8.12.2014

Galeri.. Etkinlikler 2014

Karikatür sergileri, açılışlar, söyleşiler, anma ve tanıtımlardan fotograflar..


---
Bu Sayfadaki Etkinlikler
ANMA
51'inci Ulusal, 25'inci Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri
İlhan SELÇUK ve Turhan SELÇUK Anma
Turhan SELÇUK
FESTİVAL
55'inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri
SERGİ
'Nazım HİKMET' Portre Karikatürleri
Uluslararası "Sinema" Karikatür sergisi
Uluslararası 'Adalet' Karikatür sergisi
PANEL
- "Adalet ve Mizah"
---
51'inci ULUSAL 25'inci ULUSLARARASI 
HACI BEKTAŞ-I VELİ'Yİ ANMA
KÜLTÜR ve SANAT ETKİNLİKLERİ
16-18 Ağustos 2014
Hacıbektaş / NEVŞEHİR


   

   

   

   

   

(Fotograflar: CartoonColors)
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
© Copyright
CartoonColors, All Rights Reserved

---

55'inci ULUSLARARASI
AKŞEHİR NASREDDİN HOCA 
ANMA ve MİZAH GÜNLERİ
05-10 Temmuz 2014
Akşehir / KONYA


   

   

   

   

   

(Fotograflar: CartoonColors)
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
© Copyright
CartoonColors, All Rights Reserved

---

İLHAN SELÇUK ve TURHAN SELÇUK ANMA
21 Haziran 2014
Hacıbektaş / NEVŞEHİR


   

   

   

   

   

(Fotograflar: CartoonColors)
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
© Copyright
CartoonColors, All Rights Reserved

---

'NAZIM HİKMET' PORTRE KARİKATÜRLERİ
03 Haziran 2014
ANKARA


   

   

   

   

   

   

(Fotograflar: CartoonColors)
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
© Copyright
CartoonColors, All Rights Reserved

---

ULUSLARARSI 'SİNEMA' KARİKATÜR SERGİSİ
02 - 11 Mayıs 2014
ESKİŞEHİR


   

   

   

   

(Fotograflar: CartoonColors)
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
© Copyright
CartoonColors, All Rights Reserved

---

ULUSLARARASI 'ADALET' KARİKATÜR SERGİSİ
03- 07 Nisan 2014
ANKARA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

(Fotograflar: CartoonColors)
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
© Copyright
CartoonColors, All Rights Reserved

---

'ADALET ve MİZAH' PANELİ 
04 Nisan 2014 
ANKARA


   

   

   

(Fotograflar: CartoonColors)
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
© Copyright
CartoonColors, All Rights Reserved

---

TURHAN SELÇUK ÖLÜMÜNÜN 4'üncü YILI
15 Mart 2014
Hacıbektaş / NEVŞEHİR

   

   

   

   

   

(Fotograflar: Cartoon Colors)
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
© Copyright
CartoonColors, All Rights Reserved
---