2.12.2016

Galeri.. Cinsel İstismar


Cinsel istismar: Bir kişinin rızası olmadan veya fiziksel ve psikolojik baskıya maruz kalarak cinsel amaçlar için kullanılması;Türk Ceza Kanunu'nda, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda gerginliklere yol açtı.

Önerge 'tecavüzcüye istismarda bulunduğu kişi ile evlenerek cezadan kurtulma imkanı veriliyor' tartışmalarına neden oldu.

AKP’li vekillerin Meclis’e getirdiği önergede şu ifadelere yer verilmişti: “(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir.” 

Başbakan Binali YILDIRIM ise cinsel istismarla ilgili önergeyi komisyona geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine önerge tasarıdan çıkarılmıştı.

---
---

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   
   

     


   

---
---
İsim Listesi:
Akdağ SAYDUT
Antonio Rodriguez GARCIA
"Bayan Yanı" Mizah Dergisi
Birol BAYRAM
Emre ULAŞ - "Yeniçağ" Gazetesi
"Gırgır" Mizah Dergisi
Haydar IŞIK
İshak ÖZTÜRK
İsmail Doğan - Belgium B
Kamil YAVUZ
"Lama" Mizah Dergisi
Latif DEMİRCİ - "Hürriyet" Gazetesi
Nuhsal IŞIN
Nuray ÇİFTÇİ
Oğuz GÜREL
Saadet DEMİR YALÇIN
Sait MUNZUR
Sefer SELVİ - "Evrensel" Gazetesi
"Uykusuz" Mizah Dergisi