Zeytin

🔵Zeytin stratejik bir ağaçtır. 2 bin yıl yaşıyor. Ortalama yaşam süresi 80-90 yıldır. Zeytin ağaçlarını kesmek 2000 yıllık geleceği mahvediyor. Termik santrallerden toplu konutlara, turizm projelerinden madencilik arama..


Zeytin..

◤Zeytin stratejik bir ağaçtır. 2 bin yıl yaşıyor. Ortalama yaşam süresi 80-90 yıldır. Zeytin ağaçlarını kesmek 2000 yıllık geleceği mahvediyor..◢


Zeytin stratejik bir ağaçtır. 2 bin yıl yaşıyor. Ortalama yaşam süresi 80-90 yıldır. Zeytin ağaçlarını kesmek 2000 yıllık geleceği mahvediyor.

Zeytin tarlalarında da bir kanun var:

3573 sayılı Kanunun 20 inci maddesi
"Tarladan 3 km'ye yakın zeytin korusu, zeytinin gelişimine ve hiçbir şekilde kurulamayan tesislerin geliştirilmesine zarar verecek kimyasal atık, toz ve duman"
Zeytinliklerin yasal olarak görüş alanından çıkarıldığı yerlerde, enerji, madencilik, turizm ve inşaat yatırımları için binlerce dekarlık tarım alanı imha edilebilir.

Termik santrallerden toplu konutlara, turizm projelerinden madencilik arama faaliyetlerine kadar pek çok proje zeytin tarlalarında gündeme gelebilir. Nükleer ve termik santraller de açılacak.

Zeytinin tahrip edilmesi ayrıca sağlıklı gıdaya erişim hakkının kaybolduğu, çiftçilerin üretiminin engellendiği ve insanların geçim kaynaklarından alındığı anlamına gelir.
Doç. Peace tanıdıklar: "Türkiye'nin Yunanistan, İspanya, Portekiz ve daha acı veren savaşa dönüştüğü Türkiye'nin zeytinyağı üretimi. 2011 yılının Mart ayından bu yana savaşta Suriye'ninkinden geride kaldık. Bu çok ciddi bir tablo" ⬤

---

Olive is a strategic tree. He lives 2 thousand years. The average life expectancy is 80-90 years. Cutting olive trees is destroying the 2,000 year old future.

There is also a law on olive fields:
Article 20 of Law No. 3573
1650 years old.
Turkey's oldest, is the world's oldest fructiferous
olive-tree.
Kırkağaç - Manisa / Turkey

"Olive grove close to 3 kilometers from the field, chemical waste, dust and smoke that will harm the development of olives and the development of facilities that can not be established in any way"

Where olive groves are legally removed from sight, thousands of decares of agricultural land can be destroyed for energy, mining, tourism and construction investments.
Many projects from thermal power plant to mass housing, from tourism projects to mining exploration activities may come to the agenda in olive fields. Nuclear and thermal power plants will also be opened.

Destroying olives also means that the right to access healthy food is lost, the production of farmers is prevented, and the people are taken away from the source of their livelihood.
Assoc. Dr. Peace acquaintances: "Turkey's olive oil production in Greece, Spain, Portugal and further back from the Syria into the most painful war. We're behind than that of Syria at war since March of 2011. This is a very grave picture" ⬤
---

   


   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
***

İsimm Listesi:
Cüneyt ARIKAN
Halit ŞEKERCİ
Haydar IŞIK
Hüseyin ASLAN
Ekrem BORAZAN
Ercan AKYOL - "Milliyet" Gazetesi
Halit ŞEKERCİ
Haslet SOYÖZ - "Milliyet" Gazetesi
İbrahim ÖZDABAk - "Yeniasya" Gazetesi
İbrahim TUNCAY
İzel ROZENTAL
Latif DEMİRCİ - "Hürriyet" Gazetesi
"Leman" Mizah Dergisi
Murat SAYIN
Necati DERYA
Nuhsal IŞIN
Sefer SELVİ - "Evrensel" Gazetesi
Serdar KICIKLAR
Tan ORAL - "T24" Gazetesi
Yiğit ÖZGÜR