Karikatür Yarışması İptalleri ve Prestij Kaybı

🔴İlginç ve acı olan; herhangi bir belediyenin, yerel idareler seçimleri sonucu Belediye Başkanlığı'nın değişmesiyle, bir kaç yıldır yapılagelen herhangi bir yarışmanın bir anda yok edebilmesidir. Gelenekselleşmeye yüz tutmuş..


Karikatür Yarışması İptalleri ve Prestij Kaybı..

Eğer programa alınıp uygulamaya konulmuş bir yarışma iptal edilirse bunun anlaşılması zordur. Aylar öncesinden basın duyuruları yapılmış ve son katılım tarihinde onlarca çizerin emeği olan yüzlerce eser belirtilen adrese masraf yapılarak gönderilmiş.. 

Jürinin toplanacağı tarih öncesinde gerçekleşen yerel seçimler yapılmış ve ardından belediye başkanlığında yönetim değişikliği yaşanmış.


Dr. Şemsi ÖZARK
Karikatür yarışmalarını düzenleyen kurum ve kuruluşlar böylesi önemli bir konuda gereken sorumlulukları da üstlenmeliler. Kurum adına ulusal ya da uluslararası organize edilen yarışmanın her ayrıntısı hesaplanarak uygulanmalı.

Bir karikatür yarışmasının anatomisini ana başlıklar altında toplamak istersek 

- Yarışma düzenlemeye karar verme aşaması,
- Yarışmanın tüm detaylarının tartışılması,
- Yarışmanın duyurusu,
- Eserlerin gelişi ve jüri öncesi hazırlık,
- Jüri toplantısı,
- Sonuçların duyurulması,
- Ödül kazanan çizerlerle irtibat,
- Albüm,
- Sergi,
- Ödül töreni,
- Sonuç raporlaması..

Ayrıntılarla daha da karmaşıklaşır bu anatomi. Fakat çözülemez değildir. İyi projelendirilememiş bazı yarışmalarda, zaman zaman bu karmaşıklık içinde hatalar yapılabilmekte ve her iki taraf için de (düzenleyen ve katılımcı açısından) problemler yaşanmaktadır. 


Yarışma Düzenleme Sorumluluğu..

Karikatür yarışmasını düzenleyen kurum bir belediye olursa bir çok resmi prosedür de işin içine girmekte ve karikatür çizeri, özgün sanatın bir uygulayıcısı değilde, resmi kuruma iş yaptırıyormuş gibi yönlendirilmek durumunda kalabilmektedir. Bu durumun anlaşılabilirliği kısmen olası.

Ancak ilginç ve acı olan; herhangi bir belediyenin, yerel idareler seçimleri sonucunda Belediye Başkanlığı'nın değişmesiyle, bir kaç yıldır yapılagelen bir yarışmanın bir anda yok sayılabilmesidir. Gelenekselleşmeye yüz tutmuş bir yarışmanın bir kalemde silinebilmesidir üzücü olan. 

🔺Eğer programa alınıp uygulamaya konulmuş bir karikatür yarışması iptal edilirse bunun anlaşılması zordur..Aylar öncesinden basın duyuruları yapılmış ve son katılım tarihinde onlarca çizerin emeği olan yüzlerce eser belirtilen adrese masraf yapılarak gönderilmiş.. Jürinin toplanacağı tarih öncesinde gerçekleşen yerel seçimler yapılmış ve ardından belediye başkanlığında yönetim değişikliği yaşanmış.🔻


İptalin Anatomisi..

Geçerli gerekçelerle elbette yarışmalar iptal edilebilir. Örneğin; çeşitli kaynak sorunu olabilir.. Sonuçlarının olumsuz olması olabilir.. Gereken ilgiyi görmüyor olabilir.. Değişen başkanlık nedeniyle yenilenen yönetim tarafından benimsenmeyebilir.. hatta (olma olasılığı az olsa da) 'gereksiz' olduğu düşünülebilir. Bunlar anlaşılabilir

Eğer programa alınıp uygulamaya konulmuş bir karikatür yarışması iptal edilirse bunun anlaşılması zordur..Aylar öncesinden basın duyuruları yapılmış ve son katılım tarihinde onlarca çizerin emeği olan yüzlerce eser belirtilen adrese masraf yapılarak gönderilmiş.. Jürinin toplanacağı tarih öncesinde gerçekleşen yerel seçimler yapılmış ve ardından belediye başkanlığında yönetim değişikliği yaşanmış.

Buraya kadar olağan olan gelişmeler, yeni yönetimin işbaşı yapması sonrası anlaşılmazlığa evrilebiliyor. Heyecanla yarışmanın sonucuna odaklanmış çizerler, hiç beklenmedik bir sonuçla karşılaşıyor.. "Yarışma iptal edilmiştir!.."

🔺Peki gönderilmiş yarışma eserlerinin akıbeti ne oluyor? Yanıt iki seçenekli: Ya çöpe atılıyor ya da tekrar (yeniden bir masrafla) eser sahiplerine iade ediliyor. İade demek, eserlerin postada zarar görme riski de demektir aynı zamanda. Her iki çözüm de sanat adına birbirinden utanç verici. Kente, sanata ve sanatçıya (bilinçli-bilinçsiz) yapılmış en büyük kötülüklerden birisi..🔻


Prestij Kaybı..

Bu beklenmedik son, her karikatürcüyü üzer. Yeni yönetimin tasarrufunda olan iptal durumu, bu aşamadaki yarışmalar için olumsuz anlamda kullanılmamalı, giderlerin azaltılması politikasının dışında tutulmalı. Aksi halde düzenleyen kurum ve şehrin; beraberinde, (eğer yarışma uluslararası ise) ülke adına prestij kaybı yaşanması demektir.

Peki gönderilmiş yarışma eserlerinin akıbeti ne oluyor? Yanıt iki seçenekli: Ya çöpe atılıyor (Geçmiş yıllarda bir örneği yaşandı) ya da tekrar (yeniden bir masrafla) eser sahiplerine iade ediliyor. İade demek, eserlerin postada ikinci kez zarar görme riski de demektir. Her iki çözüm de sanat adına birbirinden utanç verici. Bilinçli ya da bilinçsizce kente, sanata ve sanatçıya yapılmış en büyük kötülüklerden birisi. 

Çözüm Mutlaka Olmalı..

Sonuçlanması ve sergi - ödül töreni gibi son aşamalarına gelmiş yarışmalar, artık düzenlenmesi istenmiyorsa, nezaketen ve sanata sanatçıya olan saygının bir ifadesi olarak son kez yapılarak sonlandırılabilir. Uygun bir açıklama ile de bu durum sanat emekçisi insanlara iletilir.
Umarız bu konu ile muhatap olanlar gereken ilgi ve saygıyı göstererek aynı değeri görecekleri kazanımları elde ederler. 

Kültür ve sanatın tasarrufu olmaz, olamaz, olmamalı. ⬛
---------------
İptal Edilen Yarışma İçin Ne Söylediler >>