Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması 2018, Denizli, Türkiye

🔴Kitaplar, beynin çocuklarıdır.” der ünlü filozof Çiçero.  İnsanlar, ancak okumaya başladıkları zaman kitabın önemini fark ederler. Çizim tekniği serbesttir. Karikatürler  bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak..


Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması 2018, Denizli, Türkiye..


Denizli / TÜRKİYE
(Ulusal - National)
23 Şubat 2018
(P)

BİRİNCİ BÖLÜM 
Konu: "Kitap"
Kitaplar, beynin çocuklarıdır.” der ünlü filozof Çiçero. 
İnsanlar, ancak okumaya başladıkları zaman kitabın önemini fark ederler. 
Halkımıza, özellikle gençlerimize okuma sevgisini kazandırmak için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak birçok projeye imza attık. 
Bugüne kadar yayınladığımız eserler; kitaba, kültüre, okumaya ve yazarlara olan sevgimizin, saygımızın önemli bir göstergesidir. Bu göstergelerden bir başkası da ilkini 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz: “Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı”dır. Kitap fuarımızla, Ege Bölgesi’nde adeta bir destan yazdık. Yayıncısıyla, okuruyla, yazarıyla birlikte bunun gururunu yaşadık. Bundan da güç alarak bir süre ara verdiğimiz karikatür yarışmamızı, Kitap Fuarı ile bütünleştirmeyi düşündük. 
Konuyu: “KİTAP” olarak belirledik. 
“Kitap, okuyucu, yazar” üçgeninden yola çıkarak oluşturacağınız; ilginç, özgün, geleceğe ışık tutacak eserlerinizi bekliyoruz. 
Tüm sanatçılarımıza başarılar dileriz. 
Unutmayalım, “Kitaplar, insanların yüreğine uzanan gökkuşaklarıdır.“ 
Osman ZOLAN 
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı 

Son Katılım Tarihi : 23 Şubat 2018, Cuma günü mesai bitimine kadardır. 
Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlar 
1. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmiş olup; amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır. 
2. Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yarışmaya Gönderilecek Karikatürlerde Aranacak Nitelikler
1. Çizim tekniği serbesttir. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imza) olması gerekmektedir. 
2. Karikatür boyutları en az: A4 ( 21 x 29,7 cm ) en fazla: A3 ( 29.7 x 42 cm ) olmalı ve herhangi bir zemine yapıştırılmamalıdır. 
3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararası yarışmada ödül almamış olmalıdır. Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya başka bir karikatürcüye ait olduğunu bildiği karikatürler değerlendirilmeyecektir. Her türlü olası tartışmalar, çalıntı ve benzer iddiaların sorumlusu katılımcı olacaktır. 
4. Yarışmacılar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kısaca özgeçmişlerinden bahsedeceği (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir. 
5. Yarışmacılar en fazla beş (5) adet karikatür gönderebilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Eserlerin Teslimi 
1. Her bir eserin arka yüzünde katılımcıların bilgileri yer almalıdır. (Adı, Soyadı, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve varsa e-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
2. 18 yaş altı genç katılımcılar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katılımcıların başvurularına nüfus cüzdanı fotokopisi eklemeleri gerekmektedir. Eklemedikleri takdirde karikatürleri büyükler kategorisinde değerlendirilecektir. 
3. Katılımcılar, eserlerini yalnızca Denizli Büyükşehir Belediyesinin belirlemiş olduğu adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4. Eserin gönderileceği zarfın üzerine: “Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması” yazısı ile sanatçının adı ve soyadı yazılarak, belirtilen adrese 23 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmelidir. 
5. Karikatürler, 

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 
Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı, 
Altıntop Mah. Lise Cad. No:2, 
20100 Denizli
adresine; posta-kargo ile gönderileceği gibi elden tutanak karşılığı teslim edilebilir. 
Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya verildiği değil, Belediye’ye ulaştığı tarih kabul edilecektir. 
Postadaki gecikmeler için Denizli Büyükşehir Belediyesi sorumlu tutulamaz. 
6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmaması gerekmektedir. Şartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaştırılmalıdır. 

Ödüller: 
Birincilik Ödülü : 3.000 TL 
İkincilik Ödülü : 2.500 TL 
Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL 
Mansiyon (3 Adet) : 1000 TL 
Eşit Ödül (15-18 Yaş Arası) (3 Adet)* : 750 TL 
Eşit Ödül (09-14 Yaş Arası) (3 Adet)* : 500 TL 
*6 Eşit ödül, 18 yaş altı Genç Çizerlere özendirme ödülü olarak verilecektir. 

Yarışma Takvimi
1. Karikatürlerin verilen adrese en son ulaşması gerektiği tarih; 23 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadardır. 
2. Jüri değerlendirme toplantısı; 03 Mart 2018 Cumartesi günü yapılacaktır. 
3. Yarışma sonuçları; 06 Mart 2018 Salı tarihinde açıklanacaktır. 
4. Ödül töreni; Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı açılışı olan 30 Mart 2018 de yapılacaktır. 
5. Sergi; Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı süresince fuar alanında açılacaktır. 

Seçici Kurul 
• Osman ZOLAN( Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı) 
• Hüdaverdi Otaklı (Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı)Yarışma Koordinatörü 
• Savaş ÜNLÜ(Mizah Yazarı) 
• Şevket YALAZ(Karikatürist) 
• Abdülkadir USLU(Karikatürist) 
• Mehmet SELÇUK (Karikatürist) 
• Altan ÖZESKİCİ(Karikatürist) 
• Ali ŞUR(Karikatürist) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler
1. Ödül törenine katılmak isteyen seçici kurul üyelerinin ulaşım ve konaklama bedeli Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. 
2. Yarışma jürisinin sergilenmeye değer bulduğu karikatürler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarında ve daha sonra belirleyeceği yerlerde sergilenecektir. 
3. Denizli dışında oturan ve yarışmada ödül kazanan katılımcıların şahsına ait ulaşım (otobüs bileti), konaklama ve ağırlama masrafları Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. (Yarışmacıların beraberinde getirecekleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır.) Ödül kazandığı halde törene katılamayanların ödülleri yarışmacıların adreslerine gönderilecektir, maddi ödüller ise banka hesaplarına yatırılacaktır. 
4. Yurtdışından katılmış olup da ödül kazanan yarışmacılarımızın sadece yurt içi yol (otobüs bileti) ve konaklamaları karşılanacaktır. 
5. Para ödülü kazanan yarışmacıların ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafımıza ulaştırdıkları banka IBAN numarasına havale yapılacaktır. Hak sahibinin IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. (Gönderim bedelleri yarışmacılara ödenen net ücret üzerinden kesilecektir.) 
6. 18 yaş altı ödül kazanan katılımcılarımızın ve velisi olan bir kişinin konaklama ve ulaşım masrafları karşılanacaktır. 
7. Ulaşım masrafları için otobüs bileti gidiş-dönüş olarak, resmi rayiç bedeller dikkate alınarak hesaplanır. 
8. Katılımcı ödül alsın veya almasın karikatürlerin her türlü kullanım haklarından DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ de yararlanabilecektir. 
9. Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel amaçlı kullanılabilecek veya yayınlanabilecektir. 
10. Yarışmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Denizli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktır. Bu albümler yalnızca yarışmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayınlanan katılımcılara gönderilecektir. 
11. Yarışma sonunda ödül, mansiyon kazanan, sergilenme ve albüme girmeye hak kazanan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. 
Denizli Büyükşehir Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir Denizli Büyükşehir Belediyesi, karikatürlerin başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez. 
12. Sergilemeye ve albüme seçilen eserlere ücret ödenmez. 
13. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır. 
Sanatçılarımıza Başarılar Dileriz..

Yarışma İçin İletişim
Arif Duru 
(Kültür ve Sanat Şube Müdürü) : 0 (258) 280 25 68 
Santral : 0 (258) 280 20 20 
Adres:
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 
Altıntop mah.Lise Cad. No:2 
20100 / Denizli 
---------------
E-Posta : denizli@denizli.bel.tr 
Web : http://www.denizli.bel.tr/ 

Katılım Formu
(Denizli - 2018)