29.08.2016

Uğur PAMUK'un Çizgileriyle

30 Ağustos 1922..

"Mustafa Kemal ATATÜRK"
(Uğur PAMUK - Türkiye)

30 Ağustos Zafer Bayramı.. 1922 - 2016.. 94. yıl..
30 Ağustos Zafer Bayramı / Vikipedi:
https://tr.wikipedia.org/wiki/30_A%C4%9Fustos_Zafer_Bayram%C4%B1