Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)

Results.. KEJU International Cartoon Competition 2015, China

KEJU International Cartoon Competition 2015, China..

The First ZHUANGYUAN:
Shi QI
(China)

 Results.. KEJU International Cartoon Competition 2015, China
The first JIA: JINSHIJIDI 
The first ZHUANGYUAN: Shi QI (China)
Second BANGYAN: Vladimir KAZANEVSKY (Ukraine)
Third TANHUA: Jitet KUSTANA (Indonesia)
Second: JIA: JINSHICHUSHEN 
The First :CHUANLU: Wei WUYUAN (China)
Second: Mojtaba HEIDARPANAH (Iran)
The Third:Bahman Jalali Nokandeh(Iran)
Fourth: Valeri ALEXANDROV (Bulgaria)
Fifth: Mohsen ASADI (Iran)
The Sixth: Liu ZHIYONG (China)
Third JIA: JINSHIDENGKE 
The First KESHOU: José Raymundo Costa do NASCIMENTO (Brazil)
Second: Zang QIANG (China)
The Third: Walter Alvarez TOSCANO (Peru)
Fourth: Raul Alfonso GRISALES (Colombia)
Fifth: Zhao XUEFENG (China)
The Sixth: LUIS HARO DOMINGUEZ(Uruguay)
Seventh: Hu MIN (China)
Eighth: Darko DRLJEVIC (Montenegro)
Ninth: Wang DAPENG (China)
---------------
All Cartoons
Rules: Cartoon Colors

Second BANGYAN:
Vladimir KAZANEVSKY
(Ukraine)

Third TANHUA:
Jitet KUSTANA
(Indonesia)