Son 30 Yılda Yapılmış Karikatür Yarışmaları.. (1988-2017)

🔴2018 öncesinin son 30 yılını baz aldığımızda bugün görüyoruzki karikatür yarışmalarında önemli bir azalma söz konusu. Buna bağlı olarak sergiler, albüm ya da kartpostal basımları daha da adı adılmayan bir noktaya gelmiş. Durum böyle biraz..


Son 30 Yılda Hangi Kurumlar Hangi Karikatür Yarışmalarını Yaptı?.. 
(1988 - 2017)

2018 öncesinin son 30 yılını baz aldığımızda bugün görüyoruzki karikatür yarışmalarında önemli bir azalma söz konusu. Buna bağlı olarak sergiler, albüm ya da kartpostal basımları daha da adı anılmayan bir noktaya gelmiş..


2018 öncesinin son 30 yılını baz aldığımızda bugün görüyoruzki karikatür yarışmalarında önemli bir azalma söz konusu. Buna bağlı olarak sergiler, albüm ya da kartpostal basımları daha da adı anılmayan bir noktaya gelmiş.

Durum böyle biraz umutsuz gibi görünse de geçen 30 yılın çeşitlilik yoksunluğuna rağmen bugün, ülke gerçekleri açısından değerlendirildiğinde, günümüzde yapılmaya devam edegelen yarışma ve az sayıdaki sergilerle bu sanat disiplini yaşamını sürdürmektedir.

Tartışmalardan bağımsız olarak ele aldığımızda, yukarıda sözünü ettiğmiz faaliyetler her şeyin henüz tükenmediğini de gösteriyor bize.
Derin bir araştırma olmamasına ve eksikleri bulunmasına rağmen, yıllara göre yer verilen listelenmiş yarışma etkinliklerinin bir çoğu çeşitli nedenlerle günümüzde artık yapılmamaktadır. Devam edenlerin ise daha ne kadar sürdürülebilme garantisi olduğunu kestirmek de zor.

Bu listeye göre genel bir istatiksel değerlendirme yapmamız gerekirse, Kurum olarak birinci sırayı Belediyelerin aldığı yarışmaların çoğunluğunun İstanbul kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bunu Ankara ve İzmir takip ediyor. Anadolu'da adı geçen yarışmaların yapıldığı illerden bazıları Adapazarı, Amasya, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Muğla, Sinop, Trabzon ve Yalova..
Eskişehir'de sergiler açılırken, Girne ve Lefkoşa'da da yarışmalar düzenleniyordu. (Adı geçen bu illerde hala yarışmalar vb etkinlikler yapılmaktadır.)

İlçeler de şunlar; Akşehir (Konya), Alanya (Antalya) Milas (Muğla) ve Ürgüp (Nevşehir
Bu yarışmalardan bir tanesi de karikatürden farklı olarak 'Çizgi-Bant' karikatür yarışması düzenlemişti.

Yarışmaların bir bölümü "Serbest" konulu iken, kalan büyük bölümü gündemde olan konuları seçmişler. Örneğin; 'Çevre', 'Sigaranın Zararları', 'Emek', Fair Play', Zeytin', 'TSE', 'İlaç', 'Sağlık', 'Mesir Macunu', 'Eski Eser', 'Kütüphane', 'Kirlilik', 'Şarap', 'Terör', 'Hayvan Sevgisi', 'Basınvb..gibi..

Söz konusu yarışmaların arasında hikayesi ilginç olanlar da dikkat çekmektedir. 
Bunlardan ilki; adını Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu olan ve gazetenin organize ettiği Sedat SİMAVİ'den alan karikatür yarışması. Yarışmanın 12'ncisinin yapıldığı 1994'de hisselerin çoğunluğunun devredildiği Aydın DOĞAN, bu yarışmayı 'Simavi' adıyla 6 yıl daha sürdürdü ve 2000 yılından itibaren "Aydın DOĞAN Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması" olarak 2018 yılına kadar sürdürdü. 'Sürdürdü' diyoruz çünkü, Sayın DOĞAN da gazeteyi DEMİRÖREN'lere devrederek medya sektöründen ayrılınca, 2019'dan itibaren yarışmanın devam edip etmeyeceği, ederse isminin değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda henüz bir gelişme yaşanmadı.

Bir diğer ilginç yarışma ise; Ürgüp Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ulusal Kapadokya Ürgüp Karikatür Yarışması"dır. İddialara göre; sanıyoruz dokuzucusunun yapılacağı yıl, eserler belirtilen adrese gönderildikten bir süre sonra yerel seçimler yapıldı ve dolayısıyla belediye başkanı değişti. Göreve gelen yeni başkan ise yarışmanın yapılmasına son verdi. Eserlerin akıbeti bilinmiyor. Sahiplerine iade edilmediği için de çöpe gittiği sanılıyor. Üstelik o yıllarda katılım eserin orjinalini göndererek gerçekleşmekteydi. 

"Burdur Müze Müdürlüğü Karikatür Yarışması"nın konusu ise, yapıldığı 31 yıl boyunca hiç değişmemişti: "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri". Ve tabi bunca yıl boyunca binlerce orjinal karikatür müze arşivinde biriktirildi. Onların da akibeti yaklaşık 3 yıldır bilinmiyor. ⬛ 
(Araştırma: CartoonColors)

Son 30 Yılda Yapılan Karikatür Yarışmalarından Örnekler: 
1988..
- Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi "Çevre" Karikatürleri Yarışması İSTANBUL
- Yayıncılar Birliği "Sigarayı At Kitaba Bak" Karikatür Yarışması İSTANBUL
- (Yıllık) - Karikatürcüler Derneği 20. Yıl Türk Karikatür Yıllığı İSTANBUL

1989..
- Akşehir Belediyesi Karikatür Yarışması AKŞEHİR, KONYA
- Ankara Eczacılar Odası Bilimsel Eczacılığın 150. Yılında İnsan Hakları ve İlaç Karikatür Yarışması ANKARA
- Burdur Müze Müdürlüğü 4. Karikatür Yarışması BURDUR
- Commodor Show'89 Teleteknik Karikatür Yarışması İSTANBUL
- İstanbul Eczacılar Odası "İlaç İçin" Karikatür Yarışması İSTANBUL
- İstanbul'u Temiz Tutalım Derneği Karikatür Yarışması İSTANBUL
- Kıbrıs Türk Barış Derneği 2. Uluslararası Karikatür Yarışması K. KIBRIS
- Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Karikatür Yarışması İSTANBUL
- Ormancılar Derneği "Çevre ve Orman" Karikatür Yarışması ANKARA
- T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği "Yaşanılır Bir Çevre İçin" Karikatür Yarışması İSTANBUL
- Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi "Kütüphane" Karikatür Yarışması İSTANBUL
- Türk Standartları enstitüsü (TSE) Karikatür Yarışması ANKARA
- Yunus Nadi Armağanı "Çevre" Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 2. Ankara Film Şenliği "Sinemamız" Karikatür Yarışması ANKARA
- (Sergi) - Akyazı Sakarya "Sigaranın Zararları" Altan ERBULAK Anısına Sergi, ADAPAZARI
- (Sergi) - Çarşaf Mizah dergisi 10. Yıl Sergisi, İSTANBUL

1990..
- Çankaya Belediyesi "Kent ve Yaşam" Karikatür Yarışması ANKARA
- Mimarlar Odası İstanbul Şubesi "Lütfen Gökyüzünü Delmeyin" Karikatür Yarışması İSTANBUL
- TCDD 134. Kuruluş Yıldönümü Karikatür Yarışması ANKARA

1991..
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" Karikatür Yarışması BURDUR
- İstanbul'u Temiz Tutalım Derneği "İstanbul'un Temizliği" Karikatür Yarışması İSTANBUL
- Uluslararası Karadeniz Sinop Çocuk Şenliği Karikatür Yarışması SİNOP
- Üsküdar Belediyesi "Çevre" Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 1. Cemal Nadir Karikatür Yarışması BURSA 
- 11. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL

1992..
- Commodor Show'92 Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- Çankaya Belediyesi 3. Ulusal Karikatür Yarışması, ANKARA
- Çorum Haber Gazetesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması ÇORUM
- Sican Belediyesi 1. Ulusal Karikatür Yarışması, ANKARA
- Türk Standartları enstitüsü (TSE) "TSE ve Tüketici" 5. Karikatür Yarışması ANKARA
- Yunus Nadi Armağanı Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 1. Ulusal Milli Piyango "Şans" Karikatür Yarışması, ANKARA
- 4. Ankara Film Şenliği Karikatür Yarışması, ANKARA
- 10. Hürriyet Gazetesi Simavi Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 12. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması İSTANBUL
- (Sergi) - Karikatürcüler Derneği "Sağlık" Konulu Sergi, İSTANBUL
- (Sergi) - Karikatürcüler Derneği "Karikatürizm" Sergisi, İSTANBUL

1993..
- Çorum Haber Gazetesi 3. Ulusal Karikatür Yarışması, ÇORUM
- Karadeniz Gazetesi 1. Ulusal Taka Mizah sayfası Karikatür Yarışması, TRABZON
- 11. Hürriyet Gazetesi Simavi Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 13. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması İSTANBUL

1994..
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" Karikatür Yarışması BURDUR
- Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Karikatür Yarışması, ÇORUM
- İzmir Eczacılar Odası "İlaç ve Sağlık" Karikatür Yarışması, İZMİR
- Karadeniz Gazetesi 2. Ulusal Taka Mizah sayfası Karikatür Yarışması, TRABZON
- Karikatürcüler Derneği & AIDS Savaşım Derneği "AIDS" Karikatür Yarışması İSTANBUL
- Kent-Koop "Konut ve Çevresi" 3. Karikatür Yarışması, ANKARA - Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği, ELAZIĞ
- Türk Standartları enstitüsü (TSE) "Standart ve Tüketici" 6. Karikatür Yarışması ANKARA
- 12. Hürriyet Gazetesi Simavi Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 14. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması İSTANBUL
- (Sergi) - Karikatürcüler Derneği Karaca Tiyatrosunun "Tiyatro" Konulu Sergisi, İSTANBUL

1995
- Ankara Üniversitesi 50. Yıl, "Üniversite ve Gençlik" Karikatür Yarışması, ANKARA
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" Karikatür Yarışması BURDUR
- Çankaya Belediyesi "Yerel Yönetimler ve Demokrasi" Karikatür Yarışması ANKARA
- Çarşı Mağazaları "Türkiye'de ve Dünyada Tüketici sorunları" Karikatür Yarışması İSTANBUL
- Çorum Ticaret ve Sanayi Odası "Bırakın Tarihimiz Bize Kalsın" Uluslararası Karikatür Yarışması, ÇORUM
- Karadeniz Gazetesi 3. Ulusal Taka Mizah sayfası Karikatür Yarışması, TRABZON
- Sinop Belediyesi 1. Ulusal Diyojen Karikatür Yarışması, SİNOP
- Türk Hava Kurumu (THK), "Demokrasi ve Laiklik "7. Ödüllü Edbiyat ve Sanat Eserleri Yarışması, ANKARA
- Türk Standartları enstitüsü (TSE), "TSE'nin Standardizasyon Faaliyetlerine Tüketicinin Etkisi" 7. Karikatür Yarışması ANKARA
- 13. Hürriyet Gazetesi Simavi Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 15. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL

1996
- Karikatür Dergisi 2. Asaf KOÇAK Karikatür Yarışması, ANKARA
- Pamukbank Halkla İlişkiler Bölümü "Yaşasın Donkişot" Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- Türk Eczcacılar Birlği "SağlıkKarikatür Yarışması ANKARA
- 14. Hürriyet Gazetesi Simavi Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 16. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL

1997
- "Sigorta, Sigortalı Olmak" Karikatür Yarışması, ANKARA
- Trabzon Belediyesi 1. Ulusal Karikatür Yarışması, TRABZON
- 1. Uluslararası Eskişehir "Karma" Karikatür Festivali, ESKİŞEHİR
- 1. Uluslararası Sinop "Spastik-Yalnız değilsiniz" Karikatür Yarışması, SİNOP
- 14. Hürriyet Gazetesi Simavi Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 17. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL

1998
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" Karikatür Yarışması BURDUR
- Bursa Rotary Kulübü Cemal Nadir GÜLER Karikatür Yarışması, BURSA
- Doğa ile Barış Derneği "Orman ve Çölleşme" Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- Edirne Uzunköprü Kültür ve San Derneği "Toprak, Su, Hava Kirliliği, Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- HBR Maymun Mizah Dergisi "Mert Ata YALTIRIK" Anısına 3. Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- Mülkiyeliler Birliği "Devlet, Toplum ve Demokrasi" Karikatür Yarışması, ANKARA
- Novartis İlaç Firması "Çocuk, Tütün ve Sağlık" Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- Serdar ÇAKIER 3. Karikatür Yarışması, ANKARA
- Trabzon Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması, TRABZON
- 2. Altın Muflon Karikatür Yarışması KKTC
- 15. Hürriyet Gazetesi Simavi Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 18. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- (Sergi) - Karikatürcüler Derneği "Emek" Sergisi, İSTANBUL

1999
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" 14. Karikatür Yarışması BURDUR
- Bursa Rotary Kulübü Cemal Nadir GÜLER Karikatür Yarışması, BURSA
- Güzel Haliç Lions Kulübü Uluslararası "Haliç-İstanbul, Mitoloji ve Tarih" Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- İstanbul Tabip Odası "75. Yılda Sağlık" Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- İzmir Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası "Hayvanların Hayatımızdaki Yeri" Karikatür Yarışması, İZMİR
- Milli Olimpiyat Komitesi FairPlay Konseyi Başkanlığı "Sporun Her Dalında Centilmenlik" 4. Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- Musa ANTER ve Basın Şehitleri Gazetecilik ödülleri Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- Serdar ÇAKIRER 4. Karikatür Yarışması, ANKARA
- TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Karikatür Yarışması, İZMİR
- Trabzon Belediyesi 3. Ulusal Karikatür Yarışması, TRABZON
- Türk Kalp Vakfı "Kalp" Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 4. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 16. Hürriyet Gazetesi Simavi Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 19. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL

2000
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" 15. Karikatür Yarışması BURDUR
- KKTC Sağlık ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği "Çevre ve Turizm" Karikatür Yarışması, K. KIBRIS
- Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası "Deprem" Sergisi, KOCAELİ
- Milli Olimpiyat Komitesi FairPlay Konseyi Başkanlığı "Sporun Her Dalında Centilmenlik" 5. Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- Serdar ÇAKIRER 5. Ulusal Karikatür Yarışması, ANKARA
- Trabzon Belediyesi 4. Ulusal Karikatür Yarışması, TRABZON
- 2. Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali, ESKİŞEHİR
- 5. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 17. Hürriyet Gazetesi Aydın DOĞAN Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 20. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL

2001
- Akdeniz Kültürleri Araştırma Derneği 1. Uluslararası Karikatür Yarışması, ALANYA, ANTALYA
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" 16. Karikatür Yarışması BURDUR
- Bursa Rotary Kulübü Cemal Nadir GÜLER  10  Ulusal Karikatür Yarışması, BURSA
- Çorum Valiliği Çevre Koruma Vakfı Karikatür Yarışması, ÇORUM
- Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği ile Kıbrıs Türk Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Karikatür Yarışması, KKTC
- Kültür Bakanlığı 1 Ulusal Karikatür Yarışması, ANKARA
- Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Karikatür Yarışması İZMİR
- Orhangazi Kaymakamlığı 23. Orhangazi Zeytin Festivali 1. Ulusal Karikatür Yarışması, BURSA
- Serdar ÇAKIRER 6. Ulusal Karikatür Yarışması, ANKARA
- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi FairPlay Konseyi Başkanlığı "Sporun Her Dalında Centilmenlik" 6. Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- Ürgüp Belediye Başkanlığı 1. Ulusal Kapadokya Ürgüp Karikatür Yarışması, NEVŞEHİR
- Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV), ZONGULDAK
- 6. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 18. Hürriyet Gazetesi Aydın DOĞAN Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 21. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- (Sergi) - 31 Ekim 2001 Dünya Karadeniz Günü, ÇORUM

2002
- Akdeniz Kültürleri Araştırma Derneği 2. Uluslararası "Akdeniz'de Turizm ve Çevre" Karikatür Yarışması, ALANYA, ANTALYA
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" 17. Karikatür Yarışması BURDUR
- Necmi Rıza AYÇA Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- Orhangazi Kaymakamlığı 24. Orhangazi Zeytin Festivali 2. Ulusal Karikatür Yarışması, BURSA
- Serdar ÇAKIRER 7. Ulusal Karikatür Yarışması, ANKARA
- TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- Türk Standartları enstitüsü (TSE), " "AB Sürecinde Üretim ve Tüketimde TSE'nin Rolü" Karikatür Yarışması ANKARA
- Ürgüp Belediye Başkanlığı 2. Ulusal Kapadokya Ürgüp "Şarap" Karikatür Yarışması, NEVŞEHİR
- 7. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 19. Hürriyet Gazetesi Aydın DOĞAN Uluslararası "Terör" Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 22. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 43. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği 1. Ulusal Çizgi-Bant Karikatür Yarışması, AKŞEHİR, KONYA

2003
- Akdeniz Kültürleri Araştırma Derneği 3. Uluslararası "Akdeniz'de Turizm ve Sevgi" Karikatür Yarışması, ALANYA, ANTALYA
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" 18. Karikatür Yarışması BURDUR
- Ürgüp Belediye Başkanlığı 3. Ulusal Kapadokya Ürgüp "Şarap" Karikatür Yarışması, NEVŞEHİR
- 3. Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali, ESKİŞEHİR
- 8. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 23. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 44. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği 2. Ulusal Çizgi-Bant Karikatür Yarışması, AKŞEHİR, KONYA

2004
- Akdeniz Kültürleri Araştırma Derneği 4. Uluslararası "Akdeniz'de Turizm ve Çevre" Karikatür Yarışması, ALANYA, ANTALYA
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" 19. Karikatür Yarışması BURDUR
- Esenyurt Belediyesi Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- Orhangazi Kaymakamlığı 25. Orhangazi Zeytin Festivali 3. Ulusal Karikatür Yarışması, BURSA
- Ürgüp Beledye Başkanlığı 4. Ulusal Kapadokya Ürgüp Karikatür Yarışması, NEVŞEHİR
- 9. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 24. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL

2005
- Akdeniz Kültürleri Araştırma Derneği 5. Uluslararası Karikatür Yarışması, ALANYA, ANTALYA
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" 20. Karikatür Yarışması BURDUR
- Orhangazi Kaymakamlığı 26. Orhangazi Zeytin Festivali 4. Ulusal Karikatür Yarışması, BURSA
- Ürgüp Belediye Başkanlığı 5. Ulusal Kapadokya Ürgüp Karikatür Yarışması, NEVŞEHİR
- 4. Uluslararası Eskişehir "Küresel Isınma" Karikatür Festivali, ESKİŞEHİR
- 10. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 25. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 46. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği 4. Ulusal "Çizgi-Bant" Karikatür Yarışması, AKŞEHİR, KONYA

2006
- Akdeniz Kültürleri Araştırma Derneği 6. Uluslararası Karikatür Yarışması, ALANYA, ANTALYA
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" 21. Karikatür Yarışması BURDUR
- Çorum Gazeteciler Cemiyeti 1. Ulusal Karikatür Yarışması, ÇORUM
- İDESBAŞ Menemen Deri Serbest Bölgesi 1. Ulusal Karikatür Yarışması, İZMİR
- Manisa Belediyesi "Manisa ve Mesir" Karikatür Yarışması, MANİSA
- Orhangazi Kaymakamlığı 27. Orhangazi Zeytin Festivali 5. Ulusal Karikatür Yarışması, BURSA
- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi FairPlay Konseyi Başkanlığı "Sporun Her Dalında Centilmenlik" 7. Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- ÜÇGE "Alışveriş Hayattır" Karikatür Yarışması, BURSA
- Ürgüp Belediye Başkanlığı 6. Ulusal Kapadokya Ürgüp Karikatür Yarışması, NEVŞEHİR
- 11. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 23. Hürriyet Gazetesi Aydın DOĞAN Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 26. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 47. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği 5. Ulusal "Çizgi-Bant" Karikatür Yarışması, AKŞEHİR, KONYA 

2007
- Adapazarı Merkez Belediyesi 1. Uluslararası Karikatür Yarışması, ADAPAZARI
- Alanya Turizm Tanıtma Vakfı 7. Uluslararası Akdeniz Karikatür Yarışması, ALANYA, ANTALYA
- Buca Belediyesi 1. Karikatür Yarışması, BUCA, İZMİR
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" 22. Karikatür Yarışması BURDUR
- Bursa Rotary Kulübü 15. Uluslararası Cemal Nadir GÜLER Karikatür Yarışması, BURSA
- İDESBAŞ Menemen Deri Serbest Bölgesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması, İZMİR
- İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 1. Ulusal Karikatür Yarışması, İZMİR
- Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği 1. Ulusal "Zeytin" Karikatür Yarışması, LEFKOŞA, K. KIBRIS
- Manisa Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması, MANİSA
- Mordoğan Belediyesi 1. Mordoğan Ulusal Karikatür Yarışması, İZMİR
- Türk-İş Genel Merkezi Basın Bürosu "Emek Karikatürleri" Yarışması ANKARA
- Ürgüp Belediye Başkanlığı 7. Ulusal Kapadokya Ürgüp Karikatür Yarışması, NEVŞEHİR
- 1. Uluslararası Bursa Karikatür Bienali Uluslararası Karikatür Yarışması, BURSA
- 5. Uluslararası Eskişehir "Hoşgörü" Karikatür Festivali, ESKİŞEHİR
- 12. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 24. Hürriyet Gazetesi Aydın DOĞAN Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 27. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 47. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği 6. Ulusal "Çizgi-Bant" Karikatür Yarışması AKŞEHİR KONYA  

2008
- Alanya Turizm Tanıtma Vakfı 8. Uluslararası Akdeniz Karikatür Yarışması, ALANYA, ANTALYA
- Buca Belediyesi 2. Karikatür Yarışması, BUCA, İZMİR
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" 23. Karikatür Yarışması BURDUR
- Çorum Gazeteciler Cemiyeti 2. Ulusal Karikatür Yarışması, ÇORUM
- Fatih Belediyesi Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- İDESBAŞ Menemen Deri Serbest Bölgesi 3. Ulusal Karikatür Yarışması, İZMİR
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 2. Ulusal Karikatür Yarışması, İZMİR
- Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği 1. Ulusallararası "Zeytin" Karikatür Yarışması, LEFKOŞA, K. KIBRIS
- Kültür ve Turizm Bakanlığı telif hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Güzel Sanat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) 1. Ulusal "Esere ve Emeğe Saygı" Karikatür Yarışması, ANKARA
- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi FairPlay Konseyi Başkanlığı 9. Ulusal "Fair Play" Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- Yalova Belediyesi 1. Karikatür Yarışması, YALOVA
- 2. Ulusal İZODER Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 2. Uluslararası Bursa Karikatür Bienali Uluslararası Karikatür Yarışması, BURSA
- 9. Türkiye Eczacılar Kongresi Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 13. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 25. Hürriyet Gazetesi Aydın DOĞAN Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 28. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- (Sergi) - Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi, ESKİŞEHİR

2009..
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" 24. Karikatür Yarışması BURDUR
- 6. Uluslararası Eskişehir "Enerji" Karikatür Festivali, ESKİŞEHİR
- 14. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 26. Hürriyet Gazetesi Aydın DOĞAN Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 29. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL

2010..
- Amasya Belediyesi "Elma" Karikatür Yarışması, AMASYA
- "Arıtma Kirliligi" Karikatür Yarışması, SEFERİHİSAR, İZMİR
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" 25. Karikatür Yarışması BURDUR
- Çorum Gazeteciler Cemiyeti 3. Ulusal "Basın" Karikatür Yarışması, ÇORUM
- İDESBAŞ Menemen Deri Serbest Bölgesi 4. Ulusal "Deri ve Kadın" Karikatür Yarışması, İZMİR
- "Kış ve Spor" Karikatür Yarışması, ERZURUM
- 1. Turhan SELÇUK Milas MUĞLA
- 2. "Turizm" Karikatürleri Yarışması, ESKİŞEHİR
- 15. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 27. Hürriyet Gazetesi Aydın DOĞAN Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 30. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL

2011..
- Burdur Müze Müdürlüğü "Eski Eser, Müze ve İnsan İlişkileri" 26. Karikatür Yarışması BURDUR
- İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 4. Ulusal Karikatür Yarışması İZMİR
- ÜÇGE, 1. Uluslararası Karikatür Yarışması, BURSA
- 1. Antalya Ulusal "Turizm" Karikatür Yarışması, ANTALYA
- 16. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 28. Hürriyet Gazetesi Aydın DOĞAN Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 31. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL

2012..
- Amasya Belediyesi "Amasya'ya Can Veren Yeşilırmak" Karikatür Yarışması, AMASYA
- Burdur Müze Müdürlüğü 27. Ulusal ve 1. Uluslararası 'Eski Eser - Müze ve İnsan İlişkileri' Karikatür Yarışması, BURDUR
- Denizli Belediyesi "Ekoloji ve Teknoloji" Karikatür Yarışması, DENİZLİ
- İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. İZFAŞ Karikatür Yarışması, İZMİR
- KalDer Bursa Şubesi ve Anadolu karikatürcüler Derneği Ulusal Karikatür Yarışması, BURSA
- ÜÇGE, 2. Uluslararası Karikatür Yarışması, BURSA
- 1. Güzelbahçe Karikatür Yarışması, İZMİR
- 2. Antalya Ulusal Karikatür Yarışması, ANTALYA
- 2. Uluslararası Turhan SELÇUK Karikatür Yarışması, Milas, MUĞLA
- 7. Uluslararası Eskişehir "Felsefe" Karikatür Festivali, ESKİŞEHİR
- 17. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 29. Hürriyet Gazetesi Aydın DOĞAN Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 32. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL

2013..
- Amasya Belediyesi 5. Karikatür Yarışması, AMASYA
- Burdur Müze Müdürlüğü 28. Ulusal ve 2. Uluslararası 'Eski Eser - Müze ve İnsan İlişkileri' Karikatür Yarışması, BURDUR
- Güzelyalı Rotary Kulübü, "Engelsiz İzmir" Uluslararası Karikatür Yarışması, İZMİR
- İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 5. Ulusal Karikatür Yarışması, İZMİR
- İzmirli Boşnaklar Derneği "11 Temmuz Karagün" Uluslararası Karikatür Yarışması, İZMİR
- Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi 1. Uluslararası Karikatür Yarışması, İZMİR
- Muğla Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması, MUĞLA
- Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 11.Ulusal Karikatür Yarışması, SİNOP
- TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" İSTANBUL
- 2. Güzelbahçe Karikatür Yarışması, İZMİR
- 3. Antalya Ulusal Karikatür Yarışması 'Şiddet Toplumu Olduk', ANTALYA
- 3. Uluslararası Turhan SELÇUK Karikatür Yarışması, Milas, MUĞLA
- 18. Nehar TÜBLEK Karikatür Yarışması İSTANBUL
- 33. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması, İSTANBUL

2014..
- Amasya Belediyesi 6. Ulusal Karikatür Yarışması, 'Aşkın Başkenti Amasya" AMASYA
- Burdur Müze Müdürlüğü 29. Ulusal ve 3. Uluslararası 'Eski Eser - Müze ve İnsan İlişkileri' Karikatür Yarışması, BURDUR
- Çorum Gazeteciler Cemiyeti 5. Ulusal Karikatür Yarışması ÇORUM
- İzmir Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Karikatür Yarışması, İZMİR
- KalDer Bursa Şubesi ve Anadolu karikatürcüler Derneği Ulusal Karikatür Yarışması, BURSA
- Muğla Büyükşehir Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması, MUĞLA
- Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sinop Dr.Rıza NUR İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 12. Ulusal Karikatür Yarışması SİNOP
TMOK Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi 10. Uluslararası Ulusal FairPlay Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 3. Uluslararası 'Zeytin' Karikatürleri Yarışması 2014, GİRNE, K. KIBRIS
- 4. Uluslararası Turhan SELÇUK Karikatür Yarışması, MİLAS, MUĞLA
- 8. Uluslararası Eskişehir "Gönüllülük" Karikatür Festivali, ESKİŞEHİR
- 19. Nehar TÜBLEK Ulusal Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 34. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- (Sergi) - Nükleere Karşı Uluslararası Karikatür Sergisi, SİNOP

2015..
- Amasya Belediyesi 7. Ulusal 1. Uluslararası Karikatür Yarışması AMASYA
- Burdur Müze Müdürlüğü 30. Ulusal ve 4. Uluslararası Karikatür Yarışması BURDUR
- Girne Belediyesi Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, 14. Zeytin Festivali 4. Uluslararası “Zeytin” Karikatürleri Yarışması GİRNE, K. KIBRIS
- İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) 6. Ulusal karikatür Yarışması, İZMİR
- KalDer Bursa Şubesi ve Anadolu karikatürcüler Derneği 2. Ulusal 'Mükemmelliğe Yolculuk' Karikatür Yarışması, BURSA
- Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Tabip Odası, Deriteks Sendikası “Savaş İçin Değil, Barış İçin Kimya” Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- Nilüfer Belediyesi Uluslararası Karikatür Yarışması BURSA
- 5'ncı Uluslararası Turhan SELÇUK Karikatür Yarışması MİLAS, MUĞLA
- 20. Nehar TÜBLEK Uluslararası Karikatür Yarışması İSTANBUL

2016..
- Amasya Belediyesi 8. Uluslararası Karikatür Yarışması AMASYA
- Bayraklı Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması, İZMİR
- Bornova Belediyesi, "Engel Değil" Ulusal Karikatür Yarışması İZMİR
- Burdur Müze Müdürlüğü 31. Ulusal ve 5. Uluslararası Karikatür Yarışması BURDUR
- Çukurova Belediyesi Çukurova Karikatür Festivali Yarışması ADANA
- Girne Belediyesi Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, 15. Zeytin Festivali 5. Uluslararası “Zeytin” Karikatürleri Yarışması GİRNE, K. KIBRIS
- İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz İzmir" Uluslararası Karikatür Yarışması, İZMİR
- KalDer Bursa Şubesi ve Anadolu karikatürcüler Derneği 3. Ulusal Karikatür Yarışması, BURSA
- Karikatürcü Prof. Atila ÖZER Anısına Uluslararası Karikatür Yarışması ESKİŞEHİR
- Türk-Amerikan Derneği (TAD) Ulusal Karikatür Yarışması ANKARA
- 1. Ulusal Antalya Organize Sanayi Bölgesi Karikatür Yarışması ANTALYA
- 1. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- 6'ncı Uluslararası Turhan SELÇUK Karikatür Yarışması MİLAS, MUĞLA
- 9. Uluslararası Eskişehir "Dünya Mirası" Karikatür Festivali, ESKİŞEHİR
- 21. Nehar TÜBLEK Uluslararası Karikatür Yarışması İSTANBUL

2017..
- Amasya Belediyesi 9. Uluslararası Karikatür Yarışması AMASYA
- Bayraklı Belediyesi 3. Ulusal Karikatür Yarışması İZMİR
- Girne Belediyesi Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, 16. Zeytin Festivali 6. Uluslararası “Zeytin” Karikatürleri Yarışması GİRNE, K. KIBRIS
- KalDer Bursa Şubesi ve Anadolu Karikatürcüler Derneği 4. Ulusal Karikatür Yarışması, BURSA
- Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi “Ekoloji ve Kimya” Karikatür Yarışması İSTANBUL
- Konak Belediyesi Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması İZMİR
- Muğla Büyükşehir Belediyesi 3. Ulusal Karikatür Yarışması, MUĞLA
- TMOK Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi 11. Uluslararası Ulusal FairPlay Karikatür Yarışması, İSTANBUL
- UKEYF “Keyifli Yaş Alma” Ulusal Karikatür Yarışması İZMİR
- Uluslararası Kaplanlar Karikatür Yarışması BURSA
- Yıldırım Belediyesi Uluslararası "İnsan Olmak" Karikatür Yarışması BURSA
- 1. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması KOCAELİ
- 2. Ulusal Antalya Organize Sanayi Bölgesi Karikatür Yarışması ANTALYA
- 4. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması, BURSA
- 22. Nehar TÜBLEK Uluslararası Karikatür Yarışması İSTANBUL

---