3 Mayıs 2018 Perşembe

1st MIKS Junior 2018 International Cartoon Exhibition Sisak Croatia

International Cartoon Exhibition for Elementary School Kids.. MIKS JUNIOR 2018 “Black Sails”.. International Cartoon Exhibition for children aged 8 to 14 (elementary school attendants).. Papers are sent to the address at e-mail: cartoonmiks@gmail.com
Deadline: May 15, 2018..
---

1st MIKS Junior 2018 International Cartoon Exhibition Sisak Croatia..


Sisak / CROATIA
May 15, 2018
( @ )

International Cartoon Exhibition for Elementary School Kids
1. MIKS JUNIOR 2018 “Black Sails”
International Cartoon Exhibition for children aged 8 to 14 (elementary school attendants)
Organizers: 
Association MIKS & Primary School “June 22” – Sisak, Croatia

“Deadline”: May 15, 2018

Papers are sent to the address at e-mail: cartoonmiks@gmail.com
(with the indication “1st MIKS JUNIOR 2018”) In addition to the work, write the participant’s details:

Name and surname
Years
Address
Country
e-mail

Exhibition opening (school space) 13.06.2018.

PRIZES:
1. Award- Graphic Tablet WACOM Intuos S 2 + book
2. Award-  Wacom ONE, Pen tablet, Small + book
3. Award- Wacom ONE, Pen tablet, Small + book
All contestants will receive an e-mail diploma (thanks for participation) in pdf. format.
Nenad Ostojić Neo
Presedent of Int. Cartoonist Association MIKS
---------------
Source: Cartoon Miks >>


---
(Türkçe Çevirisi: Google Translate)

1. MIKS Genç 2018 Uluslararası Karikatür Sergisi Sisak Hırvatistan
1. MIKS GENÇ 2018 “Siyah Yelkenler”
8 ila 14 yaş arası çocuklar için Uluslararası Karikatür Sergisi (ilkokul katılımcıları)
Organizatörler:
Dernek MIKS & İlkokul “22 Haziran” - Sisak, Hırvatistan
“Son Tarih”: 15 Mayıs 2018
Makaleler e-posta adresine gönderilir: cartoonmiks@gmail.com
(“MIKS JUNIOR 2018” ibaresiyle) Çalışmaya ek olarak, katılımcının ayrıntılarını da yazınız:

Ad ve soyadı
yıl
Adres
ülke
e-mail

Sergi açılışı (okul alanı) 13.06.2018.

ÖDÜLLER:
1. Ödül-Grafik Tablet WACOM Intuos S 2 + kitap
2. Ödül - Wacom ONE, Kalem tablet, Küçük + kitap
3. Ödül-Wacom ONE, Kalem tablet, Küçük + kitap
Tüm yarışmacılar pdf formatında bir e-posta diploması (katılım için teşekkürler) alacaklar.
Nenad Ostojić Neo
Int. Karikatürcü Derneği MIKS
---------------
KaynakCartoon Miks >>