Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)

The IX Molla Nasreddin International Cartoon Contest 2018, Azerbaijan


🔴“Jubilee” (“Molla Nasreddin” Cartoon Contest is 10 years old). “Jubilee” (I’m 50 years old). The size of cartoon works must be in 300 dpi on jpg. Each cartoonist can send 2-5 works. Cartoon works will be appreciated by the..


The IX Molla Nasreddin International Cartoon Contest 2018, Azerbaijan..


AZERBAIJAN
October 10, 2018
New Deadline:
December 30, 2018
(@)

Theme
1.“Jubilee” (“Molla Nasreddin” Cartoon Contest is 10 years old). 
2.“Jubilee” (I’m 50 years old).
Azerbaijan Cartoonists’ Union announces “Molla Nasreddin” - Azerbaijan - 2018” International Cartoon Contest. 
2018 - is the year of the 10th anniversary of the “Molla Nasreddin”- Azerbaijan” International Cartoon Contest. On this occasion the theme of the “Molla Nasreddin” International Cartoon Contest organized in 2018 is “Jubilee”.
The IX International Cartoon Contest is held by the support of Azerbaijan Republic Ministry of Culture and Tourism, Azerbaijan Artists’ Union and Federation of Cartoonists Organizations.
The Terms of the Contest:
1. The topic of the Contest:   
I. “Jubilee” (“Molla Nasreddin” Cartoon Contest is 10 years old). 
II. “Jubilee” (I’m 50 years old).
2. You can write and send us your wishes, thoughts, offers and comments beside your cartoon works. Your comments will be published together with your cartoons in the Album of the Contest.
3. The Contest is held via internet.             
4. The size of cartoon works must be in 300 dpi on jpg. Send them to this email:
mollanasreddin2018@gmail.com
5. Each cartoonist can send 2-5 works.
6. Cartoon works will be appreciated by the International Jury.
7. Deadline of the acceptance of works: 10 October 2018            
New Deadline: December 30, 2018
8. A catalogue consisting of the best cartoons of the Contest will be published.  
Entry FORM:
http://www.azercartoon.com/Entry_form_2018y.htm
Awards:
I   Place - gold medal and diploma
II  Place - silver medal and diploma
III Place - bronze medal and diploma
Special Award by Jury
Special Award by Azerbaijan Artists’ Union
Special Award by Azerbaijan Cartoon Center  
Bayram HAJIZADEH
The Organizer of the International Cartoon Contest
“Molla Nasreddin” - Azerbaijan - 2018” and
the President of Azerbaijan Cartoonists’ Union.
Address: 
AZ1009, Baku, Azerbaijan
Salatin Asgarova street 86 (Shirvanshah),
---------------
E-mail: azercartoon@gmail.com
WebAzer Cartoon >>
Entry FORM: Azer Cartoon >>
Source: Azer Cartoon>>.
Türkçe Versiyonu: Karikatürcülrt Derneği >>Entry FORM