Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)

Results.. Fax For Peace, Spilimbergo 2015, Italy

Fax for Peace- Fax for Tolerance.. International Competition, Italia..


Results.. Fax For Peace, Spilimbergo 2015, Italy Fax For Peace.. Fax For Tolerance..
International Competition of Faxes, E-mail and Net Video About Solidarity Among People Sent by Students and Artists.
Number Fax: +39 0427 40898
E-mail: istsuperiore@faxforpeace.eu

---------------
Source: Fax For Peace/Facebook
Rules Şartname / Türkçe Versiyonu:Kozyurt Blog

First Prize in Category Artist

First Prize For The Sastire

First Prize in The Secondary Schools

First Prize For The Primary School:
Erkin BILGE
Turkey

First Prize in The High Schools