MIKS News: MIKS World Cartoonist Annual Award 2017

🔴MIKS World Cartoonist Annual Award 2017 „Golden Pencil Sharpener“ is awarded by the International Association of Caricature MIKS for the best artistic achievements in the field of cartoons in the World.. as the Annual AwardMIKS News: MIKS World Cartoonist Annual Award 2017..

MIKS World Cartoonist Annual Award 2017 „Golden Pencil Sharpener“ is awarded by the International Association of Caricature MIKS for the best artistic achievements in the field of cartoons in the World..MIKS World Cartoonist Annual Award 2017 „Golden Pencil Sharpener“ is awarded by the International Association of Caricature MIKS for the best artistic achievements in the field of cartoons in the World.

MIKS News:
MIKS World Cartoonist Annual Award 2017 „Golden Pencil Sharpener“ is awarded by the International Association of Caricature MIKS for the best artistic achievements in the field of cartoons in the World.

The prize is awarded in three categories;
1. as the Annual Award for Best Cartoonists of the World in the past Year,
2. as an Award for Life Work,
3. as a reward for the promotion of cartoons in the world to an individual / association that has achieved outstanding achievements in cartoon promotion in the world

a. The Annual Award „Golden Pencil Sharpener“ is awarded to Best Cartoonists for the best artworks that have been released, exhibited, displayed over the past year.

b. The Lifetime Achievement Award „Golden Pencil Sharpener“ is awarded to prominent world cartoonists who with their creativity marked the time in which they acted and whose creative journey was rounded off, and works and achievements remain a permanent good in the world of cartoons.

c. The Cartoon Promotion Award „Golden Pencil Sharpener“ in the world is awarded to organizers of international exhibitions of cartoons, magazine and magazine publishers, journalists and all other individuals and associations that have contributed to the Cartoon Promotion Worldwide as a stimulus for further work in a better promotion of cartoons in the world .

Prizes:
1. The annual award for best cartoonists consists of plaques, diplomas, invitations to the jury of the International Cartoon Exhibition in Sisak (MIKS) and solo exhibitions of Cartoons in Sisak (Croatia)
2. The Lifetime Achievement Award consists of plaques, diplomas, invitations to the Jury of the Sisak Cartoon Exhibition (MIKS) and solo exhibitions of Cartoons in Sisak (Croatia)
3. The Cartoon Promotion Award in the world consists of plaques, diplomas and invitations to the jury of the International Cartoon Exhibition in Sisak (MIKS).
Announcement of the winners 1. Awards will be held on June 29, 2018 during the opening of the 4th MIKS at the City Museum in Sisak (Croatia).

The prizes will be awarded to winners by mail, together with a invitation to participate in the work of the International Jury of the MIKS Exhibition next year.
The solo exhibitions of the winners of the " „Golden Pencil Sharpener“" award will be arranged in agreement with the laureates for next year 2019.
The winners will be nominated and selected by the International Jury composed of 20 eminent world cartoonists, organizers of international exhibitions, editors of magazine cartoons and art historians from all over the world.

We will soon publish a list of all members of the international jury and partner list
sincerely
Nenad Ostojic
---------------
Source: Nenad Neo OSTOJIC / Facebook >
---

(Türkçe Çeviri:  Google Translate desteğiyle..)

MIKS Dünya Karikatürcüsü Yıllık Ödülü 2017 "Altın Kalemtraş", Karikatür MIKS Uluslararası Birliği tarafından dünyadaki karikatürler alanındaki en iyi sanatsal başarılar için ödüllendirildi.

Ödül üç kategoride verilir;
1. Geçen Yıl Dünyanın En İyi Karikatürcüler İçin Yıllık Ödül olarak,
2. Yaşam İçin Ödül olarak,
3. Dünyadaki karikatürlerin tanıtımında bir ödül olarak, dünyadaki karikatür promosyonunda olağanüstü başarılara imza atan bir şahsa / birliğe

a. Yıllık Ödül "Altın Kalemtraş", son bir yılda sergilenen, sergilenen ve sergilenen en iyi sanat eserleri için En İyi Karikatürcüler ödülüne layık görüldü.

b. Yaşamboyu Başarı Ödülü "Altın Kalemtraş", yaratıcılıklarıyla hareket ettikleri zamanı işaretleyen ve yaratıcı yolculukları tamamlanmış tanınmış dünya karikatürcülerine ödül verildi ve eserler ve başarılar çizgi film dünyasında daimi bir iyilik olarak kalmaya devam ediyor.

c. Dünyadaki Karikatür Tanıtma Ödülü "Altın Kalemtraş", karikatürler, dergi ve dergi yayıncıları, gazeteciler ve Karikatür Tanıtımına dünya çapında katkıda bulunan diğer tüm bireyler ve dernekler tarafından düzenlenen uluslararası sergilere organizatörlere verildi. Dünyadaki karikatürlerin daha iyi tanıtılması.

Ödüller:
1. En iyi karikatüristlerin yıllık ödülü, Sisak Uluslararası Karikatür Sergisi (MIKS) 'nin plaketleri, diplomaları, jürisine davetiyeler ve Sisak'ta (Hırvatistan) Karikatürler'in kişisel sergilerinden oluşur.
2. Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Sisak Karikatür Sergisi (MIKS) Jürisine plaket, diploma, davetiye ve Sisak'ta (Hırvatistan) Karikatürler'in kişisel sergilerinden oluşur.
3. Dünyadaki Karikatür Tanıtma Ödülü, Sisak Uluslararası Karikatür Sergisi (MIKS) jürisine plaket, diploma ve davetiyeden oluşur.

Kazananların İlanı 1. Ödüller, Sisak'taki Şehir Müzesinde (Hırvatistan) 4. MIKS'in açılışında 29 Haziran 2018'de yapılacaktır.
Ödüller, önümüzdeki yıl MIKS Sergisi Uluslararası Jürisinin çalışmalarına katılmak üzere davetiyeyle birlikte posta yoluyla kazananlara verilecek.
"Altın Kalemtraş" ödülünün kazananlarının kişisel sergileri 2019 yılının ödüllüleri ile anlaşarak düzenlenecek.
Kazananlar, seçkin 20 dünya karikatüristi, uluslararası sergilerin organizatörleri, dergi çizgi filmlerinin editörleri ve dünyanın her yerinden sanat tarihçilerinden oluşan Uluslararası Jüri tarafından seçilecek ve seçilecek.

Kısa süre içinde uluslararası jüri üyeleri ve ortakların bir listesini yayınlayacağız
içtenlikle
Nenad Ostojik
---------------
Kaynak: Nenad Neo OSTOJIC / Facebook >

,