11.05.2015

Kocaeli Üniversitesi Karikatür Yarışması

5. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2015 Karikatür Yarışması Şartnamesi...

Kocaeli / TÜRKİYE
(National)
15 Nisan 2015
25 Nisan 2015
Süre 2. Kez Uzatıldı
Yeni Son Tarih:
15 Mayıs 2015
( P )

5. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2015 Karikatür Yarışması Şartnamesi..
Konu Deprem ve Etkileri
Düzenleyen Kurum Kocaeli Üniversitesi
Amaç Farkındalık Yaratmak
Yarışma Kategorisi Renkli Sayısal
Kağıt Johnson, Scholler vb. 200 gr.
Ebat  A3 (297-420 mm)
Teknik Serbest

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmaya seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları hariç, 18 yaşından gün almış amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir.
4. Çalışmalar, paspartusuz ve kenar boşluksuz, kısa kenarları 297mm den küçük, uzun kenarları 420mm’den büyük olmamak koşulu orijinal halleri ve çözünürlükleri 300dpi ve JPEG formatında en yüksek sıkıştırma kalitesinde CD'ye kayıt edilmiş sayısal halleri ile gönderilmelidir.

5. Çalışmaların, CD içerisinde adlandırıldığı rumuz, sıra numarası ile katılım formunda bulunan rumuz, sıra numarası aynı olmalıdır.

6. CD'ye kayıt edilen her çalışma dosyasının adlandırılmasında sırasıyla; 5 rakam ve harften oluşan rumuz, sıra numarası, eser adı mutlaka yazılmalıdır. Örnek: 12345-1
7. Katılım formunun konulduğu zarf ve CD'nin üzerlerine sadece rumuz yazılmalı. (Örnek: 12345) CD zarfı ve katılım formunu içeren mektup zarfı, (yarışma sekretaryasına iletilmek üzere, postada hasar görmeyecek şekilde) birlikte postaya verilmelidir (E-mail yolu ile gönderilen eserler kesinlikle kabul edilmeyecektir).

8. Çalışmalar, yarışma sekretaryasına (belirlenen süre içerisinde) elden de teslim edilebilir. Elden teslim edilen çalışmalar imza karşılığında teslim alınır.
9. Postada hasar gören veya CD'den kaynaklanan (okunamayan, açılamayan CD vb.) herhangi bir problemlerden dolayı, düzenleyici kurumlar sorumlu değildir.
10. Yarışmaya eser gönderenler, çekmiş olduklarını, eserlerin kendilerine ait olduğunu, çalışma ilgili telif hakkı doğuracak tüm izinlerin alındığını ve bu nedenlerle doğabilecek hukuksal sorunların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
11. Katılım koşullarına uymayan çalışmaların ödül alsa dahi, ödülleri iptal edilir. İptal edilen çalışmanın yerine başka bir çalışma konulmaz.
12. Gönderilen CD'ler iade edilmez.
13. Ekteki Form doldurulacak ve eserlerin arkasına iliştirilecektir.
14. Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

KULLANIM HAKLARI
Katılımcı, ödül ve mansiyon alan ya da sergilenmeye hak kazanmış olan eserlerin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım hakları Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve eser sahibine ait olacaktır.

Yarışma Takvimi
Son Katılım Tarihi: 
Süre Uzatıldı. Yeni son Tarih: 15 Mayıs 2015 Cuma
Sonuç Bildirimi:  http://www.kocaeli2015.org/ adresinde duyurulacaktır.
Ödül Töreni ve Sergi: 10-12Haziran 2015

SEÇİCİ KURUL
·       Karikatür Yarışması, Seçici Kurul'u aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur.
·       Seçici Kurul üyelerinin isimleri soyadı alfabetik sırasına göre yazılmıştır.
·       Seçici Kurul toplantısı için en az yedi üyenin katılımı gereklidir.
·       Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda yedek üye çağrılabilir.
1-     Cihan DEMİRCİ
2-     Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU
3-     Muhammet ŞENGÖZ
4-     Murat ALPAY
5-     Zafer AKNAR

- Website
- Yarışma Şartnamesi ve Katılım formu
- Yarışma Afişi

Katılım Formu