Hoşçakalın!..1 Eylül 2010 tarihinden bu yana aralıksız dokuz (9) yıldır karikatür dünyasını ilgilendiren yurtiçi & yurtdışı haberlere yer veren Cartoon Colors websayfası, yayınını sonlandırma kararı almıştır.

Bu; beklenen ve istenen bir durum değildi. Ancak birkaç özel nedenden dolayı bu işin artık sürdürülemeyeceği kararına varıldı ve yaklaşık 40 gündür de haber güncellemesi yapılmıyordu..

Cartoon Colors bugün (24 Eylül 2019) itibariyle son verdiği yayın yaşamı boyunca; özverili, üretene saygılı, yayıncılık anlayışında ödün vermeden ilkeli ve tarafsız olmaya çalıştı. Bunun karşılığı olarak iki uluslararası ödül aldı.

Muhataplarıyla olan ilişkilerinde kişisel değil, karikatür sanatının özeli çerçevesinde irtibatta bulundu. Yine de istemeden üzdüğümüz, kırdığımız takipçi dostlarımız oldu. Hepsinden özür diliyoruz.

Yayında kaldığımız bu 9 yıl süresince bizlere manevi desteğiyle güç veren, arayıp soran, iletişime geçen, yayınlanması için çizgileriyle destek olan, haber konusunda bilgilendiren ve doküman gönderen, hatamızı bildirip düzeltmemizi sağlayan dostlara çok çok teşekkür ederiz. 

Verilen bu karşılıksız emek sayesinde, Cartoon Colors'ın karikatür sanatı ile ilgili alanda bir boşluğu doldurma çabası, umarız anlamını bulmuştur.

Çizer dostlarımıza buradan veda ederken; karikatürle ilgili haber ve gelişmeleri aşağıdaki (ve yan sütundaki) listede yer alan websayfalarından takip edebileceklerini belirtelim. 

Biliyoruz bu sayfalar eksikliğimizi hissettirmeyecektir. 
Hoşçakalın!..
(Cartoon Colors, 24 Eylül 2019)

Not: Sayfa yayından kaldırılmayacaktır. Dokuz yılın yayın arşivi olarak girişlere açık tutulacaktır.

Türkiye'den Yayın Yapan Websayfaları:
Karcomics
Kozyurt
Pencere

Farklı Ülkelerden Yayın Yapan Websayfaları:
Best Cartoon
Gold Pencil
Humor Toons
Iran Cartoon
Maghreb Toon
Syria Cartoon
Tabriz Cartoon

***

Goodbye!..

(Translation: Google Translate)
Since September 1, 2010, Cartoon Colors website, which has been providing domestic and international news concerning the cartoon world for nine (9) years, has decided to terminate its publication.

This; it was not an expected and desired situation. However, for a number of special reasons, it was decided that this business could no longer be sustained and there had been no news update for about 40 days.

As of today, (September 24, 2019) Cartoon Colors has ceased broadcasting; tried to be principled and impartial without sacrificing its publishing approach. In return he received two international awards.

In his relations with his interlocutors, he made contact not within the framework of the art of cartoon art, but personal. Nevertheless, we have unintentionally upset, broke followers have had friends. We apologize.

During this 9-year period, we would like to thank many of our friends who gave us strength with their moral support, who sought, communicated, supported with their lines for publication, informed us about the news and sent documents, and helped us to report and correct our mistakes.

Thanks to this unrequited effort, Cartoon Colors's efforts to fill a gap in the field of caricature art have found hope.

Draws goodbye to our friends here; let us state that they can follow the news and developments related to caricature on the web pages listed below (and in the next column).

We know that these pages will not make us feel incomplete. 
Goodbye!..
(September 24, 2019)


Note: The page will not be unpublished. It will be open to entries as a publication archive of nine years.

Websites Broadcasting From Turkey:
Karcomics
Kozyurt
Pencere

Webpages Broadcasting From Different Countries:
Best Cartoon
Gold Pencil
Humor Toons
Iran Cartoon
Maghreb Toon
Syria Cartoon
Tabriz Cartoon