15.08.2017

Yarışmaların Şartname Kodları

Geleneksel posta yöntemiyle eser isteyen yarışmaların şartnamelerinde genelde şöyle bir açıklama yer alır:.
"Yarışmacılar geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital teknolojileri kullanarak oluşturdukları karikatürlerle de yarışmaya katılabilirler..

Karikatür yarışmalarına "Islak İmzalı" dijital eserlerle katılacak çizerlerin, eserinin çıktısını alıp imzasını attıktan sonra, eserin arkasına istenen iletişim bilgilerini yazarak gönül rahatlığıyla postaya verebilirler.

Teknolojinin her geçen gün yaşamımıza daha da hakim olmasıyla, dünya genelindeki birçok karikatür yarışması da geleneksel posta yöntemini terk edip doğrudan E-mail ve/veya internet üzerinden (diğer bir deyişle elektronik olarak) katılımı yönlendirdi. Az sayıda da olsa bazı organizasyonlar geleneksel posta yoluyla yarışmasını sürdürmektedir.

Bazıları ise hem geleneksel hem de elektronik postayla katılımı bir arada seçenek olarak sunarak karikatür kabul etmektedirler.

Günümüzde Gönderim Türleri:
1- Geleneksel posta
          a- Orjinal çizim,
          b- Islak imzalı dijital çıktı (baskı)
2- E-mail 
3- Web üzerinde verilen bir bağlantıdan
4- Hem geleneksel posta hem de E-mail ile..

"Islak İmza" Konusu..
Geleneksel posta yöntemiyle eser isteyen yarışmaların şartnamelerinde genelde şöyle bir açıklama yer alır:
"Yarışmacılar geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital teknolojileri kullanarak oluşturdukları karikatürlerle de yarışmaya katılabilirler. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imza ) olması gerekmektedir."

Şartnamenin bir başka maddesinde ise (bazı yarışmalarda) şöyle bir açıklama gereği duyulur:
"Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır."

Bu gibi birbirine yakın ve çelişkili gibi gözüken iki madde doğru algılanmalıdır. İlk madde gayet açıktır. Dijital üretilen eserin çıktısı alındıktan sonra çizerin eserini imzalamasıdır. Yani "Islak İmza"dır.
Diğer madde ise, eser üzerinde yarışma kuralını ihlal edecek herhangi bir (Örneğin: Parti, Cemaat, Kurum, Kişi, Deyim vb.) işaret, çizim ve imzanın (Burada sözü edilen imza çizerin ıslak imzası değildir) yarışma dışında farklı mesajlar verebilecek anlamlar taşıyacağı endişesiyle yapılan bir uyarıdır. Bu durum bir yarışmanın şartnamesinde şu şekilde daha net vurgulanmıştır:
"Siyasi ve ideolojik amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır."

Sonuç olarak..
Karikatür yarışmalarına "Islak İmzalı" dijital eserlerle katılacak çizerlerin, eserinin çıktısını alıp imzasını attıktan sonra, eserin arkasına istenen iletişim bilgilerini yazarak gönül rahatlığıyla postaya verebilirler.

Katılımda İlave Uygulamalar..
Çok az da olsa bazı karikatür yarışma organizasyonları, yukarıdaki açıklanan yöntemlere ilave olarak biraz daha farklı bir uygulamaya gitmektedir. 
Yarışmaya katılmak isteyen çizerin eser(ler)inin dijital örneği önce E-mail ile istenirken, orjinali ya da ıslak imzalı dijital çıktıları da geleneksel posta yoluyla, belirtilen adrese gönderilmesi istenmektedir. Bu iki gönderinin, verilen son tarihe kadar yerine ulaşması gerekir. 
Eserinizi, verilen son tarih olan günde çizip bitirdiniz ve hemen dijital kopyasını E-mail ile gönderdiniz. Aynı gün ya da ertesi gün de postayla orjinalini gönderdiniz. Postayla gönderim son tarihden sonra ulaşacağı için, bu tür katılımlarda yarışmaya kabul edilmek mümkün olmayacaktır.