Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)

49th World Gallery of Cartoons, Skopje 2017, Macedonia

Following our principle of creating and preserving the art on paper, only ORIGINAL WORKS (hand drawn cartoons, satirical drawings and comics) will be considered in the selection process.. 49th World Gallery of Cartoons - Skopje 2017
Dear friends cartoonists, It is a time to conquer the world with your cartoons again!

Skopje / MACEDONIA
March 31, 2017
( P )

49th World Gallery of Cartoons, Skopje 2017, Macedonia..

Following our principle of creating and preserving the art on paper, only ORIGINAL WORKS (hand drawn cartoons, satirical drawings and comics) will be considered in the selection process..

49th World Gallery of Cartoons - Skopje 2017
Dear friends cartoonists, It is a time to conquer the world with your cartoons again!
OSTEN is inviting you to participate in the 49th WORLD GALLERY OF CARTOONS Skopje 2017 
Download the APPLICATION FORM, fill it, submit it along with your works and you can win one of the following awards:


FIRST AWARD for Cartoon (1000$)
FIRST AWARD for Satiric Drawing (1000$)
FIRST AWARD for Comic / Strip (1000$)
10 SPECIAL AWARDS (Plaques)
CICO AWARD (for Macedonian cartoonist)

Following our principle of creating and preserving the art on paper, only ORIGINAL WORKS (hand drawn cartoons, satirical drawings and comics) will be considered in the selection process. They should be sent no later than 31st March 2017 to our address:     

OSTEN WORLD GALLERY OF CARTOONS
8.Udarna Brigada 2, 
1000 Skopje, 
Macedonia

Selector:
Damir NOVAK, Croatia (Cartoonist)

Jury members:
Rudy GEYSENS, Belgium (President of the ECC – European Cartoon Center)
Angel BOLIGAN, Mexico (Cartoonist, editorial cartoonist of “El Universal” newspaper)
Massoud Shojai TABATABAI, Iran (Editor-in-chief of the magazine “Iran Cartoon”)
Seyran CAFERLI, Azerbaijan (Cartoonist and Director of the International Cartoon News Center)
Mice JANKULOVSKI, Macedonia (Artist, representative of OSTEN)

The jury activities will take place in April 2017, and the official opening of the 49th WORLD GALLERY OF CARTOONS Skopje 2017 and the announcement of the awards will take place on 25th May 2017 at the OSTEN Gallery, Skopje.

Download the APPLICATION FORM, fill it, submit it, follow us on FB, and do not forget to share this information with your colleagues and friends. For additional information, you can always contact us on: cartoons@osten.com.mk
---------------
Webhttp://www.osten.mk/
Sourcehttp://www.osten.mk/en/49th-world-gallery-of-cartoons-skopje-2017-en