30.01.2015

Çetin EMEÇ Ödülleri Yarışması

Çetin EMEÇ Ödülleri Yönetmeliği..
Türkiye Gazeteciler CemiyetiGalatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hürriyet Gazetesi İşbirliği İle..


İstanbul / TÜRKİYE
(National)
16 Şubat 2015
( P )

Çetin EMEÇ Ödülleri Yönetmeliği..
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hürriyet Gazetesi İşbirliği İle..

AMAÇ
Madde 1: Ödülün amacı, Merhum Gazeteci Çetin EMEÇ'in anısını yaşatmak, halkın bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkının kullanılması adına başarılı gazetecileri teşvik etmek.

Madde 2: Bu amacı gerçekleştirmek için, basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve mesleğe yönelen gençlerin özendirilmesi öngörülür.

KAPSAM
Madde 3: Çetin EMEÇ Gazetecilik Ödülleri, tüm gazetecileri kapsar. Değerlendirmede, gazetecilerin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesine uygun davranmaları ve gazetecilik olanaklarını en iyi şekilde kullanmaları dikkate alınır.

Ödüller;
a) Haber
b) Fotoğraf
c) Karikatür
dallarında 1'er gazeteciye verilir.

BAŞVURU
Madde 4:
a) Gazeteciler 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılmış ve yayınlanmış haberleriyle ödüle aday olabilirler.
b) Adaylar doğrudan başvurabileceği gibi, gazetelerin yazı işleri müdürleri; iletişim fakültelerinin öğretim üyeleri, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri aday gösterebilir. Her aday tek bir haber, fotoğraf ya da karikatür ile katılabilir veya önerilebilir. Aday gösterilen çalışmalar nedeniyle çalışma sayısı birden fazla olduğunda yarışmaya katılacak çalışmayla ilgili tercih hakkı çalışma sahibine bırakılır.
c) Adayların geçimini sadece gazetecilikten sağlayan kişiler olması ve yazı dilinin Türkçe olması zorunludur.

d) Yarışmaya katılan kişinin adının çalışmada açıkça belirtilmiş olması ya da imzasız eserlerin yetkili yöneticilerce onaylanmış olması gerekmektedir.
e) Çalışmaların 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında yayınlanmış olması gereklidir.
f) Çalışmalar, çalışma sahibinin nüfus cüzdanı örneği ve kısa bir özgeçmişi ile birlikte,

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 
(Çetin EMEÇ Ödülleri 2015)
Türkocağı Cad. No:1, 
34110 Cağaloğlu-ISTANBUL

adresine 16.02.2015 tarihine kadar 1'i asıl 10 nüsha halinde taahhütlü olarak ulaştırılmalı veya elden teslim edilmelidir.
g) İstenen belge veya bilgiler eksik olduğu takdirde katılımcı katılmamış sayılır.
h) Jüri değerlendirmesi şubat ayı içinde yapılır.
i) Ödül Töreni 9 Mart 2015 tarihinde yapılır.

ÖDÜLLER
Madde 5: Çalışması ödüle değer bulunan gazetecilere özel hazırlanmış bir plaket ile ödül sertifikası verilir.
Madde 6: Ödül kazanan gazetecilere ayrıca tablet bilgisayar armağan edilecektir.

JÜRİ ÜYELERİ (Soyadına göre alfabetik)
Özalp BİROL
Uğur DÜNDAR
Fikret ERCAN
Doğan HIZLAN
Prof. Dr. Yasemin İNCEOĞLU
Öznur KALENDER
Turgay OLCAYTO
Doç. Dr. Mehmet SAĞNAK
Prof. Dr. Haluk ŞAHİN
Pınar TÜRENÇ
Prof. Dr. Dilruba ÇATALBAŞ ÜRPER

- Çetin EMEÇ/Vikipedi
- Çetin EMEÇ Suikastı/Vikipedi