2.12.2016

Results.. 2nd International Cartoon Festival 2016, Kosovo


Theme: Human and Technology.. First Prize: Pol LEURS, Luxembourg..2nd International Cartoon Festival 2016, Kosovo
Theme: Human and Technology
KrAgiKozvak Cartoon Association announces results of Second International Cartoon

Contest with theme "Human and Technology" Congratulation to all winners and many thanks to all participants 

Shoqata e karikaturës KrAgi Kozvak shpall rezultatet e Festivalit të dytë të karikaturës me temën " Njeriu dhe Teknologjia" Urime të gjithë fituesve dhe faleminderit të gjithë pjesëmarrësve Blogger page / Faqja blogger - 
https://kragikozvak.blogspot.com/2016/11/results-resultatet.html

Winners:
First Price - Pol LEURS, Luxembourg
Second Price - Constantin PAVEL,  Romania
Third Price - Silvano MELLO, Brazil

Special Price - Liviu STANILA, Romania
Special Price - Saman TORABI, Iran
Special Price - Vladimir KAZANEVSKY Ukraine
Special Price - Javad TAKJOO, Iran
Special Price - Husejin Hule HANUSIC,  Austria

Exhibition:
https://www.facebook.com/pg/KrAgi-Kozvak-519492904885582/photos/?tab=album&album_id=710616269106577
Rules:
http://cartooncolors.blogspot.com.tr/2016/08/2nd-international-cartoon-festival-2016.html
Source:
https://www.facebook.com/pg/KrAgi-Kozvak-519492904885582/photos/?tab=album&album_id=710616269106577
https://kragikozvak.blogspot.com.tr/2016/11/results-resultatet.html

First Prize:
Pol LEURS
Luxembourg


Second Prize:
Constantin PAVEL
Romania


Third Prize:
Silvano MELLO
Brazil


Special Prize:
Liviu STANILA
RomaniaSpecial Prize:
Saman TORABI
Iran


Special Prize:
Vladimir KAZANEVSKY
Ukraine


Special Prize
Javad TAKJOO
Iran


Special Prize:
Husejin Hule HANUSIC
Austria