27.01.2017

Karikatür.. Rasim KOZ

Yurdum insanı..
"(...) Ancak bu tür oylamalar, muhalefetin onayını almadan, popüler uygulamaları hayata
"(...) Ancak bu tür oylamalar, muhalefetin onayını almadan, popüler uygulamaları hayata
geçirmekte kullanılabildiğinden, totaliter rejimlerde yönetimin isteklerini hukuka uydurmaya
alet edilebilirler. (...)". (Referandum-KaynakVikipedi
Referandum / Vikipedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Referandum

Rasim KOZ
Türkiye