Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)

Results.. 24° Press Edition 2016, Porto Alegre, Brazil

24° International Hall of Drawing for Press Edition 2016, Porto Alegre, Brazil..
Winners: Category- Caricatura: Pedro MOLINA Category - Khartoum: Rafael CORREA24° International Hall of Drawing for Press Edition 2016, Porto Alegre, Brazil..
Winners:
Category- Caricatura: 
Pedro MOLINA
Category - Khartoum: 
Rafael CORREA

Category - Charge: 
José Raimundo do Nascimento COSTA (Ray Costa) 
Category - Comics:
Alexandre GARBINI
Category - Editorial Illustration:
Fernando Lopes de CASTRO
Rules:
http://cartooncolors.blogspot.com.tr/2016/01/24-international-hall-of-drawing-for.html
(Source: Tabriz Cartoons)

Category - Caricatora
"Pope Francis"

Pedro MOLINA

Category - Khartoum:
Rafael CORREA


Category - Charge:José Raimundo do Nascimento COSTA
(Ray Costa)