Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)

Results.. The Four Seasons of Caricature 2016 Warsaw, Poland

The Four Seasons of Caricature. Drawings of the Year 2016 ", Warsaw, Poland.. Winners: First Prize - Maciej TRZEPALKA Second Prize - Kamil JERZYK Second Prize - Pawel KUCZYNSKY Third Prize - Miroslaw HAJNOS.. Results.. The Four Seasons of Caricature 2016 Warsaw, Poland.. Results.. The Four Seasons of .

First Prize:
Maciej TRZEPALKA

Results.. The Four Seasons of Caricature 2016 Warsaw, Poland.. 

Winners:
First Prize - Maciej TRZEPALKA
Second Prize - Kamil JERZYK
Second Prize - Pawel KUCZYNSKY
Third Prize - Miroslaw HAJNOS


Second Prize:
Kamil JERZYK


Second Prize:
Pavel KUCZYNSKY


Third Prize:
Miroslav HAJNOS