Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ulusal Karikatür Yarışması 2018, Ordu, Türkiye

🔴Yarışma amatör, profesyonel tüm karikatür çizerlerine açıktır. Konu: "Saygı". Teknik serbesttir ancak dijital üretilen eserler ıslak imzalı olmalıdır. Karikatürler en az: A4 (21x29,7 cm) en fazla: A3 (29.7x42Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ulusal Karikatür Yarışması 2018, Ordu, Türkiye..


Ordu / TÜRKİYE
(Ulusal)
04 Nisan 2018
(P)

ÖNEMLİ NOT: 
Bu yarışma; Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdrülüğü tarafından iptal edildi. Yarışma için gönderilmiş eserlerin, sahiplerine iade edileceği belirtildi..

Sözcü gazetesi - 27 Nisan 2018

1. Yarışmanın Amacı:
Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdrülüğü tarafından düzenlenen yarışmaya: amatör ve profesyonel çizerler katılabilir. Profesyonel çizerlerin yanında gençlerin de karikatür sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ve tema olarak belirlenen “Saygı” nın mizahın güçlü diliyle düşünceye dönüşmesi sonucu ortaya çıkacak bakış açılarını görsel bir eğitim materyali olarak  kullanmayı hedeflemektedir., 
2. Hedef Kitle : Amatör, profesyonel tüm karikatür çizerlerine açıktır.
3. Konu : "Saygı"
4. Teknik : Teknik serbesttir ancak dijital üretilen eserler ıslak imzalı olmalıdır.
5: Boyut : Karikatürler en az: A4 (21 x 29,7 cm) en fazla: A3 (29.7 x 42 cm ) 
6. Tarih :  Son katılım tarihi 4 Nisan 2018 Çarşamba mesai bitimine kadardır.

7. Katılım Koşulları:
Yarışmacılar en fazla üç adet karikatür ile başvuru yapabilirler.
Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler. 
Yarışmaya gönderilen eserler daha önce yayınlanmış olabilir ancak herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir ve aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. 
Katılımcılar, eserinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, iletişim adresini, e-postasını, ve telefon numarasını yazmalı; kısa bir özgeçmişini zarfın içine koymalıdır.
Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir. 
Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. 
Jüri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar. 
18 yaş altı genç katılımcılar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katılımcıların başvurularına nüfus cüzdanı fotokopisi eklemeleri gerekmektedir. Eklemedikleri takdirde karikatürleri büyükler kategorisinde değerlendirilecektir.
Yarışmaya katılan eserlerin bütün yayın hakları Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aittir ve ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilecek ve yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir.
Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. 
Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye layık görünen eserlerden oluşan bir albüm yapılacak ve albüme girmeye hak kazananların adresine postalanacaktır.
( ödül alan eseler ile birlikte toplam 52 eser katalog seçkisini oluşturacaktır.)
Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir.
8. Yapıtların Teslimi :
Zarf içindeki biyografi ile yarışmaya katılacak eser postada zarar görmeyecek şekilde ambalajlanacak, aşağıdaki gönderi adresine son katılım tarininden önce ulaştırmalıdır. Postada oluşabilecek hasarlardan ve gecikmelerden düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.
Gönderi Adresi ve İletişim 
“Saygı” Ulusal Karikatür Yarışması 
Altınordu İlçe Mlli Eğitim Müdürlüğü
Bahçelievler Mh. Mehmetçik Blv. No:24 25200 
Altınordu / ORDU  
Tlf: 0 452 210 1124

9. Jüri: 
Adnan TAÇ, Karikatürcüler Derneği Temsilcisi
Altan ÖZESKİCİ, Eğitimci - Karikatürcü
Aşkın AYRANCIOĞLU, Eğitimci - Karikatürcü
Yard. Doç. Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU, Akademisyen - Grafik Sanatçısı
Uğurcan ATAOĞLU, Reklamcı - Tasarımcı
Orhan ZAFER, Karikatürcü - Ressam

10. Ödül Türü ve Miktarı:
Birinci : 7500 TL Plaket,  Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
İkinci : 5000 TL Plaket,  Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
Üçüncü : 3500 TL Plaket,  Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
Mansiyon : 500 TL Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
Mansiyon : 500 TL Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
Mansiyon : 500 TL Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
Özel ödül : 500 TL Karikatürcüler Derneği Özel Ödülü 

Gençleri Özendirme Ödülleri:
18 yaş altı gençler ve çocuklara  verilecektir 
Altın Çizgi Genç Çizer Ödülü         : 1000 TL Plaket, Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
Gümüş Çizgi Genç Çizer Ödülü : 1000 TL Plaket, Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
Bronz Çizgi Genç Çizer Ödülü : 1000 TL Plaket, Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü

11. Yarışma Takvimi : 
Eserlerin Son Teslim Tarihi :    4 Nisan 2018 
Değerlendirme ve Sonuçlar :    7 Nisan 2018
Sergi ve Ödül Töreni   :  27 Nisan 2018
Sonuçlar ve ödül töreni Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karikatürcüler Derneği web sayfaları ile yazılı ve görsel medya aracılığı ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.  
---------------
Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü >>
Altınordu Belediyesi >>