7.01.2015

Fotograflarda Erdoğan BOZOK

Cartoon Colors objektifinden.. Erdogan BOZOK in photography..


Fotograflarda Erdoğan BOZOK
05 Ocak 2015 Pazartesi günü geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşama veda etti karikatürcü Erdoğan BOZOK. Çeşitli dönemlerde Cartoon Colors objektifinden ölümsüzleştirilen fotograflarından bir kesit sunuyoruz.
----------------
Erdoğan BOZOK Defnedildi >>
Erdoğan BOZOK/Vikipedi >>
Erdoğan BOZOK/Video/Youtube >>

12 Aralık 2009
36. Genel Kurul salonu- İstanbul

16 Ekim 2010
İBB Karikatür ve Mizah Müzesi
İstanbul

04 Aralık 2010
37. Genel Kurul Sonrası Gecede- İstanbul
Yurdagün GÖKER konuşma yapıyor..

04 Aralık 2010
37. Genel Kurul Sonrası Gecede- İstanbul
Seçkin TEMUR fotograf çekmekte..

07 Mart 2012
'Retrospektif' başlıklı sergisi- Eskişehir

07 Mart 2012
'Retrospekif' başlıklı sergisi- Eskişehir
Konuklarla..

07 Mart 2012
'Retrospekif' başlıklı sergisi- Eskişehir
Konuklarla yakın sohbette..

07 Mart 2012
'Retrospekif' başlıklı sergisi- Eskişehir

07 Mart 2012
'Retrospekif' başlıklı sergisi- Eskişehir
Murat ÖZMENEK ve Seçkin TEMUR ile..

10 Mart 2012
Hacıbektaş'a seyahat öncesi- Ankara

Kahvaltıda..

10 Mart 2012
Hacıbektaş'a seyahat..
Raşit YAKALI ile..

10 Mart 2012
Turhan SELÇUK'un kabri başında- Hacıbektaş
Anılarını anlatıyor..

10 Mart 2012
Turhan SELÇUK'un kabri başında- Hacıbektaş
Çizerlerle topluca bir arada..

10 Mart 2012
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Hacıbektaş Veli Müzesi önünde - Hacıbektaş
Tonguç YAŞAR ve Raşit YAKALI ile..

10 Mart 2012
Fotograf çekim çalışması- Hacıbektaş
Altan ÖZESKİCİ ile..

10 Mart 2012
Hacıbektaş Veli Müzesi meydanı- Hacıbektaş
Raşit YAKALI ile..

10 Mart 2012
Hacıbektaş Veli Müzesi meydanı- Hacıbektaş
Erdoğan BOZOK, Adnan TAÇ, Raşit YAKALI

29 Eylül 2012
Semih BALCIOĞLU heykeli açılışı - Akşehir
Metin PEKER ile

29 Eylül 2012
Semih BALCIOĞLU heykeli açılışı - Akşehir
Metin PEKER ile

15 Mart 2014
Turhan SELÇUK'un 4. ölüm yılı- Hacıbektaş
Çizerlerle kabir ziyaretinde.. 

(10 Mart 2012, Hacıbektaş)
Özleyeceğiz!..

(Fotograflar: Cartoon Colors)