Validebağ Korusu

🔵Birinci sınıfta doğal SIT alanı. 10 hektarlık bir alanda yer alır ve insan elleriyle ekilir. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahiptir. değerli tarihi şahsiyetlerin adı olan Validebağ Korusu'nu korumaya ihtiyacımız var. toplumun geçmişini yok et..


Validebağ Korusu..

◸Birinci sınıfta doğal SIT alanı. 10 hektarlık bir alanda yer alır ve insan elleriyle ekilir. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahiptir.değerli tarihi şahsiyetlerin adı olan Validebağ Korusu'nu korumaya ihtiyacımız var. toplumun geçmişini yok et.. Ve bunu din adına yapmak daha da korkunç. Bu nedenle, 15 milyon nüfuslu bir şehir nefes alabilmektedir, çünkü doğanın bir parçası Validebağ Korusu'dur..◿


Birinci sınıfta doğal SIT alanı. 10 hektarlık bir alanda yer alır ve insan elleriyle ekilir. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Validebağ Korusu'nun yıkımı ile ilgilenen herkesin ortak noktası; Sultan III. Bugün, Selim, Mihrişah Valide Sultan, Sultan Abdülmecid, Bezmialem Valide Sultan, Altunizade İsmail Zuhtu Paşa ve Sultan Abdulaziz gibi değerli tarihi şahsiyetlerin adı olan Validebağ Korusu'nu korumaya ihtiyacımız var. toplumun geçmişini yok et.. Ve bunu din adına yapmak daha da korkunç. Bu nedenle, 15 milyon nüfuslu bir şehir nefes alabilmektedir, çünkü doğanın bir parçası Validebağ Korusu'dur.

Validebag ormanını 10 soruda koruyun
1- Bu açıklama neden?
Validebağ ormanı büyük bir tehditle karşı karşıya.
2- Tehdit nedir?
Üsküdar Belediyesi Validebağ Korusu 'Park Yapımı' adı altında açmaya çalışıyor.
3- Üsküdar Belediyesi Validebağ ormanına park edebilir mi?
Yasal olarak yapamaz. Validebağ Korus'u kullanma hakkı Milli Eğitim Bakanlığında bulunur ve Hazine'ye aittir.
4- Üsküdar Belediyesi niçin projeyi izinsiz bir yerde ilan etti?
Ranttan akla bir cevap yok. Amaç, park havuzu vb. Bir iş makinesini ormana sokarak gerçek bir durum yaratmaktır.
5- Neden 'Park' deniyor?
parkın ormanı korumak ve onu korumaya ve korumaya kararlı olan mahallenin sakinlerini desteklemek amacıyla inşa edileceği söylenmektedir.
6- Validebağ ormanının park olmasını istedik mi?
Validebag ormanı, doğal bitki örtüsü, arazi yapısı ve canlı ömrü ile bölgenin eşsiz ve eşsiz bir parçasıdır. Aynı zamanda bir tarihsel değer mirasıdır. Parklardan çok daha değerli. Bir park inşa etmek koruyu terk etmek demektir.
7- Üsküdar Belediyesi inşaat faaliyetine girerse ne olacak?
İnşaat faaliyetleri Vali bu tesisin ekosistemini imha edecek. Örneğin, kuzey-güney ekseninde göç eden kuşlar önemlerinden birini kaybedecektir. Ormanların birçoğu fabrika binaları ile değiştirilecek ve böylece Validebağ ormanında AVM, 'Residence' inşaatının önünde herhangi bir engel bulunmayacaktır.
8- Validebağ ormanı Üsküdar Belediyesi'nin iddia ettiği gibi halka kapalı mı?
Validebağ ormanı, spor, dinlenme vb. İçin 7-70 gün arası yüzlerce insan tarafından kullanılmaktadır.
9- Ne istiyoruz?
Validebağ ormanının doğal ve tarihi mirasını korumak, böylece gelecek nesillerin bilimsel çalışmalardan faydalanmasını sağlamak istiyoruz.
10- ne yapmalıyız?

Validebağ ormanının olanaklarından yararlanan bizler gibi, Validebağ ormanına çocuklarımızın ve çocuklarımızın da aynı şansa sahip olabileceklerini ispatlayacak herhangi bir projeye kesinlikle karşı çıkmalıyız. (Validebağ Gönüllüleri) ⬣


***
Validebag Forest
Natural SIT area at first grade. It is located on a 10-hectare area and is planted with human hands. It has a historical background of about 200 years.
The common point that everyone who cares about the destruction of Validebağ Forest is a common point;
Sultan III. Today, we need to protect the Validebağ Forest, the name of the precious historical personalities such as Selim, Mihrişah Valide Sultan, Sultan Abdülmecid, Bezmialem Valide Sultan, Altunizade Ismail Zuhtu Pasha and Sultan Abdulaziz, before today, they want to destroy it and to destroy the past of society.
And it is even more terrible for them to do it in the name of religion.
For this reason, a city of 15 million inhabitants can be breathed as a piece of nature is a prerequisite for protection is Validebağ Forest.

Protect Validebag forest in 10 questions
1- Why is this statement?
Validebağ forest is facing a great threat.
2- What is the threat?
Üsküdar Municipality Validebağ Korusu 'Park Yapımı' under the name of trying to open.
3- Can Üsküdar Municipality park in Validebağ forest?
He can not do it legally. The right to use Validebağ Korus is located in the Ministry of National Education and is owned by the Treasury.
4- Why does Üsküdar Municipality declare the project in a place that is not authorized?
There is no answer from the rant to the mind. Purpose, park pond etc. is to create an actual situation by inserting a work machine into the forest.
5- Why is it called 'Park'?
it is said that the park will be built in order to protect the forest and to support the residents of the neighborhood who are determined to protect it and to protect it.
6- Did we want the Validebağ forest to be a park?
Validebag forest is the unique and unique part of the region with its natural flora, land structure and vivid life. It is also a heritage of historical value. It is much more valuable than parks. To build a park is to abandon the grove.
7- What will happen if Üsküdar Municipality goes into construction activity?
Construction activities The governor will destroy the ecosystem of this plant. For example, birds migrating on the north-south axis will lose one of their importance. many of the forests will be replaced by the plant buildings so that there will be no obstacles to the construction of the AVM, 'Residence' in the Validebağ forest.
8- Validebağ forest is closed to the public as Üsküdar Municipality claims?
Validebağ forest is used for sports, rest, etc. by hundreds of people from 7 to 70 days.
9- What do we want?
We want to preserve the natural and historical heritage of Validebağ forest so that future generations can benefit from scientific studies.
10- What should we do?
Like us, who have benefited from the facilities of the Validebağ forest, we must absolutely oppose any project that would prove to the Validebağ forest that our children and our children can have the same chance. (Validebağ Volunteers)
---------------

   

***

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


***

İsim Listesi:
Akdağ SAYDUT
Apti
Aslı ALPAR
Cüneyt ARIKAN
Ercan AKYOL - "Milliyet" Gazetesi
Haydar IŞIK
İsmail DOĞAN - Belgium (B)
"Leman" Mizah Dergisi
Menekşe ÇAM
Muammer KOTBAŞ
Murat SAYIN
Mustafa BİLGİN - "Aydınlık" Gazetesi
Oğuz GÜREL
"Penguen" Mizah dergisi
Tan ORAL - "T24" Gazetesi
Taner ÖZEK
Turan İYİGÜN
"Uykusuz" Mizah Dergisi
Yasin HALAÇ - Belgium (B)
Zeki BULUT
---