Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)

Results.. "Heat Supply" 2016 Hungary

"Heat Supply" International Cartoon Contest 2016 Hungary..

The winners:
First Prize : Armen Hamonangan - Indonesia

Second Prize: Darko Drljevic - Montenegro
Third Prize: Halász Géza - Hungary

Diploma:
Ba Bilig - China
Guibao Gai - China
Zhan Sheng Bo - China

VEOLIA JURY TEAM:
Horváth L. - Kovács A. - Kristóf E. - Marton F. - Prágai N. - Szalma Zs


Facebook:
https://www.facebook.com/tavhokarikaturapalyazat/timeline