Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)
Ruse etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ruse etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

International Exlibris Competition 2019, Ruse, Bulgaria

🔴So over the years various cultural and symbolic events in Bulgaria and around the world are embedded in Ruse exlibris as a sign of belonging to the present, that turn in history. The contest became a phenomenon of collective cultural memory. The..

13th International Ex Libris Competition On The Topic Of Ex Libris - Ex Libertas, 2017, Ruse, Bulgaria

🔴Deadline: May 31, 2017. 13th International Ex Libris Competition On The Topic Of Ex Libris - Ex Libertas, 2017, Ruse, Bulgaria. Address: Lyuben Karavelov Regional Library 1, Dondukov-Korsikov Str., Graphics..