Vahit AKÇA.. "Umuda Özlem"

Musa ve içerdekiler için..

Vahit AKÇA
Türkiye

Bir mektup
Üç satır kara Tırmık
Gönlünün karası
Tırmalamış ak kağıdı..

çalamadıkları tek şey UMUDUMUZDUR...
UMUDUN VARSA BOYUN EĞME...!
(Zülfü LİVANELİ- "Mektup") Video Müzik / Youtube ->>>