Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi “Ekoloji ve Kimya” Karikatür Yarışması, İstanbul, Türkiye

🔴Konu ile ilgili karikatürlerin, Türkiye’de ve dünyada canlı türleri ve doğa üzerinde kimyanın etkilerini ele alması beklenmektedir. Karikatürlerin artan kimyasal üretimi ve tüketiminin neden olduğu kaosu, canlı yaşam..Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi “Ekoloji ve Kimya” Karikatür Yarışması, İstanbul, Türkiye..İstanbul / TÜRKİYE
(Ulusal - National)
22 Aralık 2017
(P) & (@)

Genel Kurallar ve Katılım Koşulları
Konu: "Ekoloji ve Kimya"

Önsöz
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak mesleğimizin hayatın her alanına temas ettiğinin, dahası aldığımız havadan, vücudumuza, tükettiğimiz/ürettiğimiz her türlü materyale, yaşamın her noktasında kimya olduğunun farkında olarak, güncel konulara meslek alanımız üzerinden çözüm önerileri üretmeyi kendimize dert ediniyoruz.
Anlatılacak onlarca konu, kuracak yüzlerce cümleyi bir sanat ürününün tek solukta anlatabileceğine olan düşüncemizle iki yılda bir düzenlemiş olduğumuz karikatür yarışmamızın ilki “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,” ikincisi “Barış için Kimya” idi ve şimdi üçüncüsü “Ekoloji ve Kimya” başlığı ile eserleri bekliyor.

Her iki yılda bir zaman zaman diğer emek ve meslek örgütleri ile bazen de sadece KMO olarak düzenlediğimiz karikatür yarışmamızda meslek alanımızla kesişen ve adeta var olabilmemizin koşullarını ortadan kaldıran sorunları teşhir edecek ve/veya çözüm önerileri sunacak başlıklar seçmeye çalışıyoruz. Bu yılki başlığımızı seçerken yalnızca ülkemizdeki değil tüm dünyada doğa katliamına çevirdik yüzümüzü. Doğayı benzer hızla “tüketme”ye, tüketen/zarar verenleri izlemeye devam edemeyiz!

Yediğimiz gıdalar, ektiğimiz toprak, aldığımız hava, içtiğimiz su yaşamımızı sürdüren, peki nasıl etkilenmiş durumdalar? İklim değişikliği hayatlarımızı bu kadar etkilerken hala ağaçsızlaştırma/betonlaşma, toprağın havanın suyun kirletilmesi, suyun şişelenmesi/gasp edilmesi, derelerin özgür akmaması/korkunç projeler ile kurutulması ve daha nice doğa katliamı doludizgin devam ediyor. Ekolojik denge değil, rant ön plana çıkarılıyor! Yaşam yok ediliyor.

Sadece Türkiye’de İstanbul’a dahi bakacak olursak 2002-2017 yılları arasında orman katliamının (onunla beraber yaşam alanı bu ormanlar olan canlıların) boyutu gözle görülür düzeyde, Karadeniz’de derelerin özgür akması için, ormanları yok edecek yanlış yol projelerine karşı kendisini siper eden halk hepimizin isyanını dillendirmedi mi, Dersim’de orman yangınına müdahale geç kalınca koşanlar her birimiz değil miyiz, zeytin ağaçları kesilmesin diye sarılan kadın hepimiziz. Yaşamı savunmak boynumuzun borcu…

Hakikatin adeta suç sayıldığı, bilimin, aklın, vicdanın cezalandırıldığı coğrafyamızda, meslek etiğinden söz etmek, meslek etiği ile hareket etmek insan olmanın temeli diye düşünüyoruz. Mesleğimizi icra ederken insanları, doğayı, tüm canlıları nasıl etkiliyoruz? Farkındayız, kimya endüstrisi yanlış uygulamalar sebebi ile doğaya en çok zarar verebilecek sektörlerden birisi; doğru bir mühendislikle, doğayı, yaşamı ön plana alarak bu zararların önüne geçilebileceğini de biliyoruz. Tüm canlılar uyum içerisinde doğada birlikte yaşayabilir, üretimimizi ekolojik dengeye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirebiliriz. Hatta ekolojik dengenin lehine iyileştirici projeler de geliştirebiliriz/geliştiriliyor.

İşte tüm bu sorularımız, sorunlarımız ile üçüncü karikatür yarışmamızda “ekoloji ve kimya” üzerine hep beraber düşünelim istiyoruz. Ekolojik bir yaşam/dünya için sektörümüzün katkıları nasıl olabilir, sorunlara katkılarımız neler? Başka bir dünya mümkün, biliyoruz…
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
45. Dönem Yönetim Kurulu

Yarışma Düzenleme Kurulu
● Bu yılki konusu “Ekoloji ve Kimya” olan karikatür yarışması TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin 2015 yılında düzenlediği “Savaş İçin Değil Barış İçin Kimya” konulu karikatür yarışmasının devamı niteliğinde üçüncü yarışmasıdır. Yarışma TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenmektedir.
● Yarışma tüm profesyonel ve amatör karikatüristlere açıktır.
● Seçici kurul, konunun uzmanı karikatür çizerlerinden, illüstratörlerden oluşmaktadır.
● Karikatür Yarışmasının ödül töreni 13.01.2017 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı program daha sonra paylaşılacaktır.,

Genel Kurallar ve Katılım Koşulları
1. Yarışma “Ekoloji ve Kimya” konuludur.
2. Konu ile ilgili karikatürlerin, Türkiye’de ve dünyada canlı türleri ve doğa üzerinde kimyanın etkilerini ele alması beklenmektedir. Karikatürlerin artan kimyasal üretimi ve tüketiminin neden olduğu kaosu, canlı yaşam biçimlerini etkiliyor oluşunu, hatta bazı türlerin yok olmasını, doğanın düzeninin bozulmasını ve yaşam alanlarımızı tahribini, bu sorunlara üretebileceği çözümleri, kimya sektörünün doğaya zarar vermeden nasıl işleyebileceği vs. üzerine eserler beklenmektedir.
3. Yarışmaya katılım karikatür çizip katılmak isteyen herkese serbesttir. Her profesyonel ve amatör karikatürcü bu yarışmaya katılabilir.
4. Yarışmaya orijinal karikatürle katılınmalıdır. Fotoğraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir. Bilgisayarla çizilmiş ve renklendirilmiş karikatürler de, katılımcının kendi el çizimi olması, kopyalanmış ürünler kullanılmaması koşulunda kabul edilecektir.
5. Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 karikatür ile katılabilir.
6. Karikatür seçiminde cinsiyetçi, ırkçı, heteroseksist/homofobik karikatürler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Yarışmaya katılanlar karikatürlerini, www.kmo.org.tr adresinden ya da TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden elde edip dolduracakları katılım formu ile birlikte 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Osmanağa Mah., General Asım Gündüz Cad., 
Yeğiner Apt., B Blok, No: 37 Daire: 7, 
Kadıköy - İstanbul 

adresine posta yoluyla ya da elden ulaştırabilirler. CD ile yollanacak eserlerde, CD üzerinde ve CD’nin içine konduğu zarf üzerinde katılımcının adı, soyadı yazmalıdır. E-mail ile gönderilecek çalışmalar için gönderi adresi ise ercanzincir@kmo.org.tr’dir. Katılımcının beyan ettiği e-posta hesabından başka bir hesap ile yollanacak karikatürler ise kabul edilmeyecektir. Katılım formuna ulaşılamadığı durumda Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ni arayabilirsiniz.
8. Posta / Kargo sırasında zarar görmüş karikatürlerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu yüzden, eserlerinizi paketlemeniz hususunda dikkatli olmanızı ve eserinizi iyi muhafaza edilmiş bir paketle yollamanızı rica ederiz.
9. Gönderilen karikatürler Kimya Mühendisleri Odası arşivinde kalacaktır. Eserler ödül programını düzenleyen yayıncı kurulusun hazırlayacağı ajanda, takvim, afis, poster, albüm, katalog, kitap, slayt gösterisi, eğitim etkinliği ve web sitesinde eser sahibinin ismini açık olarak belirterek, kullanım hakkına eserin ait olduğu kişinin izni dâhilinde eser sahibi ile birlikte sahip olacaktır. Eserlerin yayıncı kuruluş dışında üçüncü şahıslarca, izinsiz kullanımı durumunda, sanatçı fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan haklarını tek basına kullanabilir.
10. Katılımcılar katılım formunu imzalayarak yarışmaya katılabilir, imzasız form ile gönderilen karikatürler yarışmaya alınmayacaktır. Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
11. Yarışmada ödül kazanan ve dereceye giren karikatürlerden, ödül töreninin yapıldığı gün bir sergi düzenlenecektir.
12. Yarışmaya son gönderim tarihi 22.12.2017’dir.
13. Jüri üyeleri ve düzenleme kurulunda görev alan kimse yarışmaya katılamaz.

Seçici Kurul
1. Zeynep Özatalay
2. Göksu Gül
3. Sinan Arık
4. Cansın Çağlar

Düzenleme Kurulu
Saadet Selin Top (Kimya Mühendisleri Odası)
Beril Akaydın (Kimya Mühendisleri Odası)
Ercan Zincir (Kimya Mühendisleri Odası)
Nilgün Mutlu (Kimya Mühendisleri Odası)
Fahrettin Yılmaz (Kimya Mühendisleri Odası)

Ödüller
Birinci: 2000 TL ve birincilik plaketi
İkinci: 1500 TL ve başarı plaketi
Üçüncü: 1000 TL ve başarı plaketi
Mansiyon (3 Kişi): Başarı plaketi ve çizim seti

Son Başvuru: 22.12.2017

Eser Teslimi: 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Adres: 
Osmanağa Mah., 
General Asım Gündüz Cad., 
Yeğiner Apt., B Blok, No: 37 Daire: 7, 
Kadıköy-İstanbul
--------------- Tel: 0216 449 37 10 – 11 – 12, 0533 486 55 49
Etkinlik Sayfası: 
https://www.facebook.com/events/910809345748708/
E-posta: ercanzincir@kmo.org.tr