12.08.2016

8. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması 2016, Eskişehir, Türkiye

Yarışmanın bu yılki (2016) teması, "Turizmin Geleceği"dir..

Eskişehir / TÜRKİYE
31 ARALIK 2016
( P & @ )

 8. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması 2016, Eskişehir, Türkiye
Yarışmanın bu yılki (2016) teması, "Turizmin Geleceği"dir..
Kategoriler:
Yarışmada iki ayrı kategoride eserler kabul edilecektir.

Yetişkinler Kategorisi: 17 ve üzerindeki yaşlardan karikatürcülerin katılımına açıktır. Bu kategoride "Birincilik Ödülü, "İkincilik Ödülü", "Üçüncülük Ödülü", "Prof. Atila Özer
Özel Ödülü" ve üç adet "Mansiyon Ödülü" verilecektir. Bu kategoride finale kalan bütün karikatürlere kitapta yer verilecektir.


Genç Karikatürcüler Kategorisi: Bu kategoriye 16 ve daha küçük yaşlardan karikatürcüler eser gönderebilirler. Eserlerin “Genç Karikatürcüler Kategorisi“ne gönderildiği belirtilmelidir. Bu kategoriye gönderilen eserlerden birine “Birincilik Ödülü” ve iki esere de “Başarı Ödülü" verilecektir. “Genç Karikatürcüler Kategorisi"nde finale kalacak bütün eserlere kitapta yer verilecektir.

Katılım koşulları:
* Yarışma amatör ve profesyonel tüm karikatür sanatçılarına açıktır.
* Her sanatçı en fazla üç eserle katılabilir.
* Yarışmaya gönderilen eserler orijinal çizim, dijital baskı ya da bilgisayar çıktısıyla hazırlanmış olabilir. Çizim tekniği serbesttir. Renkli veya siyah beyaz olabilir. Ancak, eserlerin üzerinde sanatçıların imzalarının yer alması gerekmektedir.
* Katılımcılar eserlerinin arkasına ad, soyad ve adreslerini yazmalı ve karikatür gönderme sayfasına ilgili bilgileri ve küratörünü ekleyerek göndermelidir. İstenirse, posta yoluyla da yarışmaya katılınabilinir.
* Gönderilen karikatürler herhangi bir yerde yayımlanmış olabilir, ancak daha önce bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
* Yarışmaya katılan karikatürler Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ve Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği ile bu organizasyon ile ilgili kitap, katalog, broşür, kartpostal, web siteleri ve afişlerde yayınlanabilecek, bunun dışındaki tüm yayın hakları eser sahibinin olacaktır.
* İlk eleme sonrasında finale kalan karikatürler 01 – 10 Şubat 2017 tarihlerinde sitede ilan edilecek ve itirazlar bu tarihler arasında kabul edilecektir.
* Yarışmaya katılan eserlerden seçilecek bir bölümü albüm olarak yayımlanacaktır. Albümde eseri yer alan her sanatçıya birer albüm gönderilecektir.
* Dereceye girsin veya girmesin, albümde yer alsın veya almasın, hiçbir eser iade edilmeyecektir.
* Yarışmaya katılan bütün sanatçılar katılım koşullarını kabul etmiş sayılır.
* Yarışmaya posta ile veya online sistem kullarak karikatür gönderilebilir.
* Yarışmaya en son başvuru tarihi 31 Aralık 2016’dır.
* Posta yolu ile karikatürler aşağıdaki adrese gönderilebilir:
Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunus Emre Kampüsü
26470 Eskişehir.

Ön Değerlendirme Kurulu Üyeleri:
Mehmet KAHRAMAN- Karikatürcü (Türkiye)
Bülent ÇELİK- Karikatürcü (Türkiye)
Raşit YAKALI- Karikatürcü (Türkiye)
Kemal ÖZYURT- Karikatürcü (Türkiye)
Nazmi KOZAK- Anatolia/Turizm Araştırmaları Dergisi, Anadolu Üniversitesi (Türkiye)
Fehmi KÖFTEOĞLU- Turizm Gazetecisi, www.turizmgazetesi.com, (Türkiye)

Final Değerlendirme Kurulu Üyeleri:
Ross THOMSON- Karikatürcü, (İngiltere)
Ahmet AYKANAT- Karikatürcü, Anadolu Karikatürcüler Derneği Başkanı (Türkiye)
Elena OSPINA- Karikatürcü (Kolombiya)
Rahim BAGHAL- Karikatürcü, Tebriz Karikatürcüler Derneği Başkanı (İran)
Vicdan BULUNMAZ ÖZER- Karikatürcü, Prof. Atila Ozer Müze Evi (Türkiye)
Olena TSURANOVA- Karikatürcü (Ukrayna)
ALLA & CHAVDAR- Karikatürcü (Bulgaristan)

Karikatür Gönderme Adresi:
http://tourismcartoon.com/index.php?menu_id=163

Değerlendirme Bilgileri:
1- Yarışmaya gönderilen eserler iki aşamalı olarak değerlendirilecektir.
2- Birinci aşamada, yarışmaya gönderilen bütün eserler Ön Değerlendirme Seçici Kurul Üyeleri’nin katılımıyla yapılacak toplantıda değerlendirilecektir. Bu toplantı sonucunda finale kalacak eserler belirlenecektir. Bu değerlendirmede yarışmaya gönderilen eserlerin en fazla 1/5’i finale bırakılacaktır.
3- İkinci aşama değerlendirmeye geçilmeden önce finale kalan eserler 01-10 Şubat 2017 tarihleri arasında internet ortamında ilan edilerek içlerinde benzer, çalıntı, intihal, önceden ödül alanlar ve diğer itirazlar, Ön Değerlendirme Seçici Kurul Üyeleri tarafından karara bağlanacak ve yerinde görülen itirazlar doğrultusunda ilgili karikatürler değerlendirme dışına alınacaktır.
4- İkinci aşamada finale kalan eserler Final Değerlendirme Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme iki alt aşamada yapılacaktır. İlk aşama değerlendirmede finale kalan eserlerin sayısı 45-50 sayısına indirilecek, son basamakta ise dereceye giren eserler belirlenecektir.
5- Yarışmaya gönderilen eserlerin değerlendirmesi aşağıda belirtilen üç konu temel alınarak yapılacaktır.
- Konu seçimi ve konunun uygunluğu,
- Mizah kalitesi,
- Çizim özgünlüğü.

Önemli Tarihler:
İlk Duyuru- Temmuz 2016
Son Başvuru Tarihi-  31 Aralık 2016
Seçici Kurul Toplantısı- 21 Ocak 2017

Finale kalan eserlerin ilanı
(Olası itirazlar için)- 01 - 10 Şubat 2017
Sonuçların Duyurulması- Nisan 2017
Ödül Töreni- Nisan 2017

Ödüller:
YETİŞKİN KARİKATÜRCÜLER KATEGORİSİ
Birincilik Ödülü- 5 günlük, iki kişilik her şey dahil tatil
İkincilik Ödülü- 5 günlük, iki kişilik her şey dahil tatil
Üçüncülük Ödülü- 5 günlük, iki kişilik her şey dahil tatil
Professor Atila Özer Özel Ödülü- 5 günlük, iki kişilik her şey dahil tatil
3 adet Mansiyon- Plaket

GENÇ KARİKATÜRCÜLER KATEGORİSİ
Birincilik Ödülü- 5 günlük, iki kişilik her şey dahil tatil
Başarı Ödülü (2 adet)- Plaket

İletişim:
Bilgi ve karikatür göndermek için:

Prof. Dr. Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunus Emre Kampüsü
26470 Eskişehir/TÜRKİYE

Tel:  0222 335-0580/2133
Faks:  0222 335-6651
Cep:  0532 286-7584
E-posta: nkozak@anadolu.edu.tr
E,Posta: nazmi.kozak@gmail.com

(Website & Kaynak):
http://tourismcartoon.com/index.php