1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması 2018 Ankara, Türkiye

🔴Tüm ülkelerden profesyonel ve amatör karikatürcülere açık olan yarışmanın teması organ bağışıdır. Eser sahipleri yarışmaya orijinal karikatürle katılabilecektir. Gönderilen karikatürler A3 (29,7 x 42 cm) ya da..1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması 2018 Ankara, Türkiye..


Ankara / TÜRKİYE
15 Mayıs 2018
(P)

Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması, organ bağışı konusunda küresel ölçekte dikkati çekmek ve bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir.
• Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır.
• Seçiciler Kurulu uluslararası üyelerden oluşmaktadır. Kurul Mayıs ayında Türkiye’de toplanacaktır.
• 1.Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışmasının ödül töreni 1 Temmuz 2018’de yapılacaktır. Törenin nerede yapılacağı anons edilecektir.

Yarışma Yönetimi
Düzenleyen Kuruluş : Türkiye Organ Nakli Vakfı
Sanatsal Direktörlük : Karikatürcüler Derneği
İşbirliği Kuruluşları : Organ Nakli Koordinatörleri Derneği
Karaciğer Nakli Derneği, International Transplant
Network, Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Seçici Kurul : Uluslararası üyelerden oluşan seçici kurul
yakında açıklanacaktır.

Ödüller
1. Eser : 5 000 USD
2. Eser : 3 000 USD
3. Eser : 2 000 USD
Teşvik Ödülü 1 : 1 000 USD
Teşvik Ödülü 2 : 1 000 USD
Teşvik Ödülü 3 : 1 000 USD
Teşvik Ödülü 4 : 1 000 USD
Teşvik Ödülü 5 : 1 000 USD

Tarihler
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 15 Mayıs 2018, Salı
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 16-20 Mayıs 2018
Ödül Sahiplerinin İlan Edilmesi : 25 Mayıs 2018
Katılım Koşulları
1. Yarışmanın teması organ bağışıdır.
2. Yarışma, tüm ülkelerden profesyonel ve amatör karikatüristlere açıktır.
3. Eser sahipleri yarışmaya orijinal karikatürle katılabilecektir.
4. Gönderilen karikatürler A3 (29,7 x 42 cm) ya da A4 (29,7 x 21cm)
ebadında olacaktır.
5. Yarışmaya katılanlar, www.tonv.org.tr adresinde yayınlanan katılım
formunu doldurarak, kısa özgeçmişlerini ve bir fotoğraflarını eserleriyle
birlikte: 

Türkiye Organ Nakli Vakfı, 
Bahçelievler Mahallesi 
52. Sokak, No:5/9 
Beşevler - Ankara
TÜRKİYE 

adresine göndereceklerdir. Avantajlı gönderimle ilgili kargo ve posta firmalarına ait bilgiler web sitesinden anons edilecektir.
6. Adaylar eserlerinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, adresini, telefon numarasını, ülkesini yazmalı ve imzalamalıdır.
7. Eserin postada zarar görmesinden veya eserin zamanında ulaşmamasından Türkiye Organ Nakli Vakfı sorumlu değildir.
8. Yarışmaya katılıp ödül kazanan karikatürler iade edilmeyecektir.
9. Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı karikatürün (lerin) eser sahibi olduğunu ve bu eser (ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Türkiye Organ Nakli Vakfı’na lisans verdiğini, Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın söz konusu karikatürü (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.
10. Katılımcının yarışmaya katılacağı karikatür (ler) in derece ve/veya ödül alması halinde, katılımcı derece ve/veya ödül alan karikatürün (lerin) eser sahibi olduğunu ve yarışmaya gönderdiği asıl veya nüsha eserin mülkiyetini ve Türkiye Organ Nakli Vakfı’na devrettiğini, eser üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran Türkiye Organ Nakli Vakfı’na devir ettiğini, Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın söz konusu karikatürü (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir.
11. Katılımcı, yarışmaya katılım için doldurmuş olduğu başvuru formunda yer alan bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın 1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel verilerin mevzuatın öngördüğü süre boyunca Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserinin yayınlanması durumunda eser sahibi olarak bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli
bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmektedir. 
• Katılımcı, şahsına ait kişisel veriler ile ilgili haklarını ve bu verilerin işlenmesine ilişkin olası değişiklikleri www.tonv.org.tr internet sitesinden öğrenebileceğini;
• Kişisel verilerin Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından işlenmesine ilişkin
bir talebi olması durumunda, talebini 
Türkiye Organ Nakli Vakfı,
Bahçelievler Mahallesi 
52. Sokak No:5/9 
Beşevler/Ankara
TÜRKİYE
adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ileteceğini,

• Katılımcı, başvurudan önce başvuru koşulları ve şartları hakkında bilgilendirildiğini, başvuru sırasında kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açık ve anlaşılır bilgi vereceğini, başvurucunun ilgili kişi olduğunu ispat için kimliğini başvuru sırasında tevsik etmesi ve bu nedenle kimlik bilgilerini de başvuru ile birlikte göndermesi gerektiğini ve başvuru sonucunun tarafıma iletilmesi için iletişim bilgilerini paylaşmasının da gerekli olduğunu ve tüm bu hususlarda yarışmaya katılım öncesinde aydınlatılmış olduğunu kabul ve beyan etmektedir.
12. Yarışmada dereceye giren ilk 3 eser sahibinin, ödül törenine katılımları için gereken yol ve konaklama giderleri Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından karşılanacaktır.
13. Ödül alamayan karikatürler, eser sahiplerinin 1 yıl içerisinde Türkiye Organ Nakli Vakfı’na yazılı olarak başvurmaları halinde iade edilecektir. Bu süre geçtikten sonra Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın yükümlülüğü sona erer.
14. Jüri üyeleri, üyelik yaptıkları yıl yarışmaya katılamazlar. Ancak, onursal katılım kapsamında eser gönderebilirler.
---------------
WebTürkiye Organ Nakli Vakfı >>
Jüri Üyeleri >>
Kurallar: PDF >>
Kaynak: Türkiye Organ Nakli Vakfı >>