Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)

Results.. The II International Graphic Humour Salon, Brazil

Results.. The II International Graphic Humour Salon, Brazil SIHG - II Saloninternacional De Humor Grafico, Pernambuco, Brasil. The themes of the II International Graphic Humour Salon of Pernambuco (SIHG-PE) are Human Rights and Thinkers. 

---

Results.. The II International Graphic Humour Salon, Brazil..

The themes of the II International Graphic Humour Salon of Pernambuco (SIHG-PE) are Human Rights and Thinkers..


The themes of the II International Graphic Humour Salon of Pernambuco (SIHG-PE) are Human Rights and Thinkers

Category Cartoon
Winners
1st Prize - Silvano MELLO - Brazil
2nd Prize - Alireza NOSRATI - Iran
Honorable Mention
Xavier BONILLA - Ecuador
Konstantin KAZANCHEV - Ukraine

Category Caricature
Winners
1st Prize - Joaquín ALDEGUER, Spain
2ndPrize - Junior LOPES, Brazil
Honorable Mention
Omar Figueroa TURCIOS, Spain
José Miguel Bahena MENDEZ, Mexico
---------------
www.sihgpe.com
Selected >>
Rules >>

1st Prize:
Silviano MELLO
Brazil


2nd Prize:
Alireza NOSRATI
Iran


Honorable Mention:
Xavier BONILLA
Ecuador


Honorable Mention:
Konstantin KAZANCHEV
Ukraine

"Aristotle"
1st Prize:
Joaquín ALDEGUER
Spain


"Ariano SUASSUNA"
2nd Prize:

Jubior LOPEZ
Brazil

"Stephen HAWKING"
Honorable Mention

Omar Figueroa TURCIOS
Spain


"Marx"
Honorable Mention

Josê Miguel Bahena MENDEZ
Mexico