15.12.2016

Merry Christmas


Merry Christmas & Happy New Year!..

Dear cartoonists and artists, wish you all merry Christmas and happy new year!

Dear cartoonists and artists, wish you all merry Christmas and happy new year!

We pray for peace.
I'm with you.
I wish you health and peace!

Address:  
ZHU CHENG
ROOM 341 BUILDING #364, YUN JING DONG LI,
ZHAN QIAN BA LI XIAO QU,TONG ZHOU QU, 
BEIJING 101121,C
HINA 

Email:  
zhuchengart@126.com
fecochina@126.com

http://www.redmancartoon.com/en/