11.01.2015

The International Exhibition of Satirical Graphic Bucovina, Romania

The International Exhibition of Satirical Graphic BUCOVINA - ROMANIA, the 9th Edition, 2015..Bucovina / ROMANIA
April 30, 2015
( @ )

The International Exhibition of Satirical Graphic Bucovina, Romania
Dear cartoonist,
The Bucovina Museum from Suceava has the distinct pleasure of inviting 
you to participate to the International Exhibition of Satirical Graphic  
BUCOVINA - ROMANIA, the 9 th Edition, 2015.
The International Exhibition of Satirical Graphic has as theme: 
“Ukraine: War and Peace”.

We address to all the professional and amateur cartoonists from all over 
the world, regardless of their age.
artistic manager, BOA

Organizers:

Bucovina Museum – muzeulbucovinei.ro
„Gândeşte” Association – gandeste.org
Suceava County Council- cjsuceava.ro
The Bucovina Museum from Suceava has the distinct pleasure of inviting you to participate to the 9th International Exhibition of Satirical Graphic BUCOVINA - ROMANIA.
1. The International Exhibition of Satirical Graphic has as theme: Ukraine: War and Peace”.
2. We address to all the professional and amateur cartoonists from all over the world, regardless of their age.
3. The number of sent cartoons is maximum five (otherwise you will be disqualified).
4. Please attach in .doc format a brief presentation of your artistic activity (surname and name, exact address, e-mail address, a photo and your CV) (otherwise you will be disqualified)
5. The exhibition prizes are:
- Grand prize– 500 € + diploma + gold medal
- Second prize - 300 € + diploma 
- Third prize - 100 € + diploma 
- Three mentions - diploma + medal.
6. The cartoons must be sent at the e-mail address: competition@muzeulbucovinei.ro and they must be of 300 dpi minimum resolution, A4 format, realized in any technique: black and white or coloured.
7. All the events of the exhibition will be published in the web page of the Bucovina Museum http://www.muzeulbucovinei.ro/ and also on the webpages of the partners. All the artists who will qualify for the exhibition will receive the.printed catalogue containing all the selected cartoons.
8. Deadline for sending your cartoons: 30th of April 2015
9. The exhibition will be opened for the public in June 2015.
10. Bucovina Museum – muzeulbucovinei.ro and „Gândeşte” Association – gandeste.org reserve the right to use the works submitted for the contest in any way suited to promote the contest and its results.
Jury Members: Mihai Panzaru Pim – cartoonist; George Licurici – cartoonist; Ovidiu Ambrozie Borta BOA- cartoonist
---------------
Artistic manager: BOA 
www.artboa.ro
www.artboa.blogspot.com
boa-caricatura.eu
---

Român
Expoziţia Internaţională de Grafică Satirică BUCOVINA - ROMANIA ediţia a IX-a, 2015  

Organizatori:
Muzeul Bucovinei – muzeulbucovinei.ro Asociaţia “Gândeşte” - gandeste.org 
Consiliul Judeţean Suceava-cjsuceava.ro
Muzeul Bucovinei vă invită să participaţi la Expoziţia Internaţională de Grafică Satirică  Bucovina-Romania, ediţia a IX-a, 2015.  
1. Expoziţia Internaţional de Grafică Satirică are ca temă: 'Ukraine: War and Peace'
2. Ne adresăm tuturor caricaturiştilor profesionişti şi amatori indiferent de vârstă din întreaga lume.
3. Puteţi trimite la concurs  maxim 5 caricaturi  (în caz contrar veţi fi descalificaţi).
4. Vă rugăm să ataşaţi în format .doc o scurtă prezentare a activităţii dumneavoastră artistice, (numele şi prenumele, adresa exactă, e-mail, fotografia şi CV-ul) (în caz contrar veţi fi descalificaţi).
5. Premiile expoziţiei:
- Premiul I  – 500 € + diploma + medalia de aur
- Premiul II   - 300 € + diplomă 
- Premiul III - 100 € + diploma 
- 3 Mentiuni  - diploma + medalii
6. Caricaturile trebuie trimise pe adresa de e-mail: competition@muzeulbucovinei.ro  şi este necesar să fie cu o rezoluţie de minim 300 dpi şi format A4, realizate în oricare tehnică: alb-negru sau color
7. Toate evenimentele legate de această expoziţie vor fi publicate în paginele web a Muzeului Bucovinei, http://www.muzeulbucovinei.ro/evenimente-culturale/concursuri/382-expozitia-internationala-de-grafica-satirica-bucovina-romania-editia-a-ix-a-2015 şi ale partenerilor. Toţi artiştii care vor fi selectaţi pentru salonul expoziţiei, vor primi catalogul tipărit al expoziţiei.
8.    Dacă doriţi să participaţi la această manifestare, vă rugăm să trimiteţi caricaturile dumneavoastră pâna pe data de 30 aprilie 2015.
9. Expoziţia va fi deschisă publicului la Muzeul Bucovinei în luna iunie 2015.
10. Muzeul Bucovinei,  www.muzeulbucovinei.ro şi Asociaţia „Gândeşte” gandeste.org îşi rezervă drepturile de a utiliza lucrările trimise la concurs pentru promovarea concursului şi a rezultatelor sale.

Membrii Juriului: 
Mihai Panzaru Pim – caricaturist; 
George Licurici - caricaturist
Ovidiu Ambrozie Borta BOA- caricaturist
---------------
Manager artistic: BOA  
www.artboa.ro
www.artboa.blogspot.com
boa-caricatura.eu