Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)

Results.. 4th International Art Festival Resistance, 2017, Iran

The 4th International Cartoon & Caricature Festival Of Resistance, 2016, Iran..
Winners of cartoon & caricature of the 4th international art festival resistance-2017. Theme: Cartoon Section:

First Prize:
Mahboubeh PAKDEL
Iran


Winners of cartoon & caricature of the 4th international art festival resistance-2017

Theme: Cartoon Section:
ISIS(Terrorism), Palestine or Gaza,USArmy
Caricature Section: 
Obama, Netanyahu, Abu Bakr al- Baghdadi,king Salman
Prizes:
First Winner in each section: 25 million Rials (750$), Trophy and Honorable Mention
Second Winner in each section: 20 million Rials (600$), Trophy and Honorable Mention
Third Winner in each section: 10 million Rials (300$), Trophy and Honorable Mention
Two next winner artists : Each one 5 million Rials (150$)
Winners:
First Prize- Mahboubeh PAKDEL, Iran
Second Prize- Osman SUROGLU, Turkey
Third Prize- Mehdi AZIZI, Iran
Honorable Mentions:
Naser MOGHADAM, Iran
Majid ADIBI, Iran
Caricature Section:
First Prize- Arash FOROUGHI, Iran
Second Prize- Hadi ASADI, Iran
Third Prize- Shankar PAMARTHY, India
Honorable Mention:
Shahram SHIRZADI, Iran
Aref NIYAZI, Iran
Rules:
http://cartooncolors.blogspot.com.tr/2016/04/the-4th-international-cartoon.html
Source:
http://en.resistart.ir/content/winners-of-cartoon-caricature-of-the-4th-international-art-festival-resistance-2017/

Second Prize:
Osman SUROGLU
Turkey


Third Prize:
Mehdi AZIZI
Iran


Honorable Mention:.
Naser MOGHADAM
Iran

Honorable Mention:
Majid ABIDI
Iran


Caricature Section
First Prize:
Arash FOROUGHI
Iran


Caricature Section
Second Prize:
Hadi ASADI
Iran
Caricature Section
Third Prize:

Shankar PAMARTHY
India


Caricature Section
Honorable Mention:

Shahram SHIRZADI
Iran


Caricature Section
Honorable Mention:

Aref NIYAZI
Iran