Feminist Dayanışma ile 25 Yıl kitabı

Mor Çatı 25’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hazırladığı kitabın çizgi roman tadındaki çizimlerini kadın çizerler yaptı..Feminist Dayanışma ile 25 Yıl kitabı
Türkiye’de feministlerin kadına karşı şiddetle mücadele için oluşturdukları ilk kurum olan Mor Çatı 25’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hazırlamaya başladığı Feminist Dayanışma ile 25 Yıl kitabını Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle yayınlandı. 

Kitabı Ülfet TAYLI ve Berna EKAL yayına hazırladılar.
Kitabın Ön Sözünde; "Mor Çatı’nın 25’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan bu kitap, Türkiye’de kadına karşı şiddetle mücadelenin tarihi bakımından da önem taşıyor. Her bölüm bir çizer tarafından çizgi roman tadında çizildi. Bölümlerin sonundaki konuyla ilgili tanıklıklar, okurun süreci farklı bakış açılarından görebilmesine olanak sağlıyor." deniliyor..


Feminist Dayanışma ile 25 Yıl kitabı Mor Çatı’nın ve erkek şiddetiyle mücadelenin yakın tarihine Ayşen BALOĞLU, Eda ORAL NUHOĞLU, Gülay BATUR, İpek ÖZSÜSLÜ, İrem ÖKER, Özlem ÇELİK, Rana MERMERTAŞ, Semra CAN ve Sibel BOZKURT’un çizgileriyle göz atma fırsatı veriyor. Kitapta ayrıca Mor Çatı’ya emek veren kadınların tanıklıkları ve yine bu sürece ışık tutan belgeler, gazete kupürleri, afişler de yer alıyor.

Kitapta Neler Var?
Birinci Bölüm: Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Mor Çatı (Çizgiler: Özlem ÇELİK)
İkinci Bölüm: Bir Kampanyanın Öyküsü (Çizgiler: İrem ÖKER)
Üçüncü Bölüm: Erkek Şiddetine Karşı Mücadele ve Yeni Yasal Düzenlemeler (Çizgiler: Rana MERMERTAŞ)
Dördüncü Bölüm: Sığınak Deneyimleri (Çizgiler: Ayşen BALOĞLU)
Beşinci Bölüm: Mor Çatı’dan Destek Almak (Çizgiler: Gülay BATUR)
Altıncı Bölüm: Mor Çatı Gönüllüsü Olmak (Çizgiler: İpek ÖZSÜSLÜ)
Yedinci Bölüm: Mor Çatı’da İşleyiş (Çizgiler: Eda ORAL NUHOĞLU)
Sekizinci Bölüm: Birlikte Heyecan Duymak, Birlikte Güçlenmek (Çizgiler: Sibel BOZKURT)
Son Söz Yerine (Çizgiler: Semra CAN)

Mor Çatı 1990'da Kuruldu
1990 yılında, aile içi şiddete maruz kalan kadınlarla bire bir dayanışma gösterebilmek ve sığınak açmak amacıyla, 1987 yılında gerçekleşen Dayağa Karşı Kampanya’nın örgütlenmesinde yer alan bir grup feminist tarafından kuruldu.
1995 yılında ise Türkiye’nin ilk bağımsız sığınağını açtı.
---------------
Kaynak: https://www.morcati.org.tr/tr/