Kazananlar.. Karikatürcü Prof. Atila ÖZER Anısına Uluslararası Karikatür Yarışması, Eskişehir, Türkiye

Winners.. In Memory Of Cartoonist Prof. Atila OZER Internatioanal Cartoon Contest, Eskisehir, Turkey..- Konu: 
”İnşaat Endüstrisi ve İnsan.”
- Yarışmanın Amacı:
Yarışmanın amacı;  Sermaye/ Emek ilişkisinin en yoğun olduğu inşaat sektörünün analizini Karikatür Sanatı ile ortaya koymak.  

- Düzenleyen: 
Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, Türkiye
- Seçici Kurul: 
Kamil MASARACI (Karikatürcü, Cumhuriyet Gazetesi )
Ercan AKYOL (Karikatürcü, Milliyet Gazetesi ) 
Vicdan Bulunmaz ÖZER (Prof. Atila Özer Müze Evi )
Prof. Dr. Gökhan ARSLAN (Anadolu Üniversitesi )
Prof. Dr. M.Talat BİRGÖNÜL (ODTÜ )
Prof.  Dr. Zeliha AKÇAOĞLU ( Anadolu Üniversitesi )
Yard. Doç. Dr. Serkan KIVRAK (Anadolu Üniversitesi)
- Ödül Töreni:
04 Kasım 2016


Kazananlar:
Büyük Ödül- Karikatürcü Prof. Atila ÖZER ödülü- (1000 ABD Doları ):
Ömer ÇAM, Türkiye
Başarı Ödülleri- (250 ABD Doları ):
Yüksel CENGİZ, Türkiye
Anatoliy STANKULOV, Bulgaristan
Eray ÖZBEK, Türkiye
Nicolae LENGHER, Romanya
Katılım Koşulları:
http://cartooncolors.blogspot.com.tr/2016/01/karikaturcu-prof-atila-ozer-ansna.html
Websayfası & Kaynak: 
www.atilaozermuzeevi.com 

AIM Of The Contest:
The aim of the contest is to analyze the relationship between capital and labor in the construction industry with cartoons.
- Theme Of The Contest: 
“Construction Industry and the Human”

- Selection Committee:
Kamil MASARACI (Cartoonist, Cumhuriyet Newspaper)
Ercan AKYOL (Cartoonist, Milliyet Newspaper)
Vicdan Bulunmaz OZER (Prof. Atila Ozer House Museum)
Prof. Dr. Gokhan ARSLAN (Anadolu University)
Prof. Dr. M. Talat BIRGONUL (METU)
Prof. Dr. Zeliha AKCAOGLU (Anadolu University)

Assist. Prof. Dr. Serkan KIVRAK (Anadolu University)

- Prize Award Ceremony::
4 November 2016

Winners:
Grand Prize- Cartoonist Prof. Atila OZER Prize- (1000 USD):
Omer CAM, Turkey
Success Awards- (250 USD);
Yuksel CENGIZ, Turkey
Anatoliy STANKULOV, Bulgaria
Eray OZBEK, Turkey
Nicolae LENGHER, Romanya
Rules:
http://cartooncolors.blogspot.com.tr/2016/01/in-memory-of-cartoonist-prof-atila-ozer.html
Website & Source:
http://www.atilaozermuzeevi.com/en/2016/09/international-cartoon-contest-results.html

Büyük Ödül
Karikatürcü Prof. Atila ÖZER Ödülü:
Grand Prize
Cartoonist Pro. Atila OZER Prize:

Ömer ÇAM
Türkiye / Turkey


Başarı Ödülü / Success Award:
Yüksel CENGİZ
Türkiye / Turkey

Başarı Ödülü / Success Prize:
Anatoliy STANKULOV
Bulgaristan / Bulgaria


Başarı Ödülü / Success Prize:
Eray ÖZBEK
Türkiye / Turkey


Başarı Ödülü / Success Prize:
Nicolae LENGHER
Romanya / Romania