Ali İsmail KORKMAZ Vakfı İllüstrasyon Yarışması

🔴Ödül her yıl başka bir dalda verilecektir. Bu yıl “İllüstrasyon” dalında yapılacak yarışmanın teması, “Özgürlük”tür.
Ali İsmail KORKMAZ Vakfı’nın (ALİKEV) gençlerin sanat-edebiyat alanında üretimlerini desteklemek..


Ali İsmail KORKMAZ Vakfı İllüstrasyon Yarışması..

Ali İsmail KORKMAZ Vakfı’nın (ALİKEV) gençlerin sanat-edebiyat alanında üretimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği yarışmanın bu yılki dalı illüstrasyon, teması ise özgürlük olarak belirlendi. Yarışmaya son başvuru tarihi 10 Mart..


Ali İsmail KORKMAZ Vakfı’nın (ALİKEV) gençlerin sanat-edebiyat alanında üretimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği yarışmanın bu yılki dalı illüstrasyon, teması ise özgürlük olarak belirlendi. Yarışmaya son başvuru tarihi 10 Mart. 

Ali İsmail KORKMAZ Vakfı’nın (ALİKEV) iki yıldır gerçekleştirdiği, Ali İsmail KORKMAZ’ın anısını, düşüncelerini ve hayallerini yaşatmak amacıyla sanat edebiyat alanında düzenlediği yarışmanın bu yılki teması “Özgürlük” olarak belirlendi. KORKMAZ’ın doğum günü olan 18 Mart tarihinde verilecek olan Ali İsmail KORKMAZ Ödülü için 30 yaşını doldurmamış ve Özgürlük temalı illüstrasyon yapan herkes başvurabiliyor.

Henüz 17 yaşındayken, ‘Toplum İçin Gençlik’ isimli bir hareket başlatan ve arkadaşlarını da örgütleyerek bu kapsamda birçok etkinliğe imza atan Ali İsmail’in hayallerini yaşatacak yarışma takvimi açıklandı. Daha önce yayınlanmamış en çok 3 yapıtla katılınabilen yarışmanın son başvuru tarihi 10 Mart 2017.  Ali İsmail’in doğum günü olan 18 Mart’ta verilecek olan ödül için başvurular e-posta yoluyla yapılıyor.

ÖDÜL YÖNERGESİ

AMAÇ
Ali İsmail KORKMAZ Vakfı, Ali İsmail KORKMAZ’ın anısını, düşüncelerini ve hayallerini yaşatmak ve gençlerin sanat ve edebiyat alanında üretimlerini desteklemek, öne çıkartmak adına 2015 yılından başlayarak, her yıl Ali İsmail’in doğum günü olan 18 Mart tarihinde sonuçları duyurulmak üzere bir ödül verecektir.

YARIŞMA DALI- TEMA
Ödül her yıl başka bir dalda verilecektir. Bu yıl yarışmanın yapılacağı dal “İllüstrasyon”dur. Bu yıl yarışmanın teması, “Özgürlük”tür.

YARIŞMA KOŞULLARI
1) Yarışma, 30 yaşını doldurmamış bütün genç sanatçılara, genç sanatçı adaylarına açıktır. Katılımcılar daha önce ödül almamış ya da sergilenmemiş en çok (3) özgün yapıtla yarışmaya katılabilirler. Seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece akrabaları katılamazlar.
2) Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir. Çalışmalar A3 boyutundan küçük A2 boyutundan büyük olmamalıdır. Eserler internet üzerinden gönderilirken 300 dpi çözünürlükte ve jpeg formatında olacaktır.
3) Yarışmaya katılan eserlere ait haklar Fikir Sanat Eserleri Kanunu gereğince vakfa bağışlanmış olarak kabul edilir. Yarışmaya katılanlar bu şartı kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya teslim edilen her tasarımın özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilir.
4) Dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler Mart ayı içinde vakıf binasında sergilenir ve vakıf tarafından www.duslerindeozgurdunya.com için üretilecek olan ürünlerde kullanılabilir. Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eser sahiplerine yarışma anısı olarak (2) adet ajanda verilir.
5) Dereceye girenlere Heykeltraş Ekin ERMAN tarafından ödül için tasarlanan “Ödül Heykelciği” verilir.

SEÇİCİ KURUL
Seçici Kurul, her yıl yarışmanın yapıldığı alanla ilgili olmak üzere 3 uzman üye (sanatçı-akademisyen-eleştirmen), Vakıf Temsilcisi ve KORKMAZ Ailesi temsilcisinden oluşur.

KATILIM
Yarışmaya katılacak eserler en geç 10 Mart 2017 tarihinde  300 dpi çözünürlükte ve jpeg formatında basvuru@alikev.org adresine gönderilmelidir. Gönderilen eserle birlikte katılımcının adı, soyadı, fotoğrafı, kendini kısaca tanıtan özgeçmişi, doğum tarihi (Gün/Ay/Yıl), eserin adının ve özelliklerinin tanımlayan açıklama da bulunmalıdır. ⬤