Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)

Results.. First International Kosova Cartoon Festival 2015

Kosova Cartoonists Association :"Thumbi" 
The results of First International Kosova Cartoon Festival  2015 Prishtine, Kosova..Results.. First International Kosova Cartoon Festival 2015
Kosova Cartoonists Association: "Thumbi" First International Kosova Cartoon Festival 2015 Prishtine, Kosova.
Theme: "Hello Europe"

Winners:
First Prize- Petar PISMESTROVIC, Croatia
Second Prize- Carlos David FUENTES, Cuba
Third Prize- Saman TORBI,  Iran

Special Prizes:
Marcin BONDAROWICZ, Poland
Mehdi AZIZI, Iran
Omer CAM , Turkey
A. Esteban Hernбndez GUERRERO (ARES), Cuba
Amir SOHEILI, Iran
Related News: Cartoon Center
Web: Cartoon Center.net
Rules: Cartoon Colors
Şartname Türkçe Versiyonu: Karikatürcüler Derneği.com
Source: MoneyGram Kosovo & Moneta/Facebook


First Prize
Petar PISMESTROVIC
Croatia

Second Prize
Carlos David FUENTES
Cuba

Third Prize
Saman TORBI
Iran


                      SPECIAL PRIZES                         

Special Prize
Marcin BONDAROWICZ
Poland

Special Prize
Mehdi AZIZI
Iran

Special Prize
Omer CAM
Turkey

Special Prize
Arнstides Esteban Hernбndez GUERRERO
(ARES)
Cuba

Special Prize
Amir Soheili
Iran