Results.. 2nd International Cartoon Festival 2016, Kosovo

Theme: Human and Technology.. First Prize: Pol LEURS, Luxembourg. KrAgi Kozvak Cartoon Association announces results of Second International Cartoon
Contest with theme "Human and Technology"..

---

2nd International Cartoon Festival 2016, Kosovo..

KrAgi Kozvak Cartoon Association announces results of Second International Cartoon Contest with theme "Human and Technology" Congratulation to all winners and many thanks to all participants..


Theme: Human and Technology
KrAgiKozvak Cartoon Association announces results of Second International Cartoon

Contest with theme "Human and Technology" Congratulation to all winners and many thanks to all participants 

Shoqata e karikaturës KrAgi Kozvak shpall rezultatet e Festivalit të dytë të karikaturës me temën " Njeriu dhe Teknologjia" Urime të gjithë fituesve dhe faleminderit të gjithë pjesëmarrësve Blogger page / Faqja blogger - 
https://kragikozvak.blogspot.com/2016/11/results-resultatet.html

Winners:
First Price - Pol LEURS, Luxembourg
Second Price - Constantin PAVEL,  Romania
Third Price - Silvano MELLO, Brazil
Special Price - Liviu STANILA, Romania
Special Price - Saman TORABI, Iran
Special Price - Vladimir KAZANEVSKY Ukraine
Special Price - Javad TAKJOO, Iran
Special Price - Husejin Hule HANUSIC,  Austria
---------------
Exhibition >>
Rules >>
Source 1 >>
Source 2 >>

First Prize:
Pol LEURS
LuxembourgSecond Prize:
Constantin PAVEL
Romania


Third Prize:
Silvano MELLO
Brazil


Special Prize:
Liviu STANILA
RomaniaSpecial Prize:
Saman TORABI
Iran


Special Prize:
Vladimir KAZANEVSKY
Ukraine


Special Prize
Javad TAKJOO
Iran


Special Prize:
Husejin Hule HANUSIC
Austria