Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)

Results.. 7th 'La Ciudad de las Ideas' 2015, Mexico

🔴7th International Cartoon Contest 'La Ciudad de las Ideas' 2015, Mexico.. The idea to be developed as a cartoon is this year’s theme for La Ciudad de las Ideas Festival: What’s the point?.. Results.. 7th 'La Ciudad de las Ideas' 2015, Mexico..


Results.. 7th 'La Ciudad de las Ideas' 2015, Mexico..

The idea to be developed as a cartoon is this year’s theme for La Ciudad de las Ideas Festival: What’s the point?..


The idea to be developed as a cartoon is this year’s theme for La Ciudad de las Ideas Festival: What’s the point?

Winners
1- Silvano MELLO - (MELLO), Brazil
2- Marilena NARDI, Italy
3- Seyed Ali MIRAEE, Iran

Honorary Mention
Elena OSPINA, Colombia
Bernard BOUTON - (BERNIE), France
Pedro MOLINA, Nicaragua
---------------
Rules: Cartoon Colors
(Source: Ciudad de Las Ideas)

First Ptize:
Silvano MELLO
Brazil

Second Price:
Marilena NARDI
Italy

Third Price:
Seyed Ali MIRAEE
Iran

Honorary Mention:
Elena OSPINA
Colombia

Honorary Mentıon:
Bernard BOUTON
France

Honorary Mention:
Pedro MOLINA
Nicaragua