22.01.2015

5. Uluslararası Turhan SELÇUK Karikatür Yarışması 2015, Türkiye

Yarışma sonuçları 16 Mayıs 2015 tarihinde açıklanacaktır..

Milas, Muğla / TÜRKİYE
10 Mayıs 2015
( P )

Yarışma sonuçları 16 Mayıs 2015 tarihinde açıklanacaktır..
KONU: Serbest
KOŞULLAR:
1- Yarışma tüm çizerlere açıktır.
2- Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

3- Teknik serbesttir. Çizer yarışmaya en fazla 5 eserle katılabilir. Ancak eserler orijinal olmalıdır. Sanatçı tarafından (ıslak imza) imzalanması koşulu ile dijital baskı ürünler kabul edilir.
4- Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30x40 cm. olmalıdır.
5- Katılımcılar, eserinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, adresini, e-postasını, ülkesini ve telefon numarasını yazmalı; kısa bir özgeçmişini zarfın içine koymalıdır.
6- Karikatürler, 10 Mayıs 2015 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmiş olmalıdır.

5. ULUSLARARASI 
TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI
Milas Belediyesi Kültür Sanat Birimi 
48200 Milas - Muğla
TÜRKİYE

7- Yarışma sonuçları 16 Mayıs 2015 tarihinde açıklanacaktır.
8- Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler kültürel amaçlı kullanılabilir, yayınlanabilirler. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Eserler Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de saklanacaktır.
9- Jüri tarafından seçilecek olan, sergilenecek ve albümde yer alacak eser sahiplerine yarışma albümü gönderilecektir.
10- Ödül töreni 19 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır. Aynı tarihte sergilenmeye değer görülen ve ödül alan karikatürlerin sergi açılışı Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de gerçekleştirilecektir. Sergi 4 Ekim 2015 tarihine kadar açık kalacaktır. 
11- Özel Ödül kazananların konaklama ve yemek giderleri karşılanacaktır. Yol masrafları kendilerine aittir. 

12- SEÇİCİ KURUL
Muhammet TOKAT, Milas Belediye Başkanı  
Kamil MASARACI, Karikatürcü- İSTANBUL
Serpil KAR, Karikatürcü- ADANA
Raşit YAKALI, Karikatürcü- İSTANBUL
Muhammet ŞENGÖZ, Karikatürcü- İZMİR
Xia LICHUAN, Karikatürcü- ÇİN
Christina SAMPAIO, Karikatürcü- PORTEKİZ

13 - ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü      : 3.000 Dolar
İkincilik Ödülü        : 2.000 Dolar
Üçüncülük Ödülü   : 1.000 Dolar
Diğer Özel Ödüller: Çeşitli kuruluşların, dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kişilerin koyacakları özel ödüller.
Not: 16 Mayıs 2015 tarihinde jüri toplantısı yapılacaktır.
---

English

5th International Turhan Selcuk Cartoon Competition

THEME:  Open
CONDITIONS:
1. The competition is open to any cartoonist.
2. It is acceptable to enter with cartoons that have been published previously.  However, they should not have won any prize/award in any other competition.
3. Any technique is allowed.  The cartoonist can submit a maximum of 5 cartoons.  
However, the cartoons must be original. As long as the cartoons have the original signature of the cartoonist, digital prints are acceptable.
4. All cartoons must be 30x40cm maximum.
5. The participants must write their names (first and surname) in capital letters, address, e-mail, country and telephone number; a brief CV should be submitted in a sealed envelope.
6. The cartoons must be sent to the following address, no later than 10th May 2015:
5. ULUSLARARASI TURHAN SELCUK KARIKATUR YARISMASI
Milas Belediyesi Kultur Sanat Birimi
48200 Milas - Mugla / Turkey

7. The results of the competition will be announced on 16th May 15.
8. The cartoons sent to the competition will not be returned.  All cartoons, whether they have won a prize or not, may be used for cultural purposes and may be published.  Participation assumes acceptance of these conditions.  All cartoons will be kept in the ‘Turhan Selcuk Karikaturlu Ev’.
9. All cartoonists whose cartoons are selected for the exhibition and the album will receive a copy of the competition album.
10. The reward ceremony will be held on 19th September 2015.  The opening of the exhibition will be held on the same date, in ‘Turhan Selcuk Karikaturlu Ev’ for cartoons which have won an award or have been selected for display. The exhibition will be open until 4th October 2015.
11. Accommodation and meal expenses for participants who have won a ‘Special Award’ will be met.  Travel expenses will be borne by the participants.

12. SELECTION COMMITTEE:
Muhammet TOKAT, Mayor of Milas
Kamil MASARACI, Cartoonist / ISTANBUL
Serpil KAR, Cartoonist / ADANA
Rasit YAKALI, Cartoonist / ISTANBUL
Muhammet SENGOZ, Cartoonist / IZMIR
Xia LICHUAN, Cartoonist / CHINA
Christina SAMPAIO Cartoonist / PORTUGAL
     
13. PRIZES:
Winner         : $3000.00
Runner up : $2000.00
3rd                 : $1000.00
Other Special Prizes will be awarded by various establishments, societies, newspapers, art magazines, trade unions, news agents and individuals.

Note: The jury meeting will be held on the 16th May 2015.