Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)
Topluluk etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Topluluk etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Üniversitelerde Karikatür Çalışmaları

Tıp öğrencileriyle bir arada.. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurduğu karikatür ve mizah topluluğu atölye çalışmalarına başladı.. Hazırlıklar aralıksız sürüyor. Ayrıca İzmir’de yayınlanan bazı gazete ve dergilere özel köşe yapacaklar.