Demokrasi

🔵"Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır..

Demokrasi..
"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".."The form of government in which all citizens are equal regardless of their social and economic status, where the political control is directly in the hands of the people or the representatives elected freely by the people at regular intervals."

"The form of government in which all citizens are equal regardless of the social and economic situation in which political control is directly held by the public or regularly elected representatives of the public freely." (Source: Google.com)

"Citizens can be represented directly or through their representatives Democracy is a concept that stands out in the political, economic, religious, cultural, ethnic and legal equality in society, and the most important elements of democracy are legal equality, freedom and rule of law.

It comes from the Greek word δημοκρατία (dēmokratía), which means people's administration. (dêmos: folk + kratos: power) ἀριστοκρατία (aristokratia) -aristocracy-that is, an opposite understanding to the administration of the elites. The forms of authoritarian-government, such as the monarchy (the one's administration) and the oligarchy (the administrative office), are also against the democratic understanding. In the Turkish dictionary: the form of government based on the rule of the people is hand power, democratization. Democratic: In accordance with democracy. Democrat: Democracy means advocating thought. ⬤ "(Source: dmy.info)

***

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. (Kaynak: Google.com)

"Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. 
Yunanca δημοκρατία  (dēmokratía) sözcüğünden gelir, halk idaresi anlamındadır. (dêmos:halk+ kratos:güç) ἀριστοκρατία(aristokratia) -aristokrasiye-yani elitlerin idaresine zıt bir anlayıştır. Monarşi(tek kişinin idaresi), oligarşi(zümre idaresi) gibi otoriter- hükumet biçimleri de demokratik anlayışa aykırıdır. Türkçe sözlükte: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık olarak geçer. Demokratik: Demokrasi anlayışına uygun. Demokrat: Demokrasi düşüncesini savunan demektir." ⬤
 (Kaynak: dmy.info)


---
   


   


   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

***

İsim Listesi:
Agim KRASNIQI
Akdağ SAYDUT
Ali Fuat SÜER
Angel BOLIGAN
Aslı ALPAR
Aziz YVUZDOĞAN
Bülent ÇELİK
Carlos LATUFF, Brazil (BR)
Cüneyt ARIKAN
Emre ULAŞ - "Yeniçağ" Gazetesi
Ercan AKYOL - "Milliyet" Gazetesi
Ergin ASYALI - "Sözcü" Gazetesi
Hikmet AKSOY
İbrahim ÖZDABAK - "Yeniasya" Gazetesi
İzel ROZENTAL
Kamil MASARACI, "Cumhuriyet" Gazetesi
Kotrha
Koral ERAT
Latif DEMİRCİ - "Hürriyet" Gazetesi
Milenko KOSANOVIC
Muammer KOTBAŞ
Murat SAYIN
Musa GÜMÜŞ
Musa KART - "Cumhuriyet" Gazetesi
Nuhsal IŞIN
Polat Mete ÜNAL
Sait MUNZUR
Swaha Cartoons
Tan ORAL, "T24" Gazetesi
Turhan SELÇUK
Yakup KARAHAN, Netherlands (NL)
Yasin HALAÇ, Belgium (B)