1. KYM Uluslararası Karikatür Yarışması, İstanbul

Yarışmaya gönderilecek karikatürlerde; din, dil, ırk ayrımı yapılmaması ve genel ahlak kurallarına aykırı türde çizimlerin olmaması gerekmektedir. Çizimlerde teknik serbesttir. Siyah-beyaz veya renkli çalışmalar olabilir. Karikatürlerde yazı kullanılmamalıdır. Açıklayıcı yazı kullanılacaksa, mutlaka İngilizce olmalıdır. Yarışmaya her katılımcı..
---

1. KYM Uluslararası Karikatür Yarışması, İstanbul..


İstanbul / TÜRKİYE
29 Ocak 2015
(@)

'Kimse Yok Mu' hakkında..
2002 tarihinde kuruldu. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) danışman üyesidir. Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsündedir. TBMM ve birçok ülke meclislerinden Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görülmüştür. Dünyanın En İyi 100 Sivil Toplum Kuruluşu arasında yer almaktadır.
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) imzalamıştır.

2010 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak olarak çalışmaktadır.
Türkiye’de 31 şubesi ve dünya genelinde 200 bini aşkın gönüllüsü bulunan KYM, 100’ü aşkın ülkede insani yardım ve kalkınma faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

KYM ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI 2016- “MÜLTECİLER”
Savaşlar, çatışmalar, doğal afetler ve baskı rejimleri çok sayıda sivilin hayatında tarifi imkansız yaralar açıyor. Yurtlarından sürgün edilen insanlar güvenli bölgelere iltica etmek zorunda kalıyor. Göçe zorlanan siviller uzun yolculuklarında sayısız zorlukla mücadele ediyor. Güvenli bölgelere ulaşmayı başarabilenler ise, ulaştıkları ülkede pek çok sorunun aktörü oluyor. Oysa, mülteci olarak isimlendirdiğimiz bu sivillerin yaşadığı tüm zorluklar bir gün herkesin sorunu olabilir. O nedenle bu sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması zaruridir.

Kimse Yok Mu olarak, bundan sonraki hayatlarına “mülteci” olarak devam etmek durumunda kalan sivillerin yaşadığı tüm bu sorunları dünya gündemine taşımak, bu hassas sorun için farkındalık oluşturmak ve sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla “Mülteciler” konulu uluslararası bir karikatür yarışması düzenliyoruz. 
Mülteci sorununa çizgisiyle dikkat çekmek isteyen tüm sanatçıları düzenlediğimiz karikatür yarışmasına katılmaya davet ediyoruz.

YARIŞMA AJANDASI
Yarışma Başlangıç Tarihi: 26 Ekim 2015 Pazartesi
Son Katılım Tarihi:  29 Ocak 2016 Cuma
Değerlendirme Tarihi: 1 - 7 Şubat 2016
Sonuç Bildirimi: 8 Şubat 2016 Pazartesi
Ödül Töreni ve Sergi: 27 Şubat 2016 Cumartesi

ÖDÜLLER
• Birincilik Ödülü: $ 3.000 
• İkincilik Ödülü:  $ 2.000 
• Üçüncülük Ödülü: $ 1.000 
• Sponsor Ödülleri

KATILIM KOŞULLARI
1- Yarışma, tüm dünya karikatürcülerine açıktır.
2- Yarışmaya; Kimse Yok Mu Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
3- Yarışmaya gönderilecek karikatürlerde; din, dil, ırk ayrımı yapılmaması ve genel ahlak kurallarına aykırı türde çizimlerin olmaması gerekmektedir.
4- Çizimlerde teknik serbesttir. Siyah-beyaz veya renkli çalışmalar olabilir.
5- Karikatürlerde yazı kullanılmamalıdır. Açıklayıcı yazı kullanılacaksa, mutlaka İngilizce olmalıdır.
6- Yarışmaya her katılımcı en fazla üç (3) eserle katılabilir.
7- Gönderilen Karikatürlerde format JPG, JPEG, 300dpi çözünürlükte olmalıdır.
8- Yarışma katılımcıları başvurularını yarışmanın internet sitesi olan www.kymcartoon.com üzerinden yapacaklardır.
9- Katılımcılar karikatürlerini www.kymcartoon.com adresine yükleyerek yarışmaya katılacaklardır.
10- Yarışmaya gönderilecek eserler daha önceden basılı ve dijital olarak yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmada ödül kazanmamış olmalıdır.
11- Yarışma sonrasında, şartnameye uymayan eserin tespiti halinde yarışmacının derecesi ve ödülü geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. İptal edilen eserin yerine başka bir eserin seçilmesi Seçici Kurul’un tasarrufundadır.
12- Bir kişiye birden fazla ödül verilmez.
13- Yarışma sonuçları, ödül kazanan çizerlere ve basın-yayın organlarına iletilecektir.
14- Ayrıca, www.kymcartoon.com ve www.kimseyokmu.org.tr adreslerinden de sonuç duyurusu yapılacaktır.
15- Yarışmada (bu şartname kapsamında belirtilen) ilk üç (3) ödülü kazanan çizerlerin ödül törenine katılmaları için gerekli ulaşım ve konaklama giderleri Kimse Yok Mu Derneği tarafından karşılanacaktır. 
16- Yarışmaya gönderilen karikatürler; Kimse Yok Mu Derneği tarafından kart, poster, afiş, albüm, gazete, dergi, kitap, CD ve benzeri tekniklerle basılıp çoğaltılabilecek ve sergilenebilecektir. Bu işlemler için telif ödenmez. Ancak eser sahibi gelişmelerden haberdar edilebilir.
17- Karikatürlerin en geç 29 Ocak 2016 Cuma günü Türkiye Saati İle (TSİ) 23:59'a kadar www.kymcartoon.com adresine yüklenmiş olmalıdır.
18- Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılara, e-posta ile dijital katılım sertifikası gönderilecektir.
19- Yarışmada ödül kazanan eserlerle birlikte, sergi ve albümde kullanılmak üzere Düzenleme Kurulu’nun uygun göreceği sayıda eser seçilecektir.
20- Yarışmanın şartnamesi www.kymcartoon.com ’dan indirilebilir. 
21- Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı karikatür (ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 21. - 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran Kimse Yok Mu Derneği'ne devir ettiğini, Kimse Yok Mu Derneği'nin söz konusu karikatürü sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen beyan ve kabul etmektedir.
22- Katılım koşullarında belirtilmeyen konularda ve tereddüt halinde seçici kurul kararları geçerli olacaktır.
23- Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, yarışmaya katılmakla bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

İletişim:
Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğİ
MIMAR SINAN MAH. BASRA CAD. NO:24
SULTANBEYLI / İSTANBUL
0850 877 5 777
--------------- info@kym.org.tr
Katılım Koşulları: PDF
KYM/Twitter
KYM/Facebook
KYM/Google+
KYM/Vimeo
KYM/Youtube
KYM/Linkedin
KYM/Pinterest
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği/Vikipedi
Yarışma Kuralları / PDF
Sonuçlar: KYM
(Kaynak: KYM)