Results.. 10th International Environmental Cartoon Illustration Contest 2015, China

2015 Tenth International Environmental Cartoon Illustration Contest Announced..2015 Tenth International Environmental comics illustration contest jointly organized by the China Daily, UNEP, WWF, Ministry of Environmental Protection and Education Center,
the China Environmental Protection Foundation, the China News Comics Studies, China Daily, 21st Century reported that the new network host an international comics Man tournament.


The contest this competition since the start of September 2015, as of November contributor end, after two and a half months of the Call for Papers, were received from China, the United States, Great Britain, Greece, Russia, Canada, Turkey, Brazil, Egypt, Australia author of more than forty countries on six continents contributor 4,000 pieces.
After careful review of judges, were selected out of a social group gold, two silver, three bronze, 50 Excellence Award; student group a gold, two silver, three bronze, 50 Excellence Award.

Serdar KICIKLAR
Social Group: Excellence Award
10th International Environmental
Cartoon Illustration Contest 2015
CHINA

Winners:
Social Group Award:
Liu QIANG

Social Group Silver:
Li JIANHUA
Li DALIN

Social Group Bronze:
Constantin PAVEL
Musa GUMUS
Zhou ZUOLI

Social Group Excellence Award (in alphabetical order):
Ahmad Reza SOHRABI
Alexander DUBOVSKY
Arístides E. Hernández GUERRERO
Bi power GRID
Cao YI
Chong STEEL
Cui HUAIYANG
Doddy ISWAHYUDI
Doru AXINTE
Esmaeil BABAEI
Fu was YU
Galym BORANBAYEV
Gao JIAN
Hamid GHALIJARI
Hou XIAOQIANG
Interturn
Jiang YAQING
Jinfeng GUAN
Kuang BIAO
Li JINGSHAN
Li Yan YEAR
Liu WEI
Liviu STANILA
Lu CHAU
Ma JIANCHENG
Marcin BONDAROWICZ
Mauricio Peixoto ZAMPROGNA
Meifang
Milenko KOSANOVIC
Miro STEFANOVIC
Mohammad Ali KHALAJI
Mohsen Nouri HAJAFI
Mostafa Ba SAFA
Neda SHOJAI
Pang PING
Poplar HILL
Rešad SULTANOVIC
Serdar KICIKLAR
Seyit SAATÇİ
Silvano MELLO
Sun BAOXIN
Sun Yat MOVIES
Tian KUN
Xu SHENG
Wu DEHUA
Vladimir KHAKHANOV
Yang JIDONG
Ye Yu DAYS
Zhang SHENGBO
Zhang QIANG

Student Award:
Zhang HAN
Student Silver:
Cheng Mei-jiao
Liaoning Normal DORAN
Student Bronze:
Chen Wang Jing YI
Kamil JERZYK
Li TONG

Student Excellence Award (in alphabetical order):
Aleksandar PETRIKANOVIC
Cafa Yang YUE
Cart CLEAR
Chen YIWEN
Chouqian NAN
Dong Yi HAO
Especially HUAN
Feng LILI
Hangzhou Normal TAO
Hao LULU
Jiangnan University
Jin PEIGI
Jiri GUI
Lang Jia WILL
Li Yu LONG
Licheng XUAN
Lishang BIN
Liu Chao LIN JUN
Luo LINHAO
Ming YI
Polina KORZHOVA
Rong HAILONG
Rui RUI
Rui Zhu YING
Salary Tian YU
Shanxi Institute of Media Malan
Shi Yan LETTER
Song LI
Song YU
Sun CHAO
Sun WEI
Sun YANAN
Tao of Beijing University Shuang
Todorovic BOBISA
Tombaugh STAR
Uros MAKSIMOVIC
Xu SHUANG
Xu TIANQI
Xu YUECHEN
Wang CUIFANG
Wang HUIHUI
Yang CHE
Zhang A CRANE
Zhang CHEN
Zhang Su
Zhang TONG
Zhao TONG
Zhou KE

Rules: Cartoon Colors
(Source: Cartoon ChinaDaily)