7.01.2015

Press Release: Charlie Hebdo- Press Cartoon Belgium, Europe

If all the media published cartoons mocking the Muslim fundamentalists, they wouldn't know whom and where to attack..


Charlie Hebdo – Persbericht Press Cartoon Belgium / Europe 
Als alle media nu cartoons publiceren die zich satirisch uitlaten over de moslimfundamentalisten, dan zullen die niet meer weten waar ze de volgende keer moeten
toeslaan. Teveel keuze. Het lijkt me de beste manier om te reageren.
PCB (Press Cartoon Belgium) en PCE (Press Cartoon Europe)
Karel Anthierens, voorzitter
***

Charlie Hebdo – Communiqué de presse Press Cartoon Belgium / Europe
Si tous les medias publiaient des dessins se moquant des fondamentalistes musulmans, ils ne sauraient plus qui ni où attaquer. Ne serait-ce pas la meilleure façon de réagir ?
PCB (Press Cartoon Belgium) en PCE (Press Cartoon Europe)

Karel Anthierens, voorzitter
***

Charlie Hebdo – Press Release Press Cartoon Belgium / Europe
If all the media published cartoons mocking the Muslim fundamentalists, they wouldn't know whom and where to attack.  Wouldn't that be the best way to react?
PCB (Press Cartoon Belgium) en PCE (Press Cartoon Europe)

Karel Anthierens, voorzitter
- Press Cartoon