Yunus Nadi Ödülleri Ulusal Karikatür Yarışması 2019, İstanbul, Türkiye

🔴Son Katılım Tarihi: 01 Mart 2019.. Karikatürlerin boyutu 30×40 cm’yi geçmemelidir. Her türlü teknik serbesttir. Yarışmaya en fazla beş karikatürle katılabilinir. Seçici Kurul: Metin PEKER, Kamil MASARACI, Muhittin KÖROĞLU, Zafer..Yunus Nadi Ödülleri Ulusal Karikatür Yarışması 2019, İstanbul, Türkiye..


İstanbul / TÜRKİYE
(Ulusal)
01 Mart 2019
Yeni Son Tarih:
11 Mart 2019
(P)

1946 yılından itibaren yapılan Yunus NADİ Ödülleri Yarışması, gazetemizin kurucusu Yunus NADİ’ye olan saygı ve sevgiden kaynaklanıyor. Yalnız Cumhuriyet gazetesinin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da büyük emeği bulunan Yunus NADİ’nin anısını her yıl tazelemek bizim için bir görev. 

Cumhuriyet’in Ulusal Bağımsızlık Savaşımızla ve Türkiye Cumhuriyeti ile eşzamanlı ve eşanlamlı bir kuruluş tarihçesi var. Yunus NADİ, gazetemizin temel taşlarını ve misyonunu bu doğrultuda oluşturdu. Yunus NADİ’nin ölüm yıldönümünü geçmişe dönük bir acı olarak değil, geleceğe yönelik bir kültür olayına dönüştürmek amacıyla bu yarışma düzenlendi. Yarışmanın ilk düzenlendiği yıllarda Türkiye’de sanat alanında hiçbir özel ödül yoktu; tek parti dönemiydi ve yalnızca CHP’nin düzenlediği bir şiir ödülü vardı. 

Aynı dönemde bütün dünyada sanat, bilim ve edebiyat ödülleri ün yapmışlardı. İsveç’te Nobel, ABD’de Pulitzer, Sovyetler’de Lenin, Fransa’da Goncourt ödüllerinin sonuçları ülkemizde de ilgiyle izleniyordu. Türkiye’de de bu alanda öncülüğü Cumhuriyet gazetesi üstlendi. Bundan 74 yıl önce düzenlenen Yunus NADİ Armağan Yarışması’yla kültür ve sanat alanında bir yarışma heyecanı oluşturuldu. 

Daha sonraki yıllarda ülkemizde de kültür ve sanat alanında yarışma ve ödüllerin sayısı çoğaldı. Yunus NADİ Ödülleri 74 yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirildi ve kültür-sanat alanında amaçlanan katkıları yaptı ve etkilerini duyurdu. Daha önce bir dalda yapılan ödüllendirmenin kapsamı 1990 yılından itibaren genişletildi ve Yunus NADİ Ödülleri adıyla sürmeye başladı. Cumhuriyet gazetesi, çağdaş uygarlığa giden yolun, kültür, sanat, fikir ve bilim yolu olduğunu kuruluşundan beri savunan bir gazete. Bu yoldaki çabaları desteklemek ve özendirmekte Yunus NADİ Ödülleri’nin işlevi sürecek. 2019 Yunus NADİ Ödülleri Edebiyat Ana Dalı’nda öykü, roman, şiir; Görsel Sanatlar Dalı’nda karikatür, fotoğraf; Bilimsel Araştırma Dalı’nda sosyal bilimler araştırması olarak sürüyor.
Adaylara başarılar diliyoruz.
---

KARİKATÜR
Karikatürlerin boyutu 30×40 cm’yi geçmemelidir. Her türlü teknik serbesttir. Yarışmaya en fazla beş karikatürle katılabilinir. 
Seçici Kurul: 
Metin PEKER
Kamil MASARACI
Muhittin KÖROĞLU
Zafer TEMOÇİN
Akdağ SAYDUT.

ÖYKÜ
Ödüle 1 Nisan 2018 ile 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazırlanmış bir “kitap dosyası” ile aday olunabilir. Yayımlanmamış yapıtların beyaz dosya kâğıdına makine yazısıyla çift aralıklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtlarını altı adet olarak göndereceklerdir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici kurul, ödülü, kitap veya kitap dosyası arasında paylaştırabilir. 
Seçici Kurul: 
Hikmet ALTINKAYNAK
Sezer Ateş AYVAZ
Celal ÜSTER
Osman ŞAHİN
Cemil KAVUKÇU.

ROMAN
Ödüle 1 Nisan 2018 ile 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazırlanmış bir “kitap dosyası” ile aday olunabilir. Yayımlanmamış yapıtların, beyaz dosya kâğıdına makine yazısıyla çift aralıklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtlarını altı adet olarak göndereceklerdir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici kurul ödülü, kitap veya kitap dosyası arasında paylaştırabilir. 
Seçici Kurul: 
Adnan BİNYAZAR
Turgay FİŞEKÇİ
Konur ERTOP
Asuman KAFAOĞLU BÜKE
Zeynep ALIYE

ŞİİR
Ödüle 1 Nisan 2018 ile 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yayımlanmış bir kitap ya da “kitap dosyası” ile aday olunabilir. Yayımlanmamış yapıtların beyaz dosya kâğıdına makine yazısıyla çift aralıklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtlarını altı adet olarak göndereceklerdir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici kurul, ödülü, kitap veya kitap dosyası arasında paylaştırabilir. 
Seçici Kurul: 
Ataol BEHRAMOĞLU
Muzaffer İlhan ERDOST
Doğan HIZLAN
Cevat ÇAPAN
Eray CANBERK

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMASI
Ödüle 1 Nisan 2018 ile 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yayımlanmış bilimsel araştırmalarla, yayına hazırlanmış en az 25 sayfa olarak beyaz dosya kâğıdına makine yazısıyla çift aralıklı yazılmış bilimsel araştırmalar katılabilir. Adaylar yapıtlarını sekiz adet olarak göndereceklerdir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici kurul ödülü kitap veya kitap dosyası arasında paylaştırabilir. 
Seçici Kurul: 
Prof. Dr. Rona AYBAY
Dr. Alev COŞKUN
Prof. Dr. Emre KONGAR
Prof. Dr. Ahmet MUMCU
Dr. Deniz YILDIRIM

FOTOĞRAF
Ödüle en çok dört adet siyah beyaz fotoğraf ile aday olunabilir. Gönderilecek fotoğrafların en az 18×24 cm. boyutlarında ve daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. 
Seçici Kurul: 
İsa ÇELİK
Coşkun ARAL
Garbis ÖZATAY
İbrahim YILDIZ
Dr. Ersin TURAN

HER DAL İÇİN GEÇERLİ GENEL KOŞULLAR
Ödüller her dalda amatör-profesyonel herkese açıktır. Cumhuriyet mensupları hiçbir dalda ödüle aday olamazlar. 
Adaylar gerçek ad ve adresleri ile telefon numaralarını belirtmek zorundadırlar. Ancak adaylar ad ve adreslerinin saklı tutulmasını isteyebilirler.

Ödül koşullarına uymayan yapıtlar, yarışma dışında tutulacaktır. Adayların, yapıtlarıyla birlikte adlarını ve soyadlarını arkasına yazacakları iki adet fotoğraflarını, açık adreslerinin de yer aldığı katılım belgesini ve yaşamöykülerini 1 Mart 2019 Cuma  (Yeni Son Tarih: 11 Mart 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, 
“Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Ödülleri” 
Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel Sokağı. 
No: 2 
34381 Şişli
İSTANBUL 
adresine iadeli taahhütlü olarak postayla ulaştırmaları ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yayımlanmış yapıtların daha önce herhangi bir ödül almamış olması koşulu geçerlidir. Zarfın ya da paketin üzerine hangi dal ile ilgili olduğunun yazılması zorunludur. Ödül dallarında konu sınırlaması yoktur. Yapıtlar hiçbir şekilde iade edilmez. Ödül alan ya da herhangi bir şekilde ön elemeden geçirilen yapıtlar, genel yayın ilkelerimiz doğrultusunda gazetemizde yayımlanabilir. Ödül sonuçları gazetemizin kuruluş yıldönümü olan 7 Mayıs 2019 Salı günü açıklanacaktır.
---------------
Kaynak >>