Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)

Yeni Yarışmalar

31.08.2019

***

01.09.2019
02.09.2019
05.09.2019
08.09.2019
10.09.2019
14.09.2019
15.09.2019
20.09.2019
21.09.2019
23.09.2019
30.09.2019
***

01.10.2019
- Erasmus Cartoon Contest 2019, Rotterdam Netherlands (P) & (@)
04.10.2019
- 30th International Biennial Exhibition of Humour in Art 2019 Tolentino Italy (P)
- FARTOON, 3rd Faro's Cartoons Exhibition 2019 , Faro, Portugal (P) & (@)
11.10.2019
- 3. Uluslararası 'Mirasımız Kudüs' Karikatür Yarışması 2019 İstanbul Türkiye (@>P)
- 3rd International 'Our Heritage Jerusalem' Cartoon Contest 2019 Istanbul Turkey (@>P)
14.10.2019
- Spirito di Vino 20° International Competition for Cartoonists on the World of Wine 2019 Udine Italy (P) & (W)
18.10.2019
- Tapirulan Illustrators Contest 15th Edition 2019 Cremona Italy (P) & (@)
***

30.12.2019
- Tokyo-2020 Second International Caricature Contest, Hangzhou, Zhejiang, China (@)
31.12.2019
- 11. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması 2019 Eskişehir Türkiye (P) & (@)
- 11th International Tourism Cartoon Competition 2018 Eskisehir Turkey (P) & (@)