6.10.2014

'Zeytin' Karikatürleri Yarışmasının Kesin Sonuçları

Girne Belediyesi Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği (FECO – Cuprus) 3. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması – 2014 (Girne – Kıbrıs).. Yarışmada ilk üç ödülü kazanan çizerlerinin ödül törenine katılmaları için gerekli ulaşım ve konaklama giderleri Girne Belediyesi’nce karşılanacaktır... 


'Zeytin' Karikatürleri Yarışmasının Kesin Sonuçları..

Ülke: 60, Katılımcı: 340, Eser: 554
KESİN SONUÇLAR:
Birincilik Ödülü: 1.000 Euro + Altın Zeytin
Izabela KOWAŞSKA – Wieczorek, Polonya
İkincilik Ödülü: 800 Euro + Gümüş Zeytin
Elrayah Abu Baker OMBADDI, Sudan
Üçüncülük Ödülü 600 Euro + Bronz Zeytin
Ivailo TSVETKOV (Bulgaristan, Bulgaria

(*) Altın Ödül: 14 ayar, 15 gr
    Gümüş Ödül: 925 ayar, 20 gr

ÖZEL ÖDÜLLER
Ba BILIG, Çin
Saman AHMADI, İran
Luc VERNIMMEN, Belçika
Nicolae LENGHER, Romanya
Sajad RAFEEI, İran
Emrah ARIKAN, Türkiye

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Özel Ödülü
Konstantin KAZANCHEV, Ukrayna
Girne Belediye Meclisi Özel Ödülü
Makhmud ESHONKULOV, Özbekistan
Girne Belediye Müdürlüğü Özel Ödülü
Ilya KATZ, İsrail
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Özel Ödülü
Mileta MILORADOVIC, Sırbistan
Leymosun Vakfı Özel Ödülü
Aidarbek GAZIZOV, Kazakistan
Uluslararası Yeni Akrep Mizah ve Karikatür Dergisi Özel Ödülü
Andrea PECCHIA, İtalya
Zeytinlik Köyü Muhtarlığı Özel Ödülü
Louis POL (Avustralya – Australia)

SERGİ – EXHIBITION:
Girne Belediyesi Meydanı – Kyrenia Municipality Challenge
10 – 14 Ekim 2014 
10 – 14 October 2014
ÖDÜL TÖRENİ : (*)
Zeytinlik Köyü: 14 Ekim 2014 

(*) Yarışmada ilk üç ödülü kazanan çizerlerinin ödül törenine katılmaları için gerekli ulaşım ve konaklama giderleri Girne Belediyesi’nce karşılanacaktır... 
“Özel Ödül” kazanan çizerlerinin ödül törenine katılmaları kendi imkanlarınca sağlanacak; konaklama ve diğer giderler Girne Belediyesi’nce temin edilecektir...
DÜZENLEME KOMİTESİ – ORGANIZING COMMITTEE

MUNICIPALITY OF KYRENIA
CYPRIOT – TURKISH CARTOONISTS ASSOCIATION (FECO – CYPRUS)
3ND INTERNATIONAL OLIVE CARTOON CONTEST – 2014 
(KYRENIA – CYPRUS)
Country 60, Participant: 340; Work: 554

FINAL RESULTS
Frist Prize: 1.000 Euro + Gold Olive 
Izabela Kowalska – Wieczorek, Poland
Second Prize: 800 Euro + Silver Olive
Elrayah Abu Baker Ombaddi, Sudan
Third Prize: 600 Euro + Bronz Olive
Ivailo Tsvetkov, Bulgaria
(*) Gold Prize: 14 carat, 15 gr.
    Silver Prize: 925 carat, 20 gr.

SPECIAL PRIZES (BRONZ OLIVE)
Ba Bilig, China
Saman Ahmadi, Iran
Luc Vernimmen, Belgium
Nicolae Lengher, Romania
Sajad Rafeei, Iran
Emrah Arıkan, Turkey

Mayor of Kyrenia Nida Güngördü Special Prize
Konstantin Kazanchev, Ukraina
Kyrenia Municipality Assembly Special Prize
Makhmud Eshonkulov, Uzbekistan
Kyrenia Municipality Directorate of Special Prize
Ilya Katz, Israel
Cypriot – Turkish Cartoonists' Association Special Prize
Mileta Miloradovic, Serbia
Leymosun Foundation Special Prize
Aidarbek Gazizov, Kazakhstan
International New Scorpion Humour and Cartoon Magazine Special Prize
Andrea Pecchia, Italy
Olive Village Headman Special Prize
Louis Pol, Australia

EXHIBITION:
Kyrenia Municipality Challenge 10 – 14 October 2014
PRIZE CEREMONY: (*)
Olive Village  14 October 2014
(*) The transfer and accomodation expenses of the cartoonists who will win the first three awards will be paid by the Municipality of Kyrenia…
Only the accomodation expenses of the cartoonists who will win particular/distinctive awards will be paid by the Municipality of Kyrenia…
ORGANIZING COMMITTEE

Frist Prize
Izabela Kowalska – Wieczorek
(Poland)

Second Prize
Elrayah Abu Baker Ombaddi
(Sudan)

Third Prize
Ivailo Tsvetkov
(Bulgaria)

Special Prize (Bronz Olive)
Ba Bilig

(China)

Special Prize (Bronz Olive)
Saman Ahmadi

(Iran)

Special Prize (Bronz Olive)
Luc Vernimmen
(
Belgium)

Special Prize (Bronz Olive)
Nicolae Lengher

(Romania)

Special Prize (Bronz Olive)
Sajad Rafeei

(Iran)

Special Prize (Bronz Olive)
Emrah Arıkan

(Turkey)

Mayor of Kyrenia Nida Güngördü
Special Prize

Konstantin Kazanchev 
(Ukraina)

Kyrenia Municipality Assembly
Special Prize

Makhmud Eshonkulov 
(Uzbekistan)

Kyrenia Municipality Directorate of
Special Prize

Ilya Katz
(
Israel)

Cypriot – Turkish Cartoonists' Association
Special Prize

Mileta Miloradovic 
(Serbia)

Leymosun Foundation
Special Prize

Aidarbek Gazizov
(
Kazakhstan)


International New Scorpion Humour
and Cartoon Magazine
Special Prize

Andrea Pecchia
(Italy)

Olive Village Headman
Special Prize

Louis Pol 
(Australia)