Cumhuriyet

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye ait değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarından oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer.

Demokrasi

"Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi".. "Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır. (Galeri >>)

Results.. 1st Salzburg Cartoons Price 2015, Austria

Salzburger Karikaturenpreis - Caricature Competition 2015, Austria.. Das sind sie also, die Gewinnerinnen und Gewinner des 1. Salzburger Karikaturenpreises (also ihre Werke): 
1. Platz: Mona WURZ - "Facettenreiches Salzburg" 2. Platz: Gerhard BUCHEGGER - "Salzburg 15" 3. Platz: Kaan SAATCI - "Immigrants" Wir Gratulieren Sehr Herzlich!
---

Results.. 1st Salzburg Cartoons Price 2015, Austria..

Fotos von der Preisverleihung, Bilder der weiteren Einreichungen usw. folgen in den nächsten Tagen!..

Das sind sie also, die Gewinnerinnen und Gewinner des 1. Salzburger Karikaturenpreises (also ihre Werke): 
1. Platz: Mona WURZ - "Facettenreiches Salzburg"
2. Platz: Gerhard BUCHEGGER - "Salzburg 15"
3. Platz: Kaan SAATCI - "Immigrants"
Wir Gratulieren Sehr Herzlich!
Fotos von der Preisverleihung, Bilder der weiteren Einreichungen usw. folgen in den nächsten Tagen!

---
So there they are, the winners of the 1st Salzburg cartoons price (ie their works):
1st place: Mona WURZ - "The Many Faces of Salzburg"
2nd place: Gerhard BUCHEGGER - "Salzburg 15"
3rd place: Kaan SAATCI - "Immigrants"
CONGRATULATIONS warmly!
Photos of the award ceremony, pictures of other submissions, etc. follow in the next few days!
---------------
Rules >>
Source: Salzburger Karikatüren Preis >>

1st
Mona WURZ2th
Gerhard BUCHEGGER

3rd
Kaan SAATCI