III International Salon of Graphic Humor of Pernambuco, Brazil

🔴The III International Salon of Graphic Humor of Pernambuco (III SIHG-PE) has as its general theme THE LITERARY WORLD, inspired by the following phrase of Jorge Luís Borges: "It becomes great for what one reads and not for what one..

III International Salon of Graphic Humor of Pernambuco, Brazil..


Pernambuco / BRAZIL
August 12, 2018
(@)

REGULATION OF THE III International Salon of Graphic Humor of Pernambuco
1 - THEME
The III International Salon of Graphic Humor of Pernambuco (III SIHG-PE) has as its general theme THE LITERARY WORLD, inspired by the following phrase of Jorge Luís Borges: "It becomes great for what one reads and not for what one writes." The focus will therefore be on encouraging reading as the greatest treasure of people. Thus, the theme of the exhibition and award will be Writers - in the category CARICATURE; Literature - in the CARTOON category; and Adaptation of Stories, Tales and Novels of the Universal Public Domain Literature - in the category COMIC STORIES/COMIC STRIPS.

2 - COMPETITORS
a) The graphic artists in general, amateurs or professionals, of Brazilian or foreign nationality may compete.
b) Each competitor may submit up to two (2) works in each category: cartoons, caricature and comic stories/comic strips, as long as they have not been awarded until the date of submission of the work to the III SIHG-PE. Comics should contain a maximum of 4 pages, in A3 format, vertical. Jobs that exceed the number of pages allowed will be automatically declassified.
c) By entering this contest, the candidate is aware that he / she is solely responsible for the veracity of the data and authorship of the submitted works, responding civilly and criminally if it is proven, during or after the contest, the falsity of the data or authorship works submitted.
d) Works of the comic stories/comic strips category will only be accepted based on authors in the public domain. Each participant must make sure of this condition to avoid having their work disqualified if the public domain concerning the chosen work is not confirmed.
e) The persons directly associated with the organization, the award committee and the production of the III SIHG-PE, in addition to their respective relatives up to the second degree, are excluded from participation in the contest.

3 - REGISTRATION
a) Application forms will be available at www.sihg.org
b) Registration can only be made exclusively via the website or by e-mail available on the site.
c) The participant must complete a registration form for each category, attaching the related works.
d) The works must be sent in the format A3 (297 mm x 420 mm), horizontal (cartoon) or vertical (cartoons, caricature and comic stories/comic strips) in JPEG, with resolution of 300 DPI - maximum 5 MB.
e) The organization is not responsible for registration or work not received due to technical reasons of computers, congestion, failure of communication lines, as well as any other factor that makes it impossible to successfully send via the event website.
f) The homologation of the registrations will be announced through a confirmation e-mail.
g) The registration will imply the acceptance of this regulation, in all its terms, including the compliance of the final result of the contest and the items referring to the destination and use of the drawings.

4 - DESTINATION AND USE OF THE WORK
a) The works will go through a pre-selection and the selected ones will be exposed in the III SIHG-PE showcase. The complete list of the chosen ones will also be published on the website www.sihgpe.com.
b) The authors of the selected works will assign the copyright to the III SIHG for the use of the hall for the purpose of disclosure during the event and the dissemination of the next salons. The winning works may be used on a permanent basis for the promotion of this and the next editions of SIHG-PE. In both cases, the possibility of charging for the use of the works is excluded, in view of the selection and award criteria described in this regulation.

5 - DEADLINES
a) The works will be received from May 13, 2018 until midnight on August 12, 2018.
b) The selection of works will take place in August 2018.
c) The trial of the works will occur on October 28, 2018.
d) The awards will take place during the opening ceremony of III SIHG on October 30.
e) The exhibition of the winning and selected works takes place from October 30, 2018 to December 9, 2018, at Caixa Cultural, Marco Zero, Bairro do Recife (Recife-PE).

6 - JUDGMENT, SELECTION AND AWARD

a) For the selection and award of the works, criteria of creativity, originality and relevance to the proposed theme will be obeyed, in an evaluation that will be the responsibility of the judging committee, whose decisions must be accepted by the participants, with no possibility of challenge.
b) The works sent to the SIHG will pass through two juries: one of selection and one of awards. The first, made up of professionals trained in the area of graphic humor, will select around 120 (one hundred and twenty) works that will compose the exhibition and the catalog. Among these, those awarded by the awards committee will be chosen.
c) Of the works selected, the first and second places of each category will be awarded.
d) The panel of judges may select up to two works in each category to receive Honorable Mention, which does not include cash prizes.
f) Any omissions of this Regulation shall be settled by the jury.
---------------
www.sihg.org
www.sihgpe.com
Rules / PDF >>

---
(Türkçe Çevirisi: Google Translate)

Pernambuco III. Uluslararası Grafik Mizah Salonunun Düzenlenmesi, Brezilya..

1 - TEMA
Pernambuco'nun III. Uluslararası Mizahı (III. SIHG-PE), III. Jorge Luís Borges'in şu ifadesinden esinlenen, LITERARY WORLD'in genel teması olarak şu sözlere sahiptir: “Birinin yazdığı şey için ne yazdığı, ne yazdığı için harikadır.” Bu nedenle odaklanma, insanların en büyük hazinesi olarak okumayı teşvik etmektir. Böylece sergi ve ödül teması Yazarlar olacak - CARICATURE kategorisinde; Edebiyat - CARTOON kategorisinde; ve Evrensel Kamusal Alan Edebiyatı'nın Hikayeleri, Masalları ve Romanlarının Adaptasyonu - COMIC STORIES / COMIC STRIPS kategorisinde.

2 - REKABETÇİLER
a) Grafik sanatçılar, genel olarak amatör veya yabancı uyruklu, amatör veya profesyonel oyuncular yarışabilirler.
b) Her yarışmacı, her kategoride iki (2) eser sunabilir: karikatürler, karikatürler ve çizgi romanlar / çizgi romanlar, işin III. SIHG-PE'ye sunulma tarihine kadar verilmediği sürece. Çizgi romanlar, A3 formatında, dikey olarak en fazla 4 sayfa içermelidir. İzin verilen sayfa sayısını aşan işler otomatik olarak sınıflandırılır.
c) Bu yarışmaya katılarak, aday, verilen eserlerin verilerinin ve yazarlığının doğruluğuna, yargılanan veya yargılanarak yargılanırsa, yargılamanın sonucunda ve sonrasında suçlu olarak cevap verdiğinden, sunulan veri veya yazarlık çalışmaları.
d) Çizgi romanlar / çizgi roman kategorilerindeki eserler sadece kamuya açık olan yazarlara dayanarak kabul edilecektir. Her katılımcı, seçilen çalışma ile ilgili kamu alanı teyit edilmezse, çalışmalarını diskalifiye etmemek için bu koşuldan emin olmalıdır.
e) Organizasyonla doğrudan ilişkili kişiler, ödül komitesi ve III. SIHG-PE'nin üretimi, ikinci dereceye kadar kendi akrabalarına ek olarak, yarışmaya katılım dışıdır.

3 - KAYIT
a) Başvuru formları www.sihg.org adresinden temin edilebilir.
b) Kayıt sadece münhasıran web sitesi veya sitede bulunan e-posta ile yapılabilir.
c) Katılımcı, her bir kategori için ilgili çalışmaları birleştirerek bir kayıt formunu doldurmalıdır.
d) Çalışmalar JPEG (A3) (297 mm x 420 mm), yatay (çizgi film) veya dikey (çizgi film, çizgi roman ve çizgi roman / çizgi roman) formatında 300 DPI - maksimum 5 MB çözünürlükte gönderilmelidir.
e) Organizasyon, bilgisayarların teknik nedenlerinden dolayı meydana gelmeyen kayıt veya işlerden, iletişim hatlarının tıkanmasından, iletişim hattında başarısız olmasından ve etkinlik web sitesi üzerinden başarılı bir şekilde gönderilmesini imkansız kılan diğer faktörlerden sorumlu değildir.
f) Kayıtların onaylanması bir onay e-postası ile ilan edilecektir.
g) Kayıt, yarışmanın nihai sonucunun uygunluğu ve çizimlerin hedef ve kullanımına atıfta bulunulan maddeler de dahil olmak üzere, tüm yönleriyle bu yönetmeliğin kabulünü içerecektir.

4 - DESTEK VE İŞİN KULLANIMI
a) İşler ön seçimden geçecek ve seçilenler III SIHG-PE vitrinde sergilenecek. Seçilenlerin tam listesi de www.sihgpe.com adresinde yayınlanacaktır.
b) Seçilen eserlerin yazarları, etkinlik süresince ve bir sonraki salonların yayılması sırasında salonun kullanımı için III. SIHG'ye telif hakkını verecektir. Kazanan eserler, bu ve bir sonraki SIHG-PE'nin tanıtımı için sürekli olarak kullanılabilir. Her iki durumda da, bu yönetmelikte açıklanan seçim ve ihale kriterleri göz önünde bulundurularak, eserlerin kullanımı için ücretlendirme olasılığı hariç tutulur.

5 - ÖNEMLİ TARİHLER
a) Çalışmalar 13 Mayıs 2018'den 12 Ağustos 2018'de gece yarısına kadar alınacaktır.
b) İşlerin seçimi Ağustos 2018'de yapılacaktır.
c) İşlerin yargılanması 28 Ekim 2018'de gerçekleşecektir.
d) Ödüller, 30 Ekim'de III. SIHG'nin açılış töreni sırasında gerçekleşecek.
e) Kazanan ve seçilen eserlerin sergisi 30 Ekim 2018'den 9 Aralık 2018'e kadar Caixa Cultural, Marco Zero, Bairro do Recife (Recife-PE) 'den gerçekleşir.

6 - KARARLILIK, SEÇİM VE ÖDÜL
a) Çalışmaların seçilmesi ve verilmesi için, kararların katılımcılar tarafından kabul edilmesi gereken yargı komitesinin sorumluluğu olacak bir değerlendirmede, önerilen kriterlere göre yaratıcılığın, özgünlüğün ve uygunluğun ölçütlerine uyulacaktır. meydan okuma olasılığı.
b) SIHG'ye gönderilen eserler iki jüriden geçecek: seçim ve ödüllerden biri. Grafik mizah alanında eğitilen profesyonellerden oluşan ilk, sergiyi ve kataloğu oluşturacak 120 (yüz yirmi) eser seçecek. Bunlar arasında, ödül komitesi tarafından verilenler seçilecektir.
c) Seçilen eserlerden her bir kategorinin ilk ve ikinci yerleri verilecektir.
d) Hakem heyeti, nakit ödül içermeyen Mansiyon ödülü almak için her kategoride en fazla iki eser seçebilir.
f) Bu Yönetmeliğin ihmalleri, jüri tarafından çözülür.